Obrázok používateľa CEZ OKNO
Biolampa - podporte svoje zdravie

V posledných niekoľkých rokoch sa biolampa dostáva do výrazného povedomia medzi užívateľmi. V minulosti, predovšetkým vďaka podomovému predaju neodbornými predajcovia, bola biolampa začlenená do nie príliš lukratívne kategórie tzv šarlatánských prístrojov. Avšak na tomto sa podpísal aj fakt, že predajcovia skôr predávané biolampy deklarovali určitú účinnosť, ktorú však prístroja v skutočnosti nedosahovala.

Avšak počas posledných niekoľkých rokov dochádza nielen v oblasti biolámp k výraznému technologickému pokroku a teda súčasná moderná biolampa dnes dokáže využiť maximum zo svojho potenciálu, teda liečebného svetla.

Moderné biolampa súčasnosti

Medzi hlavné a podstatnú odlišnosť od predchádzajúcich biolámp sa radí účinnosť moderné biolampy. Predovšetkým na liečbu kĺbových ťažkostí bola účinnosť skôr dosť nastolila. Súčasná moderná biolampa preniká až 5 cm do tkaniva, čo tiež výrazne rozširuje ďalšie možnosti liečby. V porovnaní so starou biolampou, ktorá postupovala iba 2 cm do tkaniva a tým eliminovala účinnosť nutnou pri danej liečbe, je to viac ako raz taká účinnosť. S tým súvisí aj možnosti modernej biolampy, ktorá umožňuje liečiť oveľa širšie spektrum zdravotných ťažkostí.

Biolampa a jej široké možnosti použitia

Biolampa ruka v ruke s novými technológiami rozšírila možnosti použitia. Skôr to bola liečba skôr kožných ochorení. Moderná biolampa nielen zachováva svoje prvotné poslanie, teda úspešnú liečbu kožných ťažkostí, zároveň sa však vďaka už spomínanej novej technológii otvorili pre biolampu dvere k novým obzorom. Svojou širokou oblasťou, kde moderné biolampa pomáha je aj pohybový aparát. Ak teda máte boľavé kĺby, či už chornického či akútneho charakteru, biolampa je tu práve pre Vás. Táto oblasť sa stala pre dnešný biolampu rovnako kľúčové, ako do bola do tej doby liečba kožných ochorení. Nezostaneme však len u liečby v oblasti dermatológie a pohybového aparátu. Moderné biolampa má stále ešte v rukáve schovaná esá. Jedným z nich je liečba mnohých civilizačných chorôb od cukrovky a stresu po nespavosť atď. Tiež mamičky môžu oceniť uplatnenie biolampy v období tehotenstva a po pôrode. Ženy tiež veľmi ocenia, že biolampa sa stále viac využíva v kozmetických salónoch, kde sa používa predovšetkým na skrášľovanie pleti ako je vyhladenie vrások alebo regenerácie rôznymi preparátmi ošetrovanej pokožky.

Ako biolampa funguje?

Môžeme sa až diviť nad širokým spektrom účinnosti, ktorú biolampa dokáže liečiť. Ak však vieme, na akom princípe biolampa naozaj funguje, pochopíme, že je to naozaj možné. Biolampa vydáva svetelné žiarenie, najčastejšie je to spektrum infračervených lúčov. Toto žiarenie biolampa polarizuje a ďalej filtruje, aby účinky boli čo možno najväčšie a zároveň pre domáce používanie absolútne bezpečné. Takýto lúč dopadajúce na postihnutú tkanivo prestupuje ďalej tkanív až vstúpi do bunky. Bunka rozpozná vonkajší podnet a zareaguje na neho zvýšenou aktivitou, tak že zvýši svoj metabolizmus a tak začne viac a lepšie pracovať. Jednoducho povedané biolampa aktivuje bunky. Využíva na liečbu schopnosti nášho tela, ktoré nepracujú naplno. Teda podporí naše telo (bunku) k vyššej samoliečebné aktivite. Jedná sa o neinvazívnu metódu liečby tzn. pacient sa nemusí podrobovať chirurgickému zákroku. Biolampa tak umožňuje zníženie množstva užívaných liekov, ktoré so sebou nesú rad negatívnych účinkov. Vďaka biolampy sa do tela nedostávajú žiadne chemické preparáty a preto je biolampa úplne bezpečná. Pohodlné používanie biolampy v domácom prostredí je už len akýsi bonus. Niektoré biolampy majú batériu, ktorá sa nabijú rovnako ako mobilný telefón. Iné zase ponúkajú ako príslušenstvo tiež opasok, ktorým si pripevníte biolampu k liečenej časti tela a tak možno pri samotnej aplikácii robiť domáce práce. Stačí len vyskúšať a sami budete prekvapení čo biolampa dokáže.

október 28, 2011 23:22 popoludní

 

 

Top