Obrázok používateľa CEZ OKNO
Biologická funkcia Tretieho Oka II.

Biochemik Julius Axelrod sa podujal na úlohu preskúmania role, ktorú hrá melatonín, a jeho predchodca serotonín. Zistil, že melatonín u cicavcov potláča fyziologickú sexualitu. Ak boli testované zvieratá stimulované pre tvorbu nadmerného množstva melatonínu, ich pohlavné žľazy a vaječníky mali tendenciu zmenšiť sa čo do veľkosti, stiahnuť sa a atrofovať.


Estrogénový cyklus, alebo cyklus plodnosti u žien, by sa takisto mohol experimentálne zmeniť dávkami melatonínu.

Teraz sú epifýze, tretiemu oku mysle, pripisované dve najzvláštnejšie funkcie:

1. Zaviedlo sa, že tento orgán produkuje chemikáliu, ktorá bola, aspoň nepriamo, spájaná s psychedelickými stavmi

2. Produkovala tiež chemikáliu, ktorá potláčala funkčnú sexualitu

Literatúra náboženského mysticizmu všetkých dôb a vo všetkých spoločnostiach, sa pozerala na mystickú vášeň extázy ako na niečo, čo je akosi antagonistické v porovnaní so živočíšnou vášňou.

Axelrod a jeho spolupracovníci tiež objavili ďalšiu úžasnú skutočnosť: epifýza produkuje svoju chemikáliu podľa pravidelného oscilačného tepu. Základom tohto tepu je takzvaný ›› cirkadiánsky rytmus. Zistili, že epifýza akosi reaguje na svetelné podmienky, takže pri zmene svetelných podmienok dokážu rozšíriť, znížiť, alebo dokonca stabilizovať rytmy chemickej produkcie epifýzy.

Skutočnosť, že epifýza reaguje na svetlo, dokonca ak táto odpoveď je nepriama prostredníctvom centrálneho nervového systému, má isté fascinujúce a ďalekosiahle konceptuálne použitie. Existujú mnohé behaviorálne zmeny, ktoré zažívajú zvieratá tak, ako sa menia ročné obdobia, a ktoré môžu byť mimo sezóny produkované v laboratóriu prostredníctvom simulácie vhodného rozsahu umelého denného svetla.
 
Pretrvávajú takéto sezónne zmeny nálady a správania sa u ľudí?

Veľké náboženské sväté dni každej viery majú tendenciu hromadiť sa okolo času slnovratov a rovnodenností. Je možné, že ľudská epifýza odpovedá na tieto zmeny dĺžky denného svetla? Zmena rovnováhy neurohormónov v mozgu snáď môže spôsobovať väčší výskyt psychedelických stavov určitých citlivých jednotlivcov práve počas týchto období. Táto možnosť nám poskytuje úplne novú potenciálnu dimenziu dlhodobého chápania náboženských zážitkov.

Epifýza bola teda považovaná za akési biologické hodiny - také, ktoré jednajú ako nejaký druh spájacieho systému; snáď udržiavajúc fázové vzťahy v rámci multioscilátorového systému; fázový koordinátor viacerých biorytmov.
 
Epifýza je „kozmickým okom" - uvedomuje si nebeský rytmus. „Vylaďuje" našu biochémiu na tie jemné rytmy, ktoré nie sú pozorovateľné normálnym okom, ako sezónne a mesačné zmeny viac než tie denné. Serotonín sa môže považovať za „gombík intenzity" mozgu. Ako sa zvýši hladina serotonínu, tak sa zvýši aj hladina aktivácie mozgovej kôry.

Teraz padá silné podozrenie na serotonín, jeden zo zásadných činiteľov psychedelických zážitkov. Štúdie odhaľujú, že LSD-25 zasahuje ako chemický záškodník, rýchlo vstupujúc do zrniečok receptorov v mozgových bunkách, a potom odchádzajúc po veľmi krátkom čase, snáď od desať do dvadsať minút (u zvierat).
 
Keď množstvo LSD-25 opustí zrnká receptorov, je nahradené tým, čo sa zdá byť nadmernými, alebo super-normálnymi množstvami serotonínu. LSD-25 vytvára to, čo sa nazýva „skákajúci efekt," ako príliš stlačená pružina. Keď LSD-25 opúšťa systém, serotonín odpruží späť do pôvodného stavu a "vyrovná sa".

Pre väčšinu z nás je svet zväčša Darwinovským prostredím. Musíme sa do neho vmanipulovať, alebo sa pokúsiť v ňom manipulovať, aby sme prežili. Tieto potreby prežitia majú tendenciu zafarbiť naše hodnotenie tohto sveta, ktorý sústavne hodnotíme. Niektoré z týchto hodnotení sa zakladajú na predchádzajúcej osobnej skúsenosti, iné poskytuje kultúra. Tento „rozpoznávací systém" je jedným z prvkov narušených psychedelickým stavom.

Zásadná otázka týkajúca sa psychedelických stavov je: Koľko narušení dokáže systém tolerovať?

-pokračovanie-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Richard Alan Miller

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_thirdeye.htm

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Psychedeliká
http://www.cez-okno.net/psychedelika

Seriál: Štyri vedľajšie hormóny sú v tele naozaj podstatné
http://www.cez-okno.net/serial-styri-vedlajsie-hormony-su-v-tele-naozaj-...

Seriál: Prečo sú epifýza a mentálne zdravie v tejto dobe najdôležitejšie
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-preco-su-epifyza-a-mentalne-zdrav...

Šišinka mozgová
http://www.cez-okno.net/sisinka-mozgova


január 09, 2015 22:55 popoludní

 

 

Top