Obrázok používateľa CEZ OKNO
Bol na Marse život?

Pomerne veľa ľudí dnes zaujíma, či na planéte Mars bol v minulosti život, ako ho poznáme tu na zemi. Odpoveď by sa mohla schovávať v podobnosti s našou Zemou. Pozrime sa teda na to:

Veľkosť povrchu Marsu je oproti Zemi štvrtinová a jeho hmotnosť desatinová. Okolo Slnka obehne raz za 687 dní. Jednu otočku okolo svojej osi (Sol) vykoná raz za 24 hodín 39 minút 35,244 sekúnd. Dĺžka dňa na Marse sa podobá dĺžke pozemského dňa najviac spomedzi všetkých planét slnečnej sústavy! Sklon jeho rotačnej osi ku kolmici na ekliptiku 25,19° je porovnateľný so sklonom 23,44°, ktorý má Zem. Vďaka tomuto sklonu sa tu vyskytujú ročné obdobia, podobné tým na Zemi, aj keď sú takmer dvakrát tak dlhé, lebo „marťanský rok“ je 1,88-násobok pozemského roku.

Je to náhoda? Ak je Mars o toľko menší, prečo má toľko podobného zo zemou? A dokonca 24 hodinový deň? Ročné obdobia?

Takáto podobnosť sa štatisticky rovná skoro nule. Tak, že náhoda to nebude. Bol to teda zámer?

Ak áno, znamená to že na Marse bol život? Alebo je Mars pripravený náročky, aby sa mali ľudia kde rozšíriť? Ak áno, kto to takto pripravil? Boh? Bytosti z vesmíru? A prečo o tom nik nehovorí?

Najprv si však povieme, prečo na Marse nie je život teraz.

Priemerná teplota pri povrchu planéty je okolo −56 °C. Na rovníku sa teploty bežne pohybujú od −90 do −10 °C, a nad nulu sa dostanú iba výnimočne. Oproti tomu teplota povrchovej vrstvy pôdy môže niekedy dosiahnuť až +30 °C. Aj napriek týmto občasným priaznivým teplotám nemôže kvapalná voda na povrchu existovať, pretože by sa začala vplyvom nízkeho tlaku okamžite vyparovať. Tlak na povrchu sa pohybuje medzi 600 až 1000 Pa, čo je približne 100 až 150-krát menej ako na Zemi alebo ako približne 30 km nad povrchom Zeme

Mars má dnes veľmi riedku atmosféru, ktorá nie je schopná zadržiavať tepelnú výmenu medzi povrchom a okolitým priestorom. To má za následok veľké tepelné rozdiely počas dňa a noci, čo spôsobuje početné piesočné búrky s rýchlym vetrom. V priebehu výskumu kozmickými sondami sa ukázalo, že Mars má atmosféru zloženú hlavne z oxidu uhličitého, len s malou prímesou vody. Voda sa však nachádza pod povrchom pravdepodobne zamrznutá, alebo vo väčších hĺbkach môže mať aj tekuté skupenstvo. Mars má jadro ako Zem. Pevné jadro v tekutej láve.

Čiže podmienky nie sú pre život vyhovujúce, aspoň nie na povrchu.

Ako sa mohlo stať, že Mars je taký nehostinný? Bol v minulosti iný? Áno. Na Marse sú vysušené korytá riek a jazier.

Môžeme predpokladať, že kedysi bola na Marse riadne tečúca voda a jazerá, alebo i moria. Pravdepodobne, tu bola aj zeleň a živočíchy tak ako na Zemi. Nie je vylúčené, že aj ľuďom podobné bytosti obývali Mars ako my obývame Zem.

Určite je na mieste si položiť otázku: Čo sa vlastne stalo? Prečo taká krutá zmena? Všetci zahynuli? Alebo opustili planétu a pristáli na Zemi?

Podľa vedcov rozhodujúci faktor, prečo Mars nemá atmosféru ako na Zemi je, že nemá dostatočnú gravitáciu, aby si udržal vrchné ochranné vrstvy atmosféry. Tie proste uleteli do vesmíru. Ostatné plyny nie sú schopné vytvárať skleníkový efekt a udržiavať tak teplotu nad nulou potrebnú na roztopenie ľadovcov.

Ak by sa podarilo vytvoriť skleníkový efekt, tak roztopené ľadovce by dodali potrebné pary vody, čo by v podstate vytvorilo atmosféru, ako na Zemi.

Tomu však bráni nízka gravitácia.

A teraz otázka! Ako prišiel Mars o svoju gravitáciu?

Mars nielenže nemá potrebnú gravitáciu, ale nefunguje mu ani elektromagnetizmus. Nevytvára sa mu štít, ktorý nás na Zemi chráni pred radiáciou z vesmíru a zo Slnka.


Zem má pevné Jadro rotujúce v tekutej láve, čo vytvára magnetizmus zeme, presne ako točiace sa dynamo. To zároveň aj zvyšuje gravitáciu. Za ten efekt je zodpovedný náš Mesiac. Mesiac obieha okolo Zeme a svojou gravitáciou ťahá za sebou na moriach prílivovú vlnu. Vo vnútri Zeme sa pevné jadro v tekutine otáča za Mesiacom, tak ako príliv na povrchu.

Čiže skrátene: Ak by sme nemali Mesiac tam kde je, tak by sa nám stalo to isté, čo na Marse.

Ako je na tom Mars?

Mars má teraz dva mesiace Fobos a Deimos.

Tieto dva mesiace obiehajú okolo Marsu po dvoch rôznych dráhach. Ich veľkosť, ale ani vhodná poloha nedokáže zabezpečiť takú gravitačnú silu, aby sa jadro Marsu roztočilo. Preto Mars nemá dostatočnú gravitáciu, ale ani magnetický štít.

Mohlo to byť v minulosti inak?

Vedci tvrdia, že mesiace Marsu nie sú z rovnakého materiálu a predpokladajú, že netvorili jeden celok. Je to však naozaj tak? Vedia to skutočne objektívne posúdiť? Ako? Nikto tam nevŕtal a ani nepristal. Navyše je tam vraj meter prachu.

Ich údajné zloženie sa blíži uhlíkatým chondritom. Dá sa teda očakávať, že bude obsahovať značné množstvo uhlíka a uhlíkatých (organických) látok. A to sa týka mesiacov oboch rovnako.

Na základe toho je možné usúdiť, že obe telesá v minulosti tvorili jeden mesiac, ktorý obiehal po správne nastavenej dráhe? Pravdepodobne áno. Na jednom z nich je dokonca aj voda. Nie je vylúčené, že ich pôvodný mesiac bol tiež živou planétkou.

Možno tam prebehla vojna, alebo nejaká katastrofa. Ich pôvodný mesiac však vybuchol a rozpadol sa na viac kusov.


Ak by sme aj dnes upravili dráhy obidvoch telies tak, aby ich gravitácia zodpovedala gravitácii nášho mesiaca voči Zemi. Dostali by sme potrebný efekt na rozhýbanie jadra Marsu? A naštartovali tak jeho dynamo? Asi nie.

Zrejme by sme potrebovali ešte iné teleso. Ako napríklad asteroid. Nakoľko hmotnosť oboch telies nie je dostatočná. Zrejme, keď v minulosti došlo k výbuchu mesiaca, časť z neho odletela preč.

Už dnes máme rakety ktorými, by sme dokázali takými telesami pohnúť. To však bude úloha pre nasledujúce generácie, nakoľko je to finančne náročné.

Možno Vás táto úvaha zaujala. Možno, nie. V budúcnosti sa však ľudia určite pokúsia osídliť Mars. Mohol by to byť návod, ako Mars „opraviť“ tak, aby sa začal podobať Zemi. Tak, ako to bolo v minulosti.

Sando

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Píšeme
http://www.cez-okno.net/pisemePosielať môžete výsledky bádania,
úvahy, poviedky, či básne!
redakcia@cez-okno.net


Autori: 
máj 11, 2013 23:12 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top