Obrázok používateľa CEZ OKNO
Bosenská pyramida Slunce

Bosna je zemí zázraků a divů! Údolím pyramid provází Dr. Semir Osmanagich - autor objevu tisíciletých pyramid. Chcete to vidět na vlastní oči? Tak pojeďte 20. 8. 2013 s námi do Visoka!


V Bosně, v údolí u města Visoko, asi třicet kilometrů severně od Sarajeva, byla objevena pyramida. A není ani malá, ani bezvýznamná. Je vysoká 220 metrů o délce stran více, než 360 metrů. Nazvali ji pyramida Slunce. Pokryta hlínou a vegetací zůstala až do současnosti bez povšimnutí. Byla snad ukryta před zvědavci, aby vypadala jako běžný kopec, původně nazývaný Visočica?

Pyramidy v Bosně. Fantazie, nebo realita?

V Bosně byly objeveny pyramidy. Ale kde byly objeveny? V bosenském údolí u města Visoko, které se nachází asi třicet kilometrů severně od Sarajeva. A není to ani malá, ani bezvýznamná pyramida. Je vysoká 220 metrů s délkou stran více, než 360 metrů. Je obložena pískovcovými kvádry, což ukazuje na přítomnost neznámé civilizace.

Nejedná se o příliš známou archeologickou lokalitu. Pyramida je pokryta hlínou a vegetací, proto zůstala až do současnosti bez povšimnutí. Proč byla ukryta před zvědavci, aby vypadala jako běžný kopec, původně nazvaný Visočica?

Zpráva o tomto mimořádném objevu obletěla celý svět. Snad všechny média navštívila městečko Visoko. Dlážděné silnice vedou k slavnostním náměstím, stěny pyramidy jsou obloženy mnohatunovými pískovcovými bloky, stejně jako terasy. Byl otevřen podzemní tunel, který má vést až k pyramidě Slunce.

To bylo v roce 2005. Co se podařilo objevit a jaké jsou další plány nadace „Archeologický park: Bosenská pyramida Slunce“? To jsme pro čtenáře WM magazínu zjišťovali přímo ve Visoku.


Druhý zleva Dr. Semir Osmanagich

Setkání pod bosenskou pyramidou

WM magazín navštívil Bosenské údolí pyramid v květnu 2012. Dr. Sam Semir Osmanagich, objevitel a autor archeologického projektu v jedné osobě, nás již očekával. Věnoval se nám celý den. Prošli jsme podzemní tunely „Ravne“ a navštívili nejvýznamnější archeologické nálezy na pyramidě Slunce. Během prohlídky nám vysvětloval, jak se pyramida stavěla, proč existují mnohakilometrové podzemní tunely, zkoumali jsme rytiny na megalitech ukrytých 210 m hluboko v podzemních síních a chodbách. Ze setkání vznikl zajímavý filmový dokument (viď link nižšie, pozn. red.)

Další den jsme navštívili pyramidu Měsíce a královskou mohylu v nedaleké Vratnici. Ale to již s jiným průvodcem, Sam musel odletět zpět do Houstonu.

Nyní dejme slovo samotnému autorovi projektu, aby nás seznámil, co bylo v Bosenském údolí pyramid nalezeno.


"Jmenuji se Sam Semir Osmanagič, jsem profesorem na Americké univerzitě v Bosně a Hercegovině jako profesor antropologie. Můj doktorát je zaměřen na mayskou kulturu, jsem členem Ruské akademie přírodních věd v Moskvě".


"Posledních 25 let zkoumám pyramidy po celém světě. Ve střední Americe to byl Honduras, Guatemala, Salvador, Mexiko, ale taky Peru, Bolívie, Kanárské ostrovy, Egypt, Čína, Súdán a samozřejmě Evropa.
Na jaře roku 2005 jsem poprvé navštívil bosenské městečko Visoko, které má 20 tisíc obyvatel a leží 30 kilometrů severozápadně od hlavního města Sarajeva".


Pojeďte s námi do bosenského Údolí pyramid. Neváhejte, zájem je velký!
Průvodce nám bude dělat osobně Dr. Semir Osmanagich!"Při návštěvě místního muzea ve Visoku mě zaujal mě kopec pravidelného tvaru. Jeho čtyři strany mají trojúhelníkový tvar, stejné stěny s rohy a hranami. Orientace jedné ze stran je na sever, další na jih, západ a východ. Vím, že příroda neumí vyrobit kopce se čtyřmi stěnami trojúhelníkového tvaru, navíc s perfektní orientací. Věděl jsem, že toto byla uměle vytvořená stavba.
V posledních letech, od roku 2005 – 2012 jsme založili neziskovou nadaci nazvanou Bosenský archeologický park – sdružení pyramidy Slunce".

Bosenské údolí pyramid

Názor, že pyramidy byly postaveny pouze v Egyptě a Mexiku, se koncem 20. století musel změnit. Bylo zjištěno, že kamenné a cihlové stavby ve tvaru pyramidy byly postaveny před tisíci lety v Bolívii, Peru, v zemích střední Ameriky, v Mexiku, Salvadoru, Guatemale, Hondurasu a Belize. Stejně jako na Kanárských ostrovech, na Mauriciu, v Súdánu, v jižní Evropě, v Itálii, Francii a v Řecku. Najdeme je v Číně, Koreji a na tichomořských ostrovech. Další objevy je budou zcela určitě následovat.

Pyramidy mají na první pohled společné prvky. Například geometrie (čtyři stěny trojúhelníkového tvaru), plošina na vrcholu, vnitřní prostory (tunely, chodby), podzemní chodby a komory, orientace ke světovým stranám, astronomické a matematické souvislosti a další stavby patřící k pyramidě.


V letech 2005 – 2011 nám ukázal geo-archeologický průzkum na existenci obrovského stavebního komplexu v údolí u města Visoko. Tento komplex se jmenuje Bosenské údolí pyramid a zahrnuje následující stavby:
Bosenská pyramida Slunce (bývalý kopec Visočica)
Bosenská pyramida Měsíce (bývalý kopec Plješevica)
Bosenská pyramida Draka (bývalý kopec Buci)
Chrám Země (bývalý kopec Krstac)
Bosenská pyramida Lásky (dříve kopec Cemerac)
Mohyla Vratnica (dříve kopec Toprakalija)
Struktura „Dolovi“ (Vratnica)
Podzemní komplex tunelů „Ravne“ (vchod do tunelu je 2,5 km od bosenské pyramidy Slunce)
Podzemní tunel „KTK“ (vchod do tunelu je 1 km od bosenské pyramidy Slunce)
Bosenská pyramida Slunce
Geometrické prvky pyramid
Z mnoha satelitních a leteckých fotografií je patrné, že bosenská pyramida Slunce má geometrický tvar. Její tři strany jsou trojúhelníkové. I když se tyto prvky v přírodě vyskytují, tak jen málo, nebo vůbec. A jen zřídka jsou replikovány na opačných stranách kopce. V tomto případě tvoří dobře viditelné strany rovnostranný trojúhelník.

Ze satelitních snímků (Landsat, Radarsat, Hyperio, Ikonos) dané oblasti je zřejmé, že existuje pět kopců, které vykazují geoprostorové anomálie, kdy jsou dvě nebo více stran trojúhelníkové. Všechny výše uvedené kopce (pyramidy) mají trojúhelníkové strany, některé prvky schodišť a na vrcholu plošiny.

V případě bosenské pyramidy Slunce mají tři ze čtyř stran přísně geometrický tvar. Geologický průzkum potvrdil, že zde v minulosti neprobíhal proces zalednění. Posun ledovců tak nemohl být příčinou vzniku hladkých ploch.

Perfektní orientace ke světovým stranám

Měření provedené geodetickým ústavem Bosny a Hercegoviny ukázalo, že stěny bosenské pyramidy Slunce (BPS) jsou přesně orientovány ke světovým stranám (sever – jih, východ – západ). To je často zmiňovaná vlastnost u pyramid v Egyptě, Peru, Guatemale, nebo v Číně. Severní strana BPS je zaměřena na hvězdu Severku (jako u Velké pyramidě v Gíze).

Sedimentární analýzy

V srpnu a říjnu 2005, s pokračováním v roce 2006 a 2007 probíhaly na BPS geologické průzkumné vrty. Výsledky ukázaly, že povrch pyramidy tvoří vrstvený pískovec a brekciové bloky, které byly ručně opracované na požadované rozměry. Pojivo nalezené mezi pískovcovými kvádry naznačuje přítomnost „klastické brekcie“. Je to vícebarevný konglomerát ze štěrku, pískovce a břidlic, stmeleného „cementem“ složeným z uhlíku, písku, křemene, živce a vloček slídy. Na povrchu bloků je pojivo zřetelně viditelné. Po odstranění první řady bloků bylo zjištěno, že také spodní kvádry byly ručně zpracované, rovné a hladké, a na povrch nanesena spojovací hmota.

Geodetická a topografická analýza

Na snímcích s vysokým rozlišením, které nám poskytl geodetický ústav Bosně a Hercegovině, je patrné, že stěny pyramidy Slunce mají stupňovitou konstrukci.

Seismická aktivita

Automatický detektor lineárních anomálií (Linanal) byl původně vyvinut pro studium tektonických topografických linií. Tento přístroj byl použit pro pozorování topografických anomálií na pyramidě Slunce. Dvě, nebo více stran mají trojúhelníkových tvar. Tímto se vyloučila možnost, že by to mohl být vedlejší produkt nedávných tektonických pohybů.

Tým z Ruské akademie věd došel k závěru, že naměřené výsledky jsou srovnatelné s egyptskými pyramidami V Gíze, a ukazují na umělý původ staveb.

Radarová analýza

Kombinovaná radarová analýza (Radarsat a Spot) ukázala, že na bosenské pyramidě Slunce existuje přístupové plato. To může svědčit o zasypaných terasách, zdech nebo průchodech s vchody a dutinami uvnitř konstrukce.

Existenci těchto umělých struktur dokládají výpovědi vojáků, kteří byli na vrcholu pyramidy během válečných operací v Bosně (1992 – 1995). Jejich postavení bylo těžce bombardováno. V mnoha hlášeních popisují neobvyklé podzemní vibrace při každém dopadu dělostřeleckého granátu. Tyto akustické důkazy naznačují existenci podzemních dutin a komor.

V roce 2006 až 2007 prováděli radarový průzkum BPS dva nezávislé týmy odborníků z Německa (LGA Bautechnik GMBH, Dr. Andreas Hasenstab) a srbský geofyzikální ústav (Dr. Dejan Vuckovic, Bělehrad). Objevili celkem 44 anomálií, což mohou být terasy, schůdky, kamenné struktury různých tvarů, průchody apod. Radarový průzkum zahrnoval celé bosenské údolí pyramid do hloubky 18 metrů.

Rovnostranný trojúhelník ze tří hlavních pyramid

Tři hlavní pyramidy v bosenském údolí tvoří rovnostranný trojúhelník. Je to pyramida Slunce, Měsíce a Draka. Katastrální úřad z Visoka prováděl GPS měření v místních kopcích a zjistil, že všechny úhly jsou symetrické (60 stupňů) a vzdálenosti mezi třemi kopci stejné (cca 2,2 km) s méně než 2% chybou. To je důkaz, že jde o umělé stavby.

Archeologie a terénní výzkumy

Členové a dobrovolníci neziskové nadace „Archeologický park: bosenská pyramida Slunce“ strávili víc jak 300 000 pracovních hodin při průzkumných výkopech. Tato skutečnost sama o sobě dělá z tohoto záměru největší archeologický projekt na světě.
V roce 2007 navštívili Bosenské údolí pyramid egyptští odborníci: Dr. Nabil Swelim (archeolog a egyptolog, objevitel čtyř pyramid v Egyptě), Dr. Aly Barakat (geolog), Dr. Mona Fouad Ali (archeolog z Káhiry University) a Dr. Hamid Soliman (archeolog z Káhirské univerzity). Závěr 15 - ti denní návštěvy, která byla oznámena veřejnosti, byl, že "bosenská pyramida Slunce je největší pyramida na světě".

Umělost archeologických lokalit v Bosně potvrdili egyptologové Lammia El Hadidi a Dr. Muhamed Ibrahim Aly.

Egyptský geolog Dr. Aly Barakat, pověřený egyptskou vládou, po 42 dnech strávených v Bosně, oznámil na tiskové konferenci, že bosenská pyramida Slunce je kombinací přirozených a antropogenních sil. Člověk zformoval stávající kopce do geometrie pyramidy, se čtyřmi trojúhelníkovými stranami a později s povrchovou úpravou z „kamenných bloků“. Nazval to první „primitivní pyramida“.

Jak se vyráběly kamenné bloky?

Na severní straně bosenské pyramidy Slunce byl učiněn významný archeologický nález č. 4. Na jaře roku 2006 začalo odkrývání hlíny do hloubky asi 80 cm. Najednou se objevily hranaté bloky, které jsou 4,5 metrů dlouhé, 1,5 metru široké a 45 centimetrů tlusté. Mají 7 tun, rovné stěny, rohy pod úhlem 90 stupňů. Všech 6 stěn je rovných s kolmými hranami. Je evidentní, že jsou vyrobeny inteligentní rukou.

Pod tímto blokem je druhá vrstva bloků, pod ní třetí atd. Někteří archeologové, kteří zde ale nikdy nebyli, tvrdí, že jsou přírodního původu a vznikly praskáním. Samozřejmě, že to není pravda. Je jasné, že byly vyrobeny, přesunuty sem, a položeny na sebe.

Z tohoto bloku jsme odebrali vzorek a poslali do šesti různých institucí v Bosně, Itálii a Francii. Řekli nám, že je to uměle vyrobený beton, člověkem vyrobený materiál.

Když budovali podzemní labyrint, odstraňovali kameny. Co pak udělali s miliony tun materiálu? Použili ho na výrobu kvalitní betonové desky. Jako pojivo použili hnědou hlínu, jíl, kterého je okolo mnoho. Jílovitou hlínu rozdrtili, smíchali s vodou a zahřáli na 400 stupňů. Teprve takto se stal jíl pevným pojivem.

Moderní beton má pevnost od 10 do 16 megapascalů, tyto betonové bloky od 73 do 134 megapascalů. Je o mnoho kvalitnější, než beton 21. století. To vypovídá o tom, že tito stavitelé byli o mnoho zkušenější.

Pyramidy jako zdroj energie?


Za prvé, jsou první v Evropě.
Za druhé, jsou největší a nejrozsáhlejší na světě.
Za třetí, strany jsou orientovány k severu, dokonce mnohem přesněji, než orientace egyptských pyramid.
Za čtvrté, byly objeveny tyto betonové bloky výjimečné kvality.
Za páté, jsou staré přes 12 tisíc let, tím jsou nejstarší na světě.
Za šesté, dole pod pyramidou je nejrozsáhlejší síť podzemních tunelů.
Za sedmé. V těchto tunelech jsme objevili největší vypálené, keramické bloky, které kdo kdy vytvořil v celé historii.

Dr. Semir Osmanagich hovoří o 7 základních podmínkách

V posledních dvou letech jsme se ptali fyziků a elektrotechniků, aby nám pomohli vysvětlit účel bosenských pyramid. Podařilo se jim a změřit sloupec, paprsek energie, který vychází z vrcholu bosenské pyramidy Slunce. Tento paprsek má průměr 4,5 metru a frekvenci 28 Kilohertzů. Tato frekvence není přírodního původu, je uměle vyrobena.

Druhou věc, kterou jsme udělali, bylo měření ultrazvuku, který nemůžeme slyšet, ale můžeme ho změřit pomocí speciálních přístrojů. Frekvence byly mezi 28 a 32 Kilohertz. Ani tato naměřená frekvence není vytvořena přírodně, ale nějakým přístrojem.
Jako třetí jsme zkoumali infrazvuk. Naše planeta vibruje na 6 hertzech, naše pyramidy na 7 hertzech.

Z toho vyplývá, že záměr těchto pyramid nebyl postavit hrobku faraonovi, ale byla postavena jako obrovský zdroj energie pro žijící komunity. A podzemní labyrint k tomu, aby bezpečně zachoval to, co je pro nás nejvíc důležité a hodnotné. Je to naše zdraví a dlouhý život.

Vydejme se nyní společně do podzemního lybyrintu Ravne.

Podzemní labyrint „Ravne“

U většiny pyramidových komplexů po celém světě byly postaveny podzemní chodby a komory. Například u pyramid v Gíze, kde tunely spojují Sfingu s Nilem, v Teotihuacan je čtyřkomorová jeskyně s chodbami. V Sakkáře existuje podzemní labyrint, v Číně jsou to chodby vybudované z pískovcových cihel a jílu, na Tenerife u města Guimar jsou to tunely a jeskyně.

Prohlídka tunelů

Terénní výzkumy a odborné analýzy ukazují, že v Bosenském údolí pyramid existuje dosud neobjevená rozsáhlá síť podzemních tunelů. Podle hlavního autora projektu, Sama Semira Osmanagiche, se dá předpokládat, že systém tunelů spojuje všechny velké objekty, studny a další stavby které mají nějaký historický význam. Během prvních výkopových pracích v tunelu bylo objeveno několik opracovaných monolitů. Tunely nejsou staré důlní šachty, protože zde nebyly objeveny žádné nástroje, uhlí, stříbro, zlato nebo jiný materiál. Tunely jsou hodně staré, vznikly mnohem dříve, než sem přišli Římané.

Společně se Samem vstupujeme do podzemního labyrintu.

Ústí podzemního labyrintu Ravne je vzdáleno od bosenské pyramidy Slunce 2,5 kilometru. V posledních 7 letech jsme vyčistili a pomocí pomoci dřevěných opor zajistili přibližně 600 metrů chodeb. Když jsme něco odkryli, použili jsme opěry, aby průzkumníci, turisté, média a dobrovolníci byli v bezpečí.

Stavitelé vyhloubili tunely ve slepenci. Je to přírodní, kompaktní, pevně spojený materiál. Při budování chodeb odstraňovali materiál, ve kterém můžeme vidět odlišně zabarvené kameny, modré, zelené, šedé, hnědé a červené. Aby vytvořili kilometry dlouhé tunely, museli odstranit miliony tun materiálu. Co s ním udělali?

Použili ho jako stavební materiál na výrobu betonových bloků pokrývající bosenskou pyramidu Slunce.

Zastavujeme v jedné z mnoha síní, které byly za pomocí dobrovolníků objeveny. Síň má plochu přibližně 25 čtverečních metrů a výšku asi 2,5 metru. Na jedné straně je vidět tunel kompletně zasypaný materiálem. Tunelový komplex byl v dávné minulosti zaplaven a zůstala zde spousta trosek, které se musí odstranit. Během čištění byla objevena spousta dalších bočních tunelů.

O kousek dál vidíme zajímavou stěnu, která se nazývá „suchá“. Byla postavena uměle a vyplňuje jeden z bočních tunelů. Stovky tun zaoblených říčních kamenů sem musel někdo přinést, pospojovat jemným materiálem a takto zazdil vstupy do bočních tunelů. Když se posuneme dál, uvidíme, že takto uzavřené jsou všechny tunely.

Po mé levé ruce je jeden z bočních tunelů, jehož původní výška je 2,5 metru. Ale někdo sem dopravil hlínu, jíl, kamení a písek, aby postavil stěnu a tunel ukryl. Proč by sem někdo nosil stovky tun materiálu? Zdá se, že je zde ukryto velké tajemství, ne lidské kosti, cennosti, šperky nebo zlato.

Musí to být něco mnohem cennějšího, velkého. Co je důležitější, než zlato? Něco, čím můžeme ovládat svět.

Zdá se, že někdo nechtěl, abychom se dostali do pyramidy a zjistili, jaký zdroj energie tam je, čím můžeme vládnout světu. A to je technologie.

Dvě staré civilizace

Podle Semira zde existovaly dvě civilizace. První, která vytvořila síť tunelů, pomocí vyspělé stavební technologie, před asi 12 tisíci lety. A druhá, která sem přišla před 4 600 lety a všechno uzavřela. Proč? Aby ukryla velké tajemství!

Megality ukryté v podzemí

Během vyklízení chodeb došlo k objevu mohutných megalitů. Největší z nich má hmotnost 7 tun, všechny byly pokryty vrstvou slepence. To naznačuje, že mohou být hodně staré. Na jejich povrchu jsou vidět rytiny, obrazce a znaky, které připomínají písmo.

K objevu velkého kamene, který jsme nazvali megalit K–1, došlo v roce 2006. Byl celý pokryt slepencem. Po očištění jsme si uvědomili, že má hmotnost 4 tuny. Na jeho povrchu jsou vyryté různé symboly, jako třeba tady, vypadá jako šipka. Je zde více různých rytin, například vertikální linie, která nejde přesně do středu. Máme tu něco, co vypadá, jako písmeno Y. Tady není vertikální linie spojena s dalšími třemi, ale jen se dvěma.

Na povrchu megalitu K–1 jsou zajímavé znaky připomínající písmo. Dohromady je tu 25 znaků. To je známka gramotnosti. Co znázorňují, nemůžeme říct, nemáme dostatek informací. Musíme najít více symbolů, rytin, porovnat je a udělat nějaký závěr.

Přibližně 210 metrů od vstupu jsme našli megalit K–2. Je to zatím největší megalit s hmotností 7 tun.

Podívejme se na zajímavé tvary, které vypadají jako reliéf. S kopci, údolím a řekou. Tady vidíme linii po obvodu. Jako by oddělovala to nahoře, co může být něco jako pokrývka.

Pod megalitem můžeme vidět podporu, asi 15 centimetrů tlustý základ. Toto je velmi důležité. Znamená to, že někdo vybral toto místo záměrně, postavil zde základ a položil na něj megalit.

Mezi kamenem a talířem je spojovací malta, materiál složením kalcium a karbonát. Stavitel zjevně chtěl, aby se megalit nemohl posunout doleva ani doprava. Proč?

Víme proč: 22 metrů pod tímto megalitem je podzemní tok, řeka. Když se voda pohybuje, generuje energii a tento blok je přesně nad touto energií.

Uměle vyrobený megalit?

Odebrali jsme vzorky megalitu a poslali ho do institutu atomické fyziky. Výsledek analýz a speciálního testování, mimo jiné i za použití rentgenu, prokázal, že jde o keramický materiál, vypálenou hlínu. Je to uměle vyrobený materiál. Navíc, geologický specialista objevil, že uprostřed tohoto uměle vyrobeného bloku je nějaký oválný útvar. Z toho vyplývá, že někdo vyrobil menší objekt, který umístil do velkého a nějakým způsobem oba spojil.

Takže co teď víme? Máme podzemní vodu, energii jdoucí vzhůru a zahřívající objekt uvnitř megalitu, který se díky svým keramickým vlastnostem rozvibruje a vytváří tak elektromagnetické pole.

A to je něco, co můžeme změřit moderními přístroji. Naměřili jsme 28 Kilohertzů. To znamená jediné, že jde o prehistorickou technologii.

Na dalším kameni můžeme vidět jiné rytiny. Některé nám připomínají runové znaky. Runy jsou jedny z nejstarších světových písem. Objevili jsme zde 6 symbolů vyrytých do kamene. Původně byly bloky obaleny shluky slepence. To znamená, že místo je opravdu staré. Znamená to taky, že symboly jsou také hodně staré. Jejich stáří jde do tisíců a tisíců let zpátky do minulosti. Těchto 7 symbolů není snadné rozluštit. Ale věřím, že jakmile najdeme další kamenné bloky se stejným písmem, dosáhneme konečného dešifrování a vysvětlení.

V listopadu 2007 došlo při čištění stěn k objevu organického materiálu. Vzorek dřeva byl odeslán radiokarbonovému datování do Německa a polského institutu v Gliwici. Podle výsledků je vzorek dřeva starý cca 31 000–34 000 let. To by znamenalo, že síť tunelů byla zaplavena před cca 30 000 lety – včetně megalitů K–1, K–2 a kamene se znaky.

Energetické - léčebné - zařízení

Asi 200 metrů od východu, jsme objevili podzemní síň o rozloze 50 m2 vysokou 4 metry. Tato síň má 8 vyústění. Je to zatím největší křižovatka, kam chodili stavitelé k velmi důležitému spojovacímu místu.

Zaznamenali jsme, že na tomto místě se návštěvníci cítí velice dobře. Vypadá to, že zde funguje nějaký regenerační proces. Lidé, kteří sem přijdou s bolestmi hlavy, zjistí, že bolest je pryč. Stejně tak jako bolesti zad. Naměřili jsme zde vysokou koncentraci negativních iontů. Jak víme, negativní ionty čistí krev a tělo, zabíjí viry a mikroby. Naměřená hodnota negativních iontů u vstupu do tunelu je 1000 na kubický centimetr a tady je 43 000 iontů na kubický centimetr. To je 43 x větší hodnota než venku. Vypadá to, že zde někdo vytvořil podzemní léčebné zařízení.

Postupujeme dál hlouběji do podzemí. Jsme v další podzemní síni, asi 350 metrů od vstupu. Její rozloha je 30 čtverečních metrů, je vysoká přibližně 2,5 metru. Má 7 postranních tunelů.

Když jsme sem přišli poprvé, síň i tunely byly kompletně zasypané. Začali jsme kopat, odnášet materiál.

A pak jsme pomoci kompasu rozhodli, že odkryjeme tunel směřující na jih. Začali jsme ho odhrabávat. Za pár hodin jsme viděli malou díru. Po odstranění materiálu zavládlo nadšení.

Poprvé jsme mohli spatřit, že dál následuje otevřená tunelová sekce. Za 6 let těžké práce jsme objevili první otevřenou sekci. Tunel směřující doleva měří asi 70 metrů a ten doprava asi 200 metrů.


Když se zamyslíme, co je největší odměnou pro hledače? Nejsou to peníze, není to postavení, není to titul.
Je to moment, kdy lidská noha vstoupí do tmy, kde po tisíciletí nikdo nebyl. A to je přesně to, co jsme zažili tady.

Při odjezdu nám Sam Osmanagich popřál hodně úspěchů a rozloučil se slovy: "V Bosně jsme udělali první průkopnické kroky, které za 20 nebo 30 let budou objevovat jiní v Egyptě, Číně, Mexiku nebo v Peru. Půjdou v našich stopách. Bosna je zemí zázraků a divů."

Ze setkání vznikli zajímavé filmové dokumenty:


VIDEO "Bosenská pyramida Slunce" nájdete na tejto adrese

Další filmy ze seriálu o Bosenském údolí pyramid:


VIDEO "Bosenská pyramida Měsíce" nájdete na tejto adrese


VIDEO "Královská mohyla ve Vratnici" nájdete na tejto adrese

Leták o cestě do Bosny ke stažení

ZDE

Jiří Matějka

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/


Súvisiace:

Bosenská pyramida Slunce
http://www.cez-okno.net/clanok/archeologia/bosenska-pyramida-slunce

Bosenská pyramida Měsíce
http://www.cez-okno.net/clanok/badanie/bosenska-pyramida-mesice

Seriál: Bosnianske údolie pyramíd
http://www.cez-okno.net/serial-bosnianske-udolie-pyramid

Pyramídy v Bosne sú najstaršie na svete
http://www.cez-okno.net/clanok/archeologia/pyramidy-v-bosne-su-najstarsi...


Sekcie: 
jún 12, 2013 17:59 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonymný
    Anonymnýjúl 01, 2018 10:34 dopoludnia

    Komentár: 

    Je možné se zúčastnit - pomoci při čištění pyramidy?
    hana,sedova9@seznam.cz

 

 

Top