Obrázok používateľa CEZ OKNO
Budhizmus v starom Egypte a v Meroe – Viera odhalená prostredníctvom starovekých rukopisov I.

Existoval budhizmus v Hornom Egypte a v dolnej Meroitskej ríši? Vyzerá to tak, že odpoveď je áno. Práve v Memfise objavil anglický egyptológ a archeológ W. M. Flinders Petrie dôkaz o budhistickej kolónii...

Budhistická kolónia

Portrét Sira Williama Matthewa Flindersa Petrie, 1903. Zdroj ›› Verejná doména
Flinders Petrie tvrdil, že títo budhisti patria ešte do obdobia perzskej nadvlády Egypta (približne 525-405 p.n.l.). Petrie napísal:

“Na pravej strane v hornej časti je tibetský Mongol, pod ním je árijská žena z Pandžábu, a úplne dole je sediaca postava Inda so šatkou cez ľavé rameno. Toto sú prvé pozostatky Indov v Stredomorskej oblasti. Doteraz sme nedisponovali žiadnymi materiálnymi dôkazmi ohľadom tejto spojitosti, pričom sa tvrdilo, že existovala, a to jednak prostredníctvom vyslanectiev od Egypta, Sýrie až po Indiu, tak aj v rámci veľkej budhistickej misie, poslanej Ašókom na západ až do Grécka a Kyrény. Vyzerá to tak, že sme naďabili na indickú kolóniu v Memfise a môžeme dúfať, že vnesieme viac svetla do tejto spojitosti, ktorá vyzerá byť tak závažná pre západné myslenie”.

Ak je Petrieho datovanie správne, posúva to budhistov v Egypte dvesto rokov pred obdobie, kedy poslal budhistických misionárov do Egypta Ašóka.


Reliéf z Amaravati, Andra Pradéš, India – asi z 1. storočia p.n.l./n.l. Postava uprostred by mohla znázorňovať Ašóku. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

Ašóka bol kráľom Indie, uctieval budhizmus. Ašóka vydával edikty v celej svojej ríši, spísané vo viacerých jazykoch, motivujúc ľudí k prijatiu budhizmu ako spôsobu života.

Ašókove nápisy na kameňoch

Ašóka postavil chrám v Sarnathe, ktorý sa nazýva Levie hlavné mesto Ašóku. V budhizme reprezentujú levy bódhisatvov, teda „synov Buddhu“. Bódhisatvovia sú stvorenia, ktoré dosiahli vysoký stupeň duchovného rozvoja.


Ašókove levy v Sarnathe, 1911. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

Kláštor okolo stúpy Dhamek v Sarnathe. Zdroj ›› CC BY 2.0

Vo Filostratovi: Život Apollónia z Tyany je jasne uvedené, že gymnosofisti žili v Hornom Egypte a Meroitskej ríši. Gymnosofisti boli budhisti. Historické dôkazy jasne uvádzajú, že došlo pravdepodobne k dvom migráciám budhistických gymnosofistov do Egypta a Meroitskej ríše.

Ašóka podporoval budhizmus. Zacharias P. Thundy, v diele „Buddha a Kristus,“ objasňuje že Ašókove edikty (okolo 274-236 p.n.l.) naznačujú, že vodca poslal misionárov do Egypta, aby kázali budhistickú Dharmu.


Ašókov hlavný edikt na kameni v Junagadhe obsahuje nápisy (štrnásť z Ašókových ediktov), Rudradamanna I a Skandagupta. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

Dvojjazyčný nápis (grécky a aramejský) kráľa Ašóku z Kandaháru. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

Thundy tvrdí, že archeologické dôkazy pre komunitu indických mudrcov, žijúcich v Memfise, existujú až do 200 p.n.l. Vieme, že potomkovia týchto misionárov zotrvávali v Egypte ešte po dobu dvesto rokov potom, pretože ich navštívil Apollónius z Tyany.

Ašóka na písanie svojich ediktov používal starobylý kharóšthsky rukopis. Budhisti taktiež používali tento systém na zaznamenávanie svojho svätého písma. To znamená, že gymnosofisti by mali mať dlhú tradíciu používania kharóšthiny zdieľaním svojich myšlienok. Gymnosofisti boli pravdepodobne Merojcami mimoriadne rešpektovaní a dokonca pravdepodobne niektorí Merojci nadobudli znalosť budhistického učenia a gramotnosti.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Cheopsova pyramída ›› CC BY 2.0), nápis z Kandaháru (›› Verejná doména a Budha (›› CC BY 2.0)

Referencie

W. M. Flinders Petrie, The peoples of the Persian Empire, Man (1908) No. 71: pp. 129-130.
JDM Derrett, (2002) A Blemmya in India, Numen 49: 460-474.
F. C. Conybeare, Philostratus: The Life of Apollonius of Tyana (p. 45),1950.
H. Kulke & D. Rothermund, History of India (London, Routledge: 1990, pg. 73.
Glass, A. (2000). A Preliminary Study of Kharosthi Manuscript Paleography, (M.A. Thesis. University of Washington) pp. 20-21.
Aubin, P. (2003). Evidence for an Early Nubian Dialect in Meroitic Inscriptions: Phonological and Epigraphic Considerations. Meroitic Newsletter, pp. 16-39.
R. Salomon, "Epigraphic remains of Indian traders in Egypt", Journal of the American Oriental Society, (1991) pp. 731-736; and R. Salomon, Addenda, Journal of the American Oriental Society, (1993) pg. 593.
Clyde Winters, Meroitic Writing and Literature. Createspace, 2013.

Dr. Clyde Winters

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/buddhism-ancient-eg...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: Nové svetlo na Zlatý Vek Meroitickej civilizácie
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nove-svetlo-na-zlaty-vek-meroitic...

BUDDHA
http://www.cez-okno.net/autor/buddha

W. M. Flinders Petrie
http://www.cez-okno.net/autor/w-m-flinders-petrie


Sekcie: 
august 12, 2016 20:18 popoludní

 

 

Top