Obrázok používateľa CEZ OKNO
Byla podepsána smlouva mezi zástupci americké vlády a mimozemskými rasami?

První tvrzení, které je třeba analyzovat je v první řadě Bennewitzův a Castellův výrok o tom, že existují společné, vládní-mimozemské základny. To by ukazovalo na nějaký druh formální dohody nebo smlouvy mezi zástupci americké vlády a mimozemskými rasami. Existuje významná výpověď informátora, že mezi Eisenhowerovou administrativou a Šedými ze Zeta Reticulum byla na počátku roku 1954 podepsána smlouva.


Podle Dr. Wolfa, Eisenhowerova administrativa vstoupila do dohody s tak zvanými Šedými mimozemšťany ze čtyř planet ze systému Zeta Reticulum (má jít pravděpodobně o typ A: Šedí ze Zeta Reticulum; typ B: Šedí z Bellatrax; typ C: Šedí z Orionu (EBEN1); typ D: Vysocí šedí (EBEN 2). Celkem však až 22 ras druhů Šedých. pozn. překl.), ale tato smlouva nebyla nikdy ratifikována, jak vyžaduje ústava. To naráží na stejné dohody podepsané Eisenhowerovou administrativou, o kterých Plukovník Philip Corso, vysoce oceňovaný úředník, který sloužil v Eisenhowerově Výboru Národní Bezpečnosti, napsal: „Vyjednali jsme s nimi (mimozemšťany) jakýsi druh kapitulace, protože jsme s nimi nemohli bojovat. Nadiktovali si podmínky, protože věděli, že to, čeho jsme se báli nejvíc, bylo jejich odhalení.“ Tajná dohoda podepsaná v roce 1954 mezi Eisenhowerovou administrativou a rasou mimozemšťanů, odhalila množství dalších „informátorů“, kteří prohlašovali, že měli přístup k tajným dokumentům odkrývajících existenci takové dohody. Phil Schneider, bývalý inženýr geologie, který byl zaměstnán korporací a měl smlouvu na výstavbu podzemní základny napsal:

„Již v roce 1954 pod Eisenhowerovou administrativou se federální vláda rozhodla obejít Ústavu Spojených Států a sestavit smlouvu s mimozemskými entitami. To se nazývalo Grenadská Smlouva (Grenada Treaty) z roku 1954, čímž se v podstatě vytvořila dohoda o tom, že zainteresovaní mimozemšťané si mohou vzít pár krav a také testovat své techniky implantování na několika málo lidských jedincích, ale že musejí poskytovat podrobnosti o lidech, které do toho zavlečou. Pomalu, mimozemšťané změnili smlouvu (obchod) dokud se nerozhodnou, že na ní již nebudou vůbec trvat.“

Smlouva v podstatě argumentovala tím, že povede k technologickým transferům mezi mimozemskými rasami a vládou Spojených Států, které vyústí výměnou jistých základních práv a povede k monitorování mimozemských únosů amerických civilistů. Plukovník Philip Corso říkal, že tato smlouva byla v postatě něčím, co bylo Eisenhowerově administrativě vnuceno, naznačovalo to totiž, že technologický transfer bude výměnou za mimozemské sbírání rozličného genetického materiálu, který Spojenými Státy bude dán k dispozici. Tato genetická rozmanitost byla něčím, co učinilo Spojená Státy mnohem přitažlivější smluvní stranou, než mnohem národnostně homogenní hlavní síly Rusko a Čínu. Pravděpodobné je, že administrativa usuzovala, že od té doby, co Šedí budou unášet americké civilisty, jim bude Smlouva poskytovat prostředky k monitorování únosů a budou zblízka pozorovat, co se děje s civilisty, kteří byli součástí genetických experimentů provozované Šedými. Šedí se zavázali, že poskytnou seznam unesených civilistů, to se očividně nestalo a později se to stalo zdrojem napětí mezi Šedými a americkými úřady.

Smlouva se Šedými ze Zeta Reticulum pravděpodobně vedla k vytvoření tajných společných základen, jejíž funkce s největší pravděpodobností zahrnovaly: technologickou výměnu; experimenty ovládání mysli; monitorování genetických experimentů Šedými; tajná úmluva o unášení civilistů pro různé projekty na těchto společných základnách. Existence jak Smlouvy, tak společné základny se Šedými by obdržela nevyšší možnou úroveň utajení a byla by známa pouze omezenému počtu zvolených a ustanovených úředníků. Z toho důvodu, výpověď informátora podporující existenci tajné dohody vyjednané Eisenhowerovou administrativou o technologických transferech s mimozemskou rasou ukazuje na možné stavby podzemních středisek, kde se tohle mělo dít bez veřejného, kongresového či zahraničního, národního dohledu. Skrývají-li se zde možné „legální“ základny pro společné vládní-mimozemské středisko, posunu se nyní k analýze důkazu, který podporuje existenci právě takové základny.

Na základě důkazů uveřejněných až doposud, můžeme uvažovat o třech možnostech, které před námi stojí, jako to nejpravděpodobnější vysvětlení toho, co se dělo v Dulce. Zaprvé, přísně tajné společné mimozemsko-lidské zařízení v Dulce existuje, které spravuje (nebo spravovalo) projekty, které se týkaly únosů lidských subjektů, jejichž práva jsou (byla) vážně porušována. Zadruhé, základna v Dulce existuje (nebo existovala), ale zprávy o hrůzostrašných únosech lidí mimozemšťany byly součástí dezinformační kampaně vytvořené za účelem diskreditovat Paula Bennewitze a jakýkoli legitimní výzkum ohledně mimozemských aktivit a tajných vládních projektů prováděných v Dulce. Třetí možnost je, že všechny příběhy o Dulce jsou dezinformací naplánovanou k úmyslnému odklonění seriózního vyšetřování od UFO a rozdělit komunitu UFO.

Musíme se držet těchto tří možností a prozkoumat výpovědi informátorů týkající se zřejmého vojenského konfliktu, který se odehrál na základně v Dulce, a jedině tím můžeme určit, která z těchto tří možností je přesnější.

Michael Salla Phdr.

Překlad: Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz

Rubriky: 
február 02, 2009 23:03 popoludní

 

 

Top