Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čchi-kung: Tamoov Waj-tan

Waj-tan je praxe, kterou se zvyšuje cirkulace čchi v stimulací jedné oblasti těla natolik, aby se zde vytvořil velký potenciál energie a přetekl systém kanalů čchi. Waj-tan v čínštině znamená elixír života alchymistů (´tin-tan). Většina spisů pochází od taoistů, proto se nazývají tréninkové techniky, které podporují zdraví, sílu a dlouhý život svými taoistickými názvy. Cvičení waj-tanu je dobré dvakrát deně. Mužeme cvičit jednu formu několik let, nebo každý den jinou.

Waj tan rozdělujeme na hybný a klidný. Při hybném waj tanu se určitá část těla nebo sval po určitou dobu opakovaně napíná a uvolňuje při plné pozornosti. Napětí by nemělo být příliž velké, nejlépe žádné, protože napětí zabraňuje přirozenému toku čchi v kanálech. Ti kdo cvičí čchi kung si pouze představují že svaly napínají nebo je napínají tak aby se mohly soustředit. Po několika minutách se čchi nahromadí a vznikne pocit tepla, zimy, každý pocituje něco jiného, při správné soustředění je vždy něco cítit. Jakmile nastane tento stav vysokého potenciálu, nahromadila se energi, ale také krev. Když se svaly uvolní energie se rozteče do míst s menším potenciálem čchi. Podle akupunktury je čchi spojeno s vnitřními orgány, takže je-li tok čchi správný, orgány fungují také správně. Při hybných cvičeních se mysl koncentruje na dýchání a současně ve svých představách přivádí čchi do místní oblasti. Kanálový system toku čchi je silně spjat s mozkem, proto můžeme čchi ovládat myšlenkami. Je důležité být při cvičení klidný! Svaly by neměli nikdy být silně napjaté! Mysl by měla být soustředěná na dýchání tantchienem a na tok čchi. Tyto cviky mají ale i svojí nevýhodu, svaly značně zesílí, nadměrné zesílení vás zpomalí a zúží kanály. Proto by se toto cvičení mělo opakovat, jinak se svaly obalí tukem a čchi bude stagnovat.

Ta-mo byl knížetem jednoho malého kmenu v jižní Indii. Bódhidharma nebo Sardili byl také oslovován. Mnohými Ta-mo je pokládán za bódhisattvu, člověka který se vzdal nirvány, aby pomohl jiným (spasil je). Narodil se kolem roku 483 (pouze odhad). Indie byla v této době kolébkou budhismu a v Číně byl o budhismus velký zájem, proto mnozí čínští kněží putovali do Indie za budhismem, ale i z Indie do Číny, většinou na přímé pozvání císaře, putovali kněží učit budhismus. Ta-mo do Číny okolo r. 527 (dynastie Liang). Jeho první kroky vedly do chrámu v provincii Kanton, guvernér této provincie doporučil cisaři Ta-moovu cestu budhismu, ta se ale císaře nezamlouvala. Ta-mo tedy odcestoval do provincie Che-nan. usadil se ve zdejším klášteře shao-lin. Zde také strávil zbytek života. Když Ta-mo poprvé spatřil mnihy byl zděšen jejich stavem, neobratní, pomalí a bez síly. Stáhle se do ústraní a po 9 let meditoval. V té době napsal dvě knihy, jen jedna se ale dochovala a to I-ťin-ťing (kniha o rozvoji svalstva). V chrámu šao-lin i zemřel, v 57 letech.

Jiní se bouří, já jsem nepohnutý

svíráni jsou žádostivostí, já jsem nepohnutý.

Naslouchej moudrosti mudrců, já jsem nepohnutý.

Ubírám se jen svou vlastní cestou.

Básník Lu Jou: Ta-moova filosofie


Mniši chrámu šao-lin praktikují tyto cvičení už více než 1400let. Napomáhá jim to ke zdraví a k vinikající kondici. Soubor cviků není nijak nároční a brzy se dostavují první účinky. Cvičením se zlepšuje tok Čchi, ale jelikož je toto cvičení ve waj-tanu, mohlu by dojít k rozptylu energie, je dobré po ukončení chvíli meditovat.

Cvičit by se nemělo, pokud člověk není dostatečně najezený, pak se nemůže soustředit. A ani s plným žaludkem, počkejte proto alespoň půl hodiny než půjdete cvičit. Necvičte když máte v těle alkohol, když se nemůžete soustředit nebo když vás něco ruší. Pro cvičení by jste si měli najít nějaké přijemné místo, stůjte tváří k východu (není pravidlem). Rozkročte nohy max. na šíři ramen, to jest nej. vzdálenost pro uvolnění spodní části těla. Nejlépe je cvičit v přírodě, protože potřebujete čistý vzduch. Nejsem z velkého města, tak nevím jak bych to dělal třeba v Praze, hlavně ten čistý vzduch. Špička jazyka se dotýká z lehka horního patra, ne zubů a ani ne moc vzadu. Když se v ústech vytvoří sliny, měla by se spolknout, aby nevyschl krk. Plně se soustřeďujte na dýchání do břicha. Mysl by se měla soustředit na oblast kterou právě cvičíme. Dychání je nejdůležitější, pokud nedýcháme správně, je to prostě bez účinku!


Ta-moův waj-tanTa-moův waj-tan se skládá z dvanácti forem (cviků). Každá forma by se měla opakovat tak 50x, ale pro začínající postačí polovina. Sám bych vám to dobře nepopsal, tak použiji slova někoho kdo to dobře popsal.

Forma 1

Držte ruce podél těla s dlaněmi otevřenými a směřujícími dolů, a s konečky prstů ukazujícími dopředu. Lokty mějte ohnuté ( z vlastní zkušenosti vím, že stačí málo). Při výdechu si představte, že tlačíte dlaně dolů, a při vdechu, že je uvolňujete. Čchi se tvoří v oblasti zápěstí. Dlaň a zápěstí by měli být po dvaceti opakování teplé.


Forma 2

Aniž pohybujete pažemi, zatněte pěsti s dlaněmi směřujícími dolů a s palci nataženými směrem k tělu. Představte si že při výdechu stahujete pěsti a palce tlačíte dozadu. Při vdechu relaxujte. Zápěstí zůstanou ohnutá dozadu, aby se v nich udržela energie, která byla při formě vytvořena.Forma 3

Zase bez pohybu paží otočte pěsti tak, aby dlaně směřovaly proti sobě, a položte palce na prsty jako v normální pěsti. Představte si při výdechu že stahujete pěsti, a při vdechu, že relaxujete. Svaly nervy paží jsou stimulovány a nahromadí se v nich energie.Forma 4

Natáhněte paže přímo před tělo, s dlaněmi stále ještě směřujícími proti sobě. Se zatnutými pěsti si představte při výdechu, že je stahujete, a při vdechu, že relaxujete. to vytvoří energii v ramenou a v hrudníku.
Forma 5

Natáhněte paže přímo nahoru, s dlaněmi proti sobě a s rukama zatnutými v pěst. Představte si při výdechu stahování a při vdechu relaxování. To vytvoří energii v ramenou, šíji a bocích.
Forma 6

Spusťte paže tak, aby nadloktí byla souběžná se zemí, lokty ohnuté a pěsti u uší, s dlaněmi dopředu. Představte si při výdechům že pěsti stahujete, a při vdechu, že je relaxujete, Tato forma vytvoří energii v bocích, hrudníku a nadloktí.
Forma 7

Natáhněte paže přímo do stran s dlaněmi dopředu. Představte si při výdechu, že pěsti stahujete a při vdechu relaxujte. Energie se nahromadí ramenou, zádech a hrudníku.Forma 8

Natáhněte paže přímo před tělem s dlaněmi proti sobě, ale s mírně ohnutými lokty, tak, aby paže tvořily oblouk. Představte si při výdechu, že stahujete pěsti a nasměrujte nahromaděnou energii pažemi do pěstí. Při vdechu relaxujte.
Forma 9

Přitáhněte pěsti k tělu, ohněte lokty. Pěsti jsou těsně před obličejem s dlaněmi dopředu. Při výdechu pěsti stahujte, při vdechu relaxujte. Tato forma je podobná formě 6, ale pěsti jsou blíž u obličeje, jsou namáhány jiné svaly. Zvýší se tím průtok energie pažemi.Forma 10

Zvedněte předloktí do svislé polohy (I_o_I) . Pěsti jsou obráceny dopředu, nadloktí do stran a souběžné se zemí. Představte si při výdechu že pěsti stahujete, při vdechu relaxujte. Tato forma vede k cirkulaci energie, která byla vytvořena v oblasti ramen.Forma 11

S ohnutými lokty spusťte pěsti, až budou před dolní části břicha, s dlaněmi dolů. Představte si při výdechu, že pěsti stahujete a necháte energii cirkulovat v pažích, a při vdechu, že relaxujete. To je první forma návratu k normálu.
Forma 12

Zvedněte paže přímo před tělem, dlaně otevřené a obrácené nahoru. Představte si při výdechu zvedání a při vdechu relaxování. To je druhá forma návratu k normálu.

Po cvičení se uvolněte, dýchejte pravidelně a vnímejte jak energie roztéká k normálnímu stavu.

Čerpané z: Kungfu.estranky.cz

Autori: 
Sekcie: 
jún 07, 2008 23:58 popoludní

 

 

Top