Obrázok používateľa CEZ OKNO
Cestami sebapoznania

„Určite ste si niekedy kládli otázky - prečo nemáme silu riešiť niektoré naše problémy. Niekedy nevidíme zjavné príčiny toho, čo sa práve deje, ale niekedy, aj keď vidíme tieto príčiny, nie je jednoduché, sa s niektorými problémami vyrovnať, alebo ich vyriešiť. V našom živote vznikajú problémové situácie, ktoré sa snažíme nejakými spôsobmi riešiť a spracovávať. Prežívame rôzne problémy a choroby, ktoré majú rôzne príčiny a korene. Poznáme problémy, ktoré súvisia s udalosťami z nedávnej minulosti. Tieto udalosti si môžeme vybaviť a viac či menej si na ne pamätáme.“

Týmito slovami nás vítajú stránky zasvätené regresnej terapii. Venuje sa jej náš dnešný hosť.

Rozhovor s Patrikom BalintomAká bola Vaša cesta k regresnej terapii?

Už keď som sa s regresnou terapiou stretol prvýkrát na prednáške, tak som sa zamiloval. :-) Už vtedy som vedel, že sa začnem uberať touto cestou. Stalo sa tak po niekoľkých rokoch a láska pretrvala až dodnes.

Je verejným tajomstvom, že korene regresnej terapie treba hľadať v Starovekom Egypte, či ešte skôr, v Atlantíde. Odkiaľ ste čerpali a čerpáte Vy?

Všetky veľké civilizácie sa snažili a snažia využívať psychické procesy a techniky na úrovni psychiky. Naprieč dejinami Starého Egypta môžeme sledovať vplyvy ba až boje mnohých smerov, náboženstiev a ideológií, preto poznanie učenia o minulosti malo svoju cenu, ako učenie o poznaní budúcnosti. Tu niekde by sme mohli hľadať prvky regresnej terapie, ktorú aj dnes používame.

Atlantída je obdobie predegyptskej éry ďalšej obrovskej vyspelej civilizácie, ktorá ožíva v bájkach a príbehoch s nádychom tajomna. Nachádza sa tiež na úrovni nevedomia klientov regresnej terapie, kde sa s týmto obdobím môžeme stretnúť pri prechode do minulosti. Dokonca inšpirácia pre jednu špecifickú regresnú techniku, ktorú používam, prišla z tohto obdobia počas regresu.

Osobne čerpám zo štúdií regresnej terapie v Prahe a najmä zo svojej praxe terapeuta.

Pre koho by mohol byť regres nebezpečný?

Vznik spojenia slova nebezpečný a regres môžeme hľadať niekde v 50-tych rokoch, kde sa hojne hlavne v Spojených štátoch amerických experimentovalo s regresnou terapiou hypnotického typu. Hypnóza a nedostatočné množstvo informácií o psychických procesoch človeka, prinieslo svoju daň v podobe následkov. Používame techniky, kde je klient pri vedomí a obranné mechanizmy jeho psychiky sú plne funkčné a terapeutom rešpektované. Týmto je zabezpečená plná ochrana klienta pred nežiadúcim vplyvom.

O nebezpečenstve by sme snáď mohli hovoriť pri klientoch, ktorí sa púšťajú do regresov z recesie alebo zvedavosti. Ako to už pri recesii alebo zvedavosti býva, môžeme dostať po prstoch. Je to len klasická spätná väzba toho, čo robíme. Regresný terapeut takého klienta ale málo kedy berie do terapie.

V ostatných prípadoch platia pre regresnú terapiu podobné pravidlá ako pre iné psychoterapie. Ak je klient schopný vnímať terapeuta a spracovávať jeho vedenie a terapeut je schopný rozumieť klientovi, terapia môže prebehnúť bez nebezpečenstva.

V čom je prenatálne štádium výnimočné?

Jeho výnimočnosť je v jedinečnosti. Tam sme najbližšie mame a cez mamu najbližšie k otcovi. Potom sa od nich už len vzďaľujeme. Psychika je najviac otvorená podnetom, aby sa dobre pripravila na život, ktorý človeka čaká. Takto otvorená dostáva informácie, ktoré nás budú ovplyvňovať po celý zvyšok života.

V neposlednom rade je to začiatok a ako každý začiatok ukazuje a má dosah na ďalší priebeh. Prenatálne obdobie je začiatok života, toho života, ktorý si tak vážime a dávame mu najväčšiu pozornosť.

Kedy dozrelo rozhodnutie otvoriť portál venovaný predpôrodnej príprave a čo tomu predchádzalo?

Jedno z najčastejších období, ktoré prechádzame v regresnej terapii je práve prenatálne obdobie a pôrod. Ako terapeut som mal a mám možnosť vidieť dosahy vedenia pôrodov u mojich klientov. Mám možnosť vidieť aké „maličkosti“ hrajú výraznú rolu v neskoršom psychickom aj fyzickom vývoji jedinca. Preto som sa rozhodol, že otvorím portál, kde budem budúcich rodičov informovať a kde budú mať možnosť aj zdieľať spoločne otázky, problémy a zážitky. Kde sa budú môcť dokonca aj pripraviť na pôrod.

Kam by ste zaradili v rámci sebapoznania hladovku a aké má ohlasy?

Hladovka nám môže pomôcť v rámci sebapoznania dotknúť sa zaujímavých častí osobnosti, ktorých sa za iných okolností dotýkame veľmi málo. Pri hladovke sa môžeme stretnúť s anabiózou, autolýzou a acidózou.

Anabióza sa skladá z dvoch slov ana a bios. Opak života. Ak chceme cítiť život alebo ho aspoň trochu sledovať, tak je proces anabiózy presne ten, ktorý nám v tom pomáha. Podobne ako nám pomáha vidieť svetlo, keď poznáme tmu.

Autolýza inak povedané aj rozklad a rozpad. V procese hladovky je to rozpad všetkých nepotrebných buniek a tkanív, ktoré sa v tele nachádzajú. Očista počas hladovky spočíva práve v tomto procese, kde telo prechádza na stravovanie samého seba. Podobne sa deje aj na úrovni psychiky, kde sa počas hladovky k tým najťažšie stráviteľných častiam osobnosti.

Acidóza inak povedané aj pokles Ph v tele. Jeden s najdiskutovanejších procesov, ktorý sa počas hladovky vyskytuje. Možno aj preto, lebo je to priblíženie sa k výraznej zmene (zastaveniu sa), ktorej naša psychika vždy dáva veľkú pozornosť. Dotknúť sa ozajstnej prítomnosti to je proces acidózy.

Ohlasy nechám na tých, ktorí hladovku absolvovali. Za mňa môžem povedať, že to je vždy zaujímavý a vždy iný zážitok.

Kde je možné nájsť informácie o vašich aktivitách?

Na www.regresnaterapia.sk alebo konkrétne pre tento rok na http://forum.regresnaterapia.sk/viewtopic.php?t=469

Sme zatiaľ traja statoční a rozhodli sme sa na jar podstúpiť detoxikačnú kúru. Čo by ste nám odporučili? OČISTA DOČISTA ešte zatiaľ nemá svojho „anjela strážneho“. Stanete sa patrónom našej akcie?

Na detoxikačnú kúru stačí odhodlanie a prijateľný zdravotný stav podľa toho, čo všetko ste sa rozhodli detoxikovať. Čím vyššia je vitalita a čím nižšie percento zanesenia tela, tým menej vedľajších účinkov detoxikácie budete cítiť. Pokúsim sa spísať pár rád:

1. nerobiť detoxikáciu úplne sám

2. poznať podrobne postup a prečo je ho potrebné absolvovať práve takto

3. postup do najmenších podrobností dodržať

4. byť na detoxikáciu psychicky aj fyzicky pripravený

5. poznať a pripraviť sa aj na nepríjemné fázy počas detoxikácie a po detoxikácii

6. poznať presný cieľ detoxikácie

7. nerobiť dve a viac detoxikačných kúr ihneď za sebou – trpezlivosť

V rámci detoxikácií sa považujem za praktikujúceho laika. Ak vám tento štatút postačuje, rád sa stanem vaším patrónom.

Ďakujeme :) Prvý jarný deň je tu čoskoro a tak všetkých záujemcov o detoxikáciu srdečne pozývame!

CEZ OKNO sa zhováral Sokol

exkluzívne.cez.okno

február 24, 2009 23:56 popoludní

 

 

Top