Obrázok používateľa CEZ OKNO
PÚTNICKÝ FESTIVAL HUDBY

Pútnici, ktorí sa zúčastnili pešieho putovania boli už skúsení a tiež niesli štafetu celej púte so srdečnosťou a pohodou.
Milí priatelia!
Chcela by som sa takto verejne všetkým poďakovať za pomoc, ochotu a zdielnosť počas Pútnického festivalu hudby, ktorý sa konal od 9. 8. do 19. 8. 2012...Milí priatelia!
Chcela by som sa takto verejne všetkým poďakovať za pomoc, ochotu a zdielnosť počas Pútnického festivalu hudby, ktorý sa konal od 9. 8. do 19. 8. 2012. Osobitne chcem poďakovať všetkým hudobníkom, ktorí účinkovali bez nároku na honorár a bola im preplácaná len cesta z ich bydliska na koncerty. Osobitne ďakujem organistke Marte Gáborovej za pomoc pri organizácii koncertu v Nevoľnom a všetku podporu, tiež aj za jej fascinujúcu organovú hru. Hanke Blochovej za celú nádhernú ideu, ktorú organizuje už viac rokov v Čechách a na Morave a jej priateľom hudobníkom Přemyslovi Vackovi a Marte Ibrahimovej. Všetkým členom Kvinterny za návrat do čias, keď viera prinášala ľuďom viac radosti ako dnes. Ďakujem aj Mirkovi Hanáčkovi za nádhernú hru na priečnej flaute. Dušanovi Šujanovi za krásnu lyrickú klavírnu hru. Tiež aj Juditke Kaššovicovej a Jurajovi Turtevovi za všetku podporu a láskavosť a za meditatívny zážitok počas ich účinkovania. Ďakujem i mojim žiačkam spevu Andrejke Halibožekovej, Dominike Piatrovej a Paule Turánekovej za ich cituplný a nežný spev.


Osobitne chcem poďakovať všetkým v miestach koncertov, ktorí nám akokoľvek pomohli. Najviac Zdenke Turánekovej za jej veľmi vrelé a srdečné prijatie a jej nádherné básne. Zdenka sa o nás nezištne postarala a jej úžasná propagácia zaplnila celý kostol ľuďmi. Tiež ďakujem ďalším ľuďom za pomoc v Hodruši Hámroch za poskytnutie Klubu dôchodcov, pani farárke Lenke Kusendovej za milé privítanie na Kopaniciach a v Hodruši a za Služby Božie v Hodruši. Tiež osobitne ďakujem pani starostke Ľubici Kukovej z obce Baďan, kde sme boli opäť veľmi vrelo prijatí a bolo o nás postarané. Mali sme aj veľmi srdečné privítanie všetkými veriacimi v evanjelickom kostole na Kopaniciach. V Kremnických Baniach nám veľmi pekne o všetkom porozprával novic Pavol Bizoň. Veľká moja vďaka patrí aj pani Terézii Rybárovej, ktorá zorganizovala a propagovala koncerty v Psiaroch a v Hronskom Beňadiku a sprevádzala nás po kostole. Tiež sa veľmi chcem poďakovať za milé prijatie pátra Andreja v Hronskom Beňadiku. Ako i všetkým farárom, ktorí otvorili brány kostolov, ktoré sú im pridelené. Zároveň som moc vďačná rodine Amra Khala u ktorých sme mohli počas koncertov v Banskej Štiavnici prespávať. Tiež i pani riaditeľke Irene Chovanovej v ZUŠ v Banskej Štiavnici, ktorá umožnila prespať pútnikom v budove školy.


Nesmiem zabudnúť na rodinu Repiských a Chmolových, ktorí ma nielen veľmi podporovali, ale aj pomohli odviesť pútnikov do Domu u Bielej ruže, keď už bola tma a ďalšia trasa by sa nezvládala. A samozrejme mnohým ďalším, ktorí mi čo i len trochu pomohli, aby som mohla túto púť plnú hudby s ich podporou zrealizovať.
Pútnici, ktorí sa zúčastnili pešieho putovania boli už skúsení a tiež niesli štafetu celej púte so srdečnosťou a pohodou.
Teším sa z celého podujatia, bola to pre mňa púť plná vrelých a láskavých stretnutí, nových priateľstiev a prehĺbenie sociálneho impulzu medzi ľuďmi.
Všetkých srdečne pozývam na púť v nasledovnom roku 2013, ktorý sa bude konať v pravdepodobnom termíne 8.8.-18.8.2013
Perla Perpetua Voberová
http://www.perpetua.wbl.sk/

Chvála (štiavnickému) putování

Vydáváme se do neznáma - do cizích krajin, za lidmi jiných zvyků i mravů...stáváme se poutníky.

Po několika dnech cesty se mysl vyprázdní a poutník žije tím, co potkává, s tím, kdo jej provází.

Zažili jsme mnohočetné setkání...

Setkání s lidmi...

S těmi, co také putují, kteří se stejně jako já vydávají na cestu...

Každý toto koná z jiných pohnutek, jeho cíl je však většinou nehmotný - poznání, nevšední zážitek, usebrání, odpočinek, užít času v přírodě, ozvláštnit běh všedních dnů, ve kterých zaměstnání ponejvíc určuje chod dne. Zanecháváme doma každodenní jistoty, pohodlí, balíme si skromný raneček (asi 10kg ), však otevíráme se hojnosti jiného druhu...Setkání s obyvateli, které naopak potkáváme v jejich všednodennosti. Avšak i jim pouť všednost narušuje. Stejně jako pro poutníka pohodlné lůžko či podání chlebíčku stává se svátkem i jejich poskytnutí narušuje běžný chod dne tomu, kdo nocleh, pohodlí či občerstvení daruje a činí jej výjimečným, svátečním. A tak jsme během štiavnické pouti zažili svátek téměř každodenně, na všech místech našich zastavení a koncertů...mátový čaj v Hodruši, pálenka na Kopanicích... střecha nad hlavou každý večer.

Setkání s přírodou...

Osobně velice rychle podléhám kouzlu sopečných homolí a prosluněných pastvin, které se střídají v horském rytmu. Prožili jsme na těchto teplých pastvinách krásné a liduprázdné chvíle, zahleděni do dálav i korun starých dubů, lip, jasanů či buků... očekávajíce zjevení, které popisuje Miloslav Nevrlý, když čtenáři maluje obrázek Štiavnických vrchů...: "Třeba i tobě se podaří přijít na ono čarovné místo, kde podle prastaré štiavnické pověsti spatřil dávný pastýř dvě ještěrky, které lidem zjevily nesmírné bohatství hor: jedna se leskla stříbrně a druhá zářila zlatým leskem." Přestože ještěrky jsme nezahlédli, ledaže zelené , chvíle tichého usebrání ve spojení s duchem stvoření obdařily nás štědře, ať už v podobě vnuknutí, vnitřního klidu, inspirace, modlitby...

Setkání s uměním...

Stalo se téměř rituálem, když nás každý podvečer Perla vítala na prahu kostelíka či chrámu a v úvodním slovu neopomněla zmínit, že koncert je mimo jiné i "za odmenu pro naše pútničky."

Vzápětí nás vlastnohlasně odměnila nebo nechala odměnit jinými hudebníky. Mariánské písně, staré poutnické a truvérské písně z krajů hispánských, ale také české barokní písně, koncerty starých mistrů pro varhany a příčnou flétnu... chvíle koncertů uzavíraly den a naplňovaly ho dalším (mimosmyslovým) zážitkem. Tělo jsme nechávali odpočinout, myšlenky a dojmy odeplout, tentokrát zahleděni do věčnosti...

Z nespočetného množství oduševnělých chrámových prostor nejčastěji vzpomínám na gotickou madonu z chrámu sv. Kataríny v Banské Štiavnici. Dobrotivý a láskyplný výraz tváře přesahující její náruč zaplněnou malým Ježíškem. Nemohu též nezmínit setkání s banskoštiavnickou kalvárií - stejně úctyhodné dílo předků i snažení současníků, kteří toto místo obnovují.

Klobouk smekněte a otevřete srdce tomuto místu.

Setkání sama se sebou a s...

Neznámo a nevšednost přináší výzvy, nové, neznámé situace vyžadují naši bdělost, naše reakce.

Nastavují zrcadlo. Sebepoznání. Nebylo to na štiavnické pouti, kdy naše kamarádka Alenka byla obdařena následujícím poznáním, ale byla to štiavnická pouť, kde s námi své poznání sdílela a obohatila nás - vyprávěla nám příběh, který zažila během jiné své pouti. Jednoho dne chtěla se na své cestě modlit, ale došla jí slova. Krása, vděčnost, živost toho, co ji obklopovalo, náhle nešlo vyjádřit myšlenkou, natož hlasem. Jen jakési teplé chvění, ševelení cítila v hrudi. Zalekla se toho, co se děje s jejím jazykem, myslí i duší...a po návratu z cest se svěřila svému příteli, františkánskému mnichu.

Znal tento stav a ubezpečil ji, že právě takto modlí se lidé, kteří se modlí srdcem... I v jejím zrcadle jsme se mohli vidět a setkat se sami se sebou nebo s...

Za to všechno a ještě za mnohem více děkujeme

Jolana Stanová

Všetkých srdečne pozývam na púť v nasledovnom roku 2013, ktorý sa bude konať v pravdepodobnom termíne 8.8.-18.8.2013

Perla Voberová

exkluzívne.cez.okno

CEZ OKNO je mediálnym partnerom podujatia


Súvisiace:

Fotíme
http://www.cez-okno.net/fotime


Ďakujeme, posielať môžete i krátke videá
Zaujímavé fotografie uverejníme!
redakcia@cez-okno.net

september 06, 2012 22:58 popoludní

 

 

Top