Obrázok používateľa CEZ OKNO
VŠETCI SME JEDNO

A keď takto hovoril, nehovoril o našich tetách a ujoch, bratrancoch a otcoch a matkách, ale o všetkom živote. Hovoril o stromoch, o rybách, o zvieratách, o všetkom čo rastie, o všetkom živom, pretože to je naša rodina...


VIDEO (EN) nájdete na tejto adrese

"Všetci sme jedno"

Skôr ako sem prišli prví Európania s Kolumbom, mohli sme piť z každej rieky. Keby Európania boli žili v jednote, keď sem prišli, mohli by sme túto vodu piť stále. Pretože voda je posvätná. Vzduch je posvätný.

Naša DNA je urobená z rovnakej DNA akú majú stromy. Strom dýcha to čo my vydychujeme. To čo vydychuje strom, potrebujeme na dýchanie my. Takže my a stromy máme podobný osud.

Všetci sme zo Zeme. A keď je Zem, voda, atmosféra skazená, tak reaguje svojim vlastným spôsobom. Matka Zem reaguje.

A svet sa zmenil na akcie na trhu. Ale toto je trh, ktorým sa musíme zaoberať. A toto je myšlienka o bezhraničných a nekonečných prírodných zdrojoch. A keď o nich hovoríme, hovoríme o našich príbuzných, o našej rodine. Toto je naša rodina, žiadne zdroje, len rodina. A tá si vyžaduje všetok náš rešpekt.

Štruktúra nášho sveta je taká, funguje na základe prirodzeného zákona a týmto prirodzeným zákonom je významný proces regenerácie. Je to proces regenerácie, ktorý pokračuje a rastie a je nekonečný. Absolútne nekonečný, pokiaľ každý súhlasí s týmto zákonom a nasleduje ho. Ale ak ho porušujete a myslíte si, že ho zmeníte, ste odsúdení na prehru. A s ňou pôjde mnoho bolesti, tento prirodzený zákon totiž nemá zľutovanie. Je to len zákon.

Zem je celá silná. Nebola stvorená pre ľudí, my sme len jej súčasťou.

Ale nemusíme tu byť, lebo Zem má svoj vlastný proces. A ak dôjde k tomu, že sa zničíme ako ľudské bytosti, zničíme všetok život a nakoniec opustíme Zem, Zem nezmizne. To nebude koniec sveta. Pre nás je to skutočne zaujímavá myšlienka. Svet neskončí, skončí len život ľudí. Takže to nie je koniec sveta, len koniec nás. A svet, bez ohľadu na to akú škodu si myslíš že si na ňom spáchal, sa zregeneruje. Znovu zazelenie. Znovu vznikne to čo tu už raz bolo. Okrem živých bytostí, ľudí, pretože má na to nekonečne veľa času.

Je to ako keď pretekáte na koni v poslednom kole, ste už skoro na konci a tam je stena z kameňa, ale opraty nedržíte pevne v rukách, nezastavujete, práve naopak , zrýchľujete. Takto ja vidím využívanie toho čo nazývate prírodnými zdrojmi. Využívate ich rýchlejšie ako sa stíhajú obnovovať.

Smerujete k istej katastrofe a nik z vás nedrží opraty pevne v rukách.

A tak každý deň, keď neurobíte to čo je správne, je dňom, kedy ste stratili možnosť. Strácate svoje možnosti každý deň.

Žiadny strom nerastie osamotený, stromy patria ku komunite, niektoré stromy a niektoré rastliny rastú pri iných stromoch. A v týchto rastlinách sa zosobňujú liečivé vlastnosti. Takže ak zabijete, ak zotnete všetky stromy a ničíte ich komunitu, neničíte len ich, tieto určité stromy, ale ničíte celú ich komunitu, ktorá ju obkolesuje a kvitne pri nej a ktorá môže byť veľmi dôležitým liekom pre ľudí alebo zvieratá.

A stratili ste komunitu. Ak všetko povytínate, ako sa to deje v súčasnosti v Amerike, Kanade a myslím, že aj po celom svete, tak ste veľmi ničivá sila. Jednoduché znovuvysadenie stromov nie je znovuvysádzaním komunity. V tomto procese ste stratili veľmi veľa. Ak to nechápete, pochopíte. Ale toto pochopenie bude veľmi tvrdé.

A zo sto dominantných ekonomických jednotiek na svete, sto najväčších svetových ekonomických jednotiek, je 49 krajín a 51 korporácií. Ak si to ešte raz prejdeme, čo to znamená? Znamená to, že korporácie sú riadiace sily, ktoré dnes robia dôležité rozhodnutia. Tieto korporácie sa nezaujímajú o ľudské práva, nezaujímajú sa o ľudský život a dokonca sa nezaujímajú ani o poriadnu mzdu pre ľudí, ktorí pre nich robia. Tak aké sú to potom rozhodnutia, čo za nás robia tieto ekonomické sily, korporácie - štáty, ako ich volám ja? Ako sa hovorí, niekto za to zaplatí peklom, za to čo sa dnes deje. Myslím si, že ľudia si budú musieť začať uvedomovať, že sila je vždy v ich rukách a musia začať rozmýšľať rovnako a musia začať spochybňovať hodnoty, na ktorých sa dnes stavia. Stala sa z nás konzumná spoločnosť riadená ekonomikou a nie zdravým rozumom.

Nie je dobré nasledovať niekoho len pre to, že mi viete dať odpoveď prečo ho nasledujete, ale ak to robíte, nech to nie je ako „on skočí z útesu, skočíte aj vy?“, ale použite pri tom svoj rozum. Každý by mal byť svojim vlastným vodcom. Inými slovami, myslite sami za seba.

Hľadáme priaznivcov, priateľov, ľudí, ktorí budú rozumieť a súhlasiť s týmito nariadeniami o mieri. Do vašich rúk teraz odovzdávame všetok život. Je to vaša zodpovednosť a povinnosť dávať naň pozor. A keď takto hovoril, nehovoril o našich tetách a ujoch, bratrancoch a otcoch a matkách, ale o všetkom živote. On hovoril o stromoch, o rybách, o zvieratách, o všetkom čo rastie, o všetkom živom, pretože to je naša rodina.

http://www.weareallone-support.org/

PRAJEME VÁM KRÁSNE VIANOCE!

Preložila: Lucia Oboňová


exkluzívne.cez.okno

"Hľadáme priaznivcov, priateľov, ľudí, ktorí budú rozumieť a súhlasiť s týmito nariadeniami o mieri. Do vašich rúk teraz odovzdávame všetok život. Je to vaša zodpovednosť a povinnosť dávať naň pozor."

Zdroj: cezokno overstream.net

december 24, 2009 18:27 popoludní

 

 

Top