Obrázok používateľa CEZ OKNO
Deviata - liečiaca vrstva DNA I.

Táto správa bola prerobená (Leeom a Kryonom) pre lepšie pochopenie čitateľov. Často sa stane, že živý prenos obsahuje nejaký druh energie, ktorá sa ťažko popisuje. Užite si teda toto posolstvo prijaté v Moskve, 14. mája 2010
Zdravím vás naši drahí,
Ja som Kryon z Magnetickej Služby. Niektorí tvrdia, že je príliš rýchle pre Ľudské Bytosti prekročiť hranicu tak, ako sa to stalo vám. Vravia, že by to malo trvať dlhšie, pretože ste zvyknutí na staršie energie. To, čo vidíte teraz je človek, ktorý nikdy celkom nezavrel dvere svojmu Vyššiemu Ja.

Je to dohoda, ktorú s Kryonom mám, takže nejde o situáciu, pri ktorej sedí a pripravuje, mení svoj postoj alebo žiada anjelov. Ja som stále s ním a som stále pripravený. Niektorí z vás to videli v lekciách, ktoré dáva a niektorým ich dávam ja. (Kryon sa usmieva) Bavíme sa o zmesi. Nie je to iba pre chanellerov. Je to zmes, v sa ktorej multidimenzionálne ja spája s fyzickým ja. Je to proces, ktorý zlepšuje intuíciu ľudí. Je to proces, ktorý dovoľuje normálnym, obyčajným ľuďom stať sa majstrami. Neznamená to, že by vedeli, čo sa to okolo nich deje, ale intuitívne vedia, aký je ich ďalší krok – vykročiť z 3D. Intuitívne cítia, čoho sa nemusia obávať. Intuitívne cítia lásku Boha.

Dnešná správa je odlišná. Bude o biológii a dokonale pasuje na to, čomu my hovoríme kvantová DNA. „Kryon, prečo stále hovoríš o DNA?“ pýtajú sa mnohí. „Chceme počuť o spirituálnych veciach. Chceme počuť o anjeloch. A ty stále hovoríš o chémii.“ Ak si toto myslíte, nepočúvali ste veľmi pozorne.

Okolo každého z vás existuje pole, ktoré je úplne multidimenzionálne. Toto pole je vytvárané 100 biliónmi chemických kúskov nazývaných DNA. Veda zatiaľ nevie, ako medzi sebou komunikujú a nedokáže v nej vidieť ani multidimenzionálnu vlastnosť. Nevidia ešte kvantové atribúty DNA vôbec.

DNA „vie,“ kto ste. Sto biliónov dvojitých špirálovito uložených molekúl DNA sú všetky identické vo vašom tele. Vytvárajú okolo vás pole, ktoré je približne osem metrov široké a jeho hebrejské meno je Merkabah. Teraz vidíte, že DNA reprezentuje posvätný element vo vás.

Krátke zhrnutie

Dovoľte mi spraviť krátke zhrnutie prv, ako budem pokračovať s informáciami, ktoré dnes prinášam. Vy si myslíte, že DNA je chémia. Aj je, ale iba 3 percentá DNA sú chémia tretej dimenzie. Zostatok je multidimenzionálna informácia, skrytá v zdanlivo náhodne uložených molekulách. Veda sa na to pozerá svojim spôsobom, pretože to vníma ako dvoj závitnicu zloženú v molekúl DNA - nukleotidov. Keď sa však vedci pozrú na túto chémiu vidia pracovať iba 3 percentá DNA. Tie 3 percentá tvoria lineárny systém, ktorý vytvára všetky gény Ľudského tela.

Zostatok chémie, ktorý predstavuje 90% DNA nie je objasnený, pretože veda stále hľadá iba lineárnosť. Chcú skúmať veci, ktoré očakávajú vo svojej realite. Dokonca aj keď zostávajúcich 90% vnímajú ako záhadu, naďalej sa koncentrujú iba na tie 3 percentá, ktoré vyzerajú ako keby robili všetko. Ľudská Bytosť, ak má lineárne vedomie, vidí iba to – lineárne systémy a lineárne správanie. O tom vám dnes chcem rozprávať.

Jediný spôsob, ako priblížiť Multidimenzionálne veci

Pred štyrmi rokmi sme vám spolu s mojim partnerom tu v Moskve priblížili všetkých dvanásť vrstiev DNA a informácie, ktoré predstavujú. Vtedy vysvetlil učenie Kryona o DNA. V rámci tohto vysvetlenia vám dal informáciu, že vôbec nejde o 12 vrstiev. Namiesto toho je to 12 energií, ktoré sú interaktívne, vzájomne na seba pôsobia. Takže ak chcete vedieť, čo je to DNA, musíme ju rozbiť na lineárny systém kvôli pochopeniu – preto 12 lekcií.

Čo ak by som vám priniesol správu celú o láske? Koľko dielov a častí si myslíte, že láska má? Začnite si robiť zoznam. Pozrite sa na všetky odlišné druhy lásky, ktoré existujú, rôzne pocity, spletitosti – zatiaľ je to len štúdium, nie? Keď niekoho milujete, nerozmýšľate nad všetkými časťami, ani nepostupujete podľa zoznamu!

Keď hovoríte o láske, je to naozaj veľká téma. Takže študovanie lásky je jedna vec a jej zažívanie je druhá. DNA sa dá vysvetliť iba tak, že ju spravíme lineárnou, pretože Ľudské Bytosti dokážu preskúmať len to, čo nepresahuje ich kapacitu chápať v tretej dimenzii. Dosiahli ste hranicu logiky a takéto koncepty narážajú na vaše hluché uši a hluché vedomie, takže to nemôžete chápať. Veci, ktoré neexistujú vo vašej realite sú pre vás nepredstaviteľné. Takže celé učenie o multidimenzionálnom aspekte musí byť upravené do priamej línie, aby ste to dokázali uchopiť. Práve kvôli tomu používame metafory a príklady a preto sme aj rozdelili multidimenzionálne vlastnosti na 3D časti.

Medzi dvanástimi energiami DNA sú niektoré, ktoré sú pre ľudstvo veľmi zaujímavé. Môj partner práve teraz prijíma posledné strany knihy týkajúcej sa tejto témy. Viac ako päť rokov som mu tieto informácie veľmi, veľmi pomaly odovzdával, takže ich dokáže dať do lineárnej formy a upraviť ich tak, aby boli pochopiteľné pre vás. Preto vás dnes chceme zobrať na cestu do jednej z týchto energií DNA. Táto energia má číslo deväť.

V lineárnom učení ju budeme nazývať Deviata vrstva DNA. A hneď vám musíme aj povedať, že nič také ako Deviata vrstva DNA neexistuje! Je to iba zjednodušené pomenovanie. Iba kvôli učeniu sa stáva lineárnou. Čísla prislúchajúce k jednotlivým energiám sú iba pomôcky, každé jedno z nich. Neexistuje žiadny jeden až dvanásť. Sú všetky spolu v polievke energetickej informácie, kde na seba všetky vzájomne pôsobia.

Ako príklad uvádzame číslo deväť, pretože tento konkrétny víkend je zameraný na vlastnosti, o ktorých vám chceme porozprávať. Teraz, môj partner, začni pomaly odtiaľto. (Inštrukcie pre Leeho) Aj keď som ti tieto veci diktoval do knihy, sú tu nejaké nové príklady, ktoré použijeme vo vyučovaní.

Posun je tu

Budeme hovoriť o Ľudskom tele a jednej jeho vlastnosti, ktorá je najzaujímavejšia pre mnohých – liečenie. Takže Deviatej vrstve DNA budeme hovoriť Liečiaca vrstva. Spravím, čo je v mojich silách, aby som vám cez môjho partnera vysvetlil niečo, čo je nevysvetliteľné.

Vo vašom tele sa niečo deje, niečo s čím ste sa už narodili. Je to niečo veľmi staré a začína sa to opäť prebúdzať. Na planéte dochádza k posunu. Ide o posun v Mayskom ponímaní a je to časový úsek s potenciálom prebudenia vedomia – schopnosť vibrovať na vyšších frekvenciách vedomia než kedy Ľudstvo zažilo. To prináša potenciál pre vytvorenie spojenia s vašim Vyšším Ja. Vedomie mnohých z vás je už pomerne vysoko. Začínate zisťovať, že je vo vás niečo, čo ste si nikdy neuvedomovali. A toto dnes idem napraviť a poviem vám o prekrásnom dvojdielnom systéme.

Sila DNA

DNA pracuje v dualitnom systéme, čo znamená že časť je lieárna a časť multidimenzionálna. Lineárna časť je jednoduchá a zaberá menej než 5% celej DNA. Väčšinu tvorí multidimenzionálna časť, ktorá je komplexná a zložitá na vysvetlenie. Obsahuje vaše Akašické záznamy, čo je súbor energetických informácií o všetkých životoch, ktoré ste prežili. Je tam to, čo ste dostali od Plejáďanov. Je tam vaše Vyššie Ja. Všetko, čo nazývate duchovno je tam. DNA je duchovná inteligencia, ale až vtedy, keď vibrujete na tak vysokej úrovni, ktorá umožňuje jej plné fungovanie. Kvôli tomu si je väčšina ľudstva vedomá iba troch percent DNA a druhú časť považuje za nepodstatnú.

Dovoľte nám povedať, čo je to zdravie a liečenie. Pomaly, viac ako 20 rokov na tejto planéte prijímate nové nástroje na prácu s multidimenzionálnou DNA. Liečitelia o tom vedia svoje! Oni vedia, čo sa deje liečiteľovi, ktorý stojí pred Ľudskou Bytosťou. Liečiteľ a pacient v jednej miestnosti a obaja majú pole DNA osem metrov široké. Liečiteľ sa postaví pred toho, koho ide liečiť a polia sa prekryjú. Keď spolu hovoria, dochádza k prenosu informácií. V tom prenose je poznanie – poznanie všetkého, pôsobiace kvantovým, večným (bezčasovým) spôsobom. Tí dvaja v izbe vedia aké to je, dostávajú informácie pomocou intuície o potrebách pacienta – z DNA pacienta!

Liečiteľ sa môže stať jedným z najlepších multidimenzionálnych lekárov na Zemi, pretože využíva prekrytie multidimenzionálnych častí, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli šikovné. Preto je dnešná medicína reaktívna. To znamená, že je to chémia vložená do tela, kde prebehne 3D chemická reakcia. A je to také dobré, ako to prichádza.

Dokonca aj s tým je úžasné, čo dokázali s chemickým liečením, ktoré máte. Ale je to tak, ako to vnímate. Nedôverujete šikovnosti tela. V skutočnosti ho alopatická medicína skôr zhanobuje, pretože predpokladá, že telo nevie a potrebuje pomoc. Je to ako keby telo bolo neschopné a hlúpe. A koho možno za to viniť, keď v 3D tak naozaj pôsobí?

- pokračovanie -

Kryon.

Túto verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnymi odkazmi.

Správu prijal v Moskve 14. mája 2010 Lee Caroll

http://www.kryon.com/k_channel10_Moscow1_.html a http://gesund-im-net.de/K-moskau10.htm

Pre stránku www.vzostup.sk preložila danuša

Prevzaté z: channeling.wbs.cz

november 29, 2010 18:05 popoludní

 

 

Top