Obrázok používateľa CEZ OKNO
Barbara Marciniak: Poslovia úsvitu, 2. NA CESTE PRVOTNÉHO STVORITEĽA

Duchovné posolstvo mimozemšťanov, dobývajúce srdcia čitateľov na celom svete. Proroctvá a rady na úspešný rozvoj jednotlivca i ľudstva.
Ľudstvo je experiment. Ľudstvo bolo vyprojektované tak ako všetko ostatné, čo existuje v rámci Stvorenia. Prvotný Stvoriteľ začal pred dávnou dobou experimentovať sa Stvorením v tomto vesmíre za účelom hlbšieho sebapoznania, sebauspokojenia sebavyjadrenia. Prvotný Stvoriteľ vniesol žijúcu esenciu energie - predĺženie seba samého - do tohto vesmíru a dal týmto substanciám požehnanie, ktorými Bol obdarený sám. Ochotne veľkoryso im dával zo svojich vlastností. Existuje Veľa iných vesmíru a mnoho spôsobov projektovanie vesmíru. Tento náš Bol projektovaný ako ZÓNA Slobodnej vôle, v ktorej bude všetko dovolené.

Prvotný Stvoriteľ povedal týmto predĺženiam seba samého: „Bežte a tvorte a priveďte to všetko späť ku mne.“ Bola to celkom ľahká úloha, že? Inak povedané, Prvotný Stvoriteľ hovoril: „Dám vám dar zo seba. Bežte a dávajte zo seba veľkoryso tak, aby všetko, čo v tomto vesmíre stvoríte, chápalo svoju podstatu ako moju identitu.“

Tieto predĺženia Prvotného Stvoriteľa, ktoré budeme nazývať bohmi stvoriteľmi, šli a začali experimentovať s energiou Prvotného Stvoriteľa, ktorá existovala v nich samých. Bohovia začali vytvárať vlastnú hierarchiu, ktorá zase vytvorila ďalšie hierarchie. Každá ďalšia hierarchia vytvárala ďalšie hierarchie, aby ich predchla vlastnou podstatou a pomohla vypracovať vo vesmíre. Nakoniec bol v jednom galaktickom systéme vytvorený plán vyprojektovať Zem ako Intergalaktické centrum výmeny informácií. Bol to neuveriteľný plán. Zem bolo krásne miesto, umiestnené na okraji jednej Galaktickej sústavy, ľahko dosiahnuteľné z iných galaxií. Bola blízko vstupným bránam na diaľnice, po ktorých energia cestuje vesmírom.

Nastal čulý ruch, aby boli na tejto planéte vytvorené jednotlivé reprezentácie všetkých galaxií. Niektorí z bohov stvoriteľov boli majstrami genetiky. Prostredníctvom svojich hierarchií dokázali viazať molekuly dohromady - zakódované molekuly identity, frekvencie a elektrického náboja - aby stvorili život. Mnohé inteligentné civilizácie dali svoju DNA, aby získali reprezentácie svojich kódov na tejto planéte. Majstri genetici potom navrhli rôzne druhy, niektoré ľudské, niektoré zvieracie, tým, že si pohrávali s rôznymi varietami DNA, ktorými prispeli jednotlivé civilizácie, aby sa Zem stala touto burzou informácií, centrom svetla, žijúcou knižnicou. Plán výstavby zeme bol naozaj veľkolepý.

Pôvodný plánovači Zeme boli členmi Svetelnej rodiny, bytosti, ktoré pracovali s aspektom vedomia nazývanom svetlom, a boli s ním spojené. Svetlo je informácia. Svetelná rodina vytvorila informačné stredisko, ktoré vymyslela. Navrhla miesto, kam budú jednotlivé galaxie ukladať svoje informácie, kde sa budú môcť všetci deliť o svoje špecifické informácie. Zem sa mala stať kozmickú knižnicou, miestom nevýslovnej krásy, kde sa bude experimentovať s tým, ako ukladať informácie prostredníctvom frekvencií a genetických procesov.

Mimo štruktúru času môže 100.000 rokov prebehnúť v úseku, ktorý sa vnútri časovej štruktúry, ako ju poznáme, rovná jednému roku. Títo bohovia stvoritelia neexistovali v čase, ako ho poznáme. Pár stoviek tisíc či milión rokov pre nich bolo ničím.

Do existencie boli vyvolané rôzne energie. Už pred 500.000 rokmi sa na Zemi objavil biologický druh zvaný človek, ktorý vytvoril vysoko vyspelú civilizáciu. Nehovoríme tu o civilizáciách, ktoré nazývate Lemúria alebo Atlantída, pre nás sú tieto civilizácie moderné. Hovoríme o civilizáciách, ktoré sú pradávne, ktoré sú pochované pod ľadovým povrchom južného kontinentu, Antarktídy.

Projekt živej knižnice bol nakoniec vybojovaný. Vyzeral natoľko lákavo, že ho niektorí chceli vlastniť. Počas histórie Zeme došlo ku kozmickým vojnám o vlastníctvo planéty. Napadlo vás niekedy, kto vlastní Zem? Je to obrovský kus nehnuteľného majetku. Myslíte, že môže vo vesmíre zostať bez majiteľa?

Dochádzalo k šarvátkam a Zem sa stala miestom duality. Niektorí bohovia stvoritelia, ktorí mali právo robiť si čo chcú - pretože Zem je zónou slobodnej vôle - prišli a ovládli ju. Bolo to ako prepadnutie nejakej firmy na Wall Street. Títo bohovia stvoritelia prepadli Zem asi pred 300.000 rokmi - v období, ktoré by ste z historického hľadiska nazvali začiatkom ľudskej civilizácie. Začiatkom ľudskej civilizácie je dnes vo vašom vzdelávacom systéme nazývané len toto obdobie. V skutočnosti to však bol začiatok neskoršej fázy, fázy moderného ľudstva.

Keď došlo k uvedenej miestnej vojne, istá skupina entít vo Vesmíre bojovala a vyhrala územia Zeme. Noví majitelia nechceli, aby domorodé druhy - ľudia - boli informovaní, čo sa stalo. Nevedomý druh bude ľahšie ovládateľný. Preto je svetlo informácia a tma je nedostatok informácií. Tieto entity vyhnali svetlo a Zem sa stala ich územím. Nedáva vám to teraz novú predstavu o svetle? Vyskytla sa tu silná rádioaktivita a nukleárne akcie a väčšina Zeme bola rozorvaná. Pôvodné druhy, ľudské stvorenie, prešli obdobím úplnej skazy a boli rozprášení.

Noví bohovia stvoritelia, ktorí boli novými vlastníkmi, boli tiež majstrami genetiky. Vedeli stvoriť život a tunajšie územie chceli z určitých dôvodov. Územie silou tvorené a držané istými energiami z mnohých dôvodov, z ktorých jedným je skutočnosť, že všetko, čo existuje má vedomie.

Vedomie neustále komunikuje. Vedomie vibruje na určitých elektromagnetických frekvenciách. Elektromagnetická energia vedomia môže byť istým spôsobom ovplyvnená, aby vibrovala tak, aby vytvorila zdroje potravy. Tak ako jablká môžu byť vypestované a zjedené mnohými spôsobmi, rôznymi spôsobmi môže byť pripravené a strávené aj vedomie.

Niektoré entity v priebehu svojej vlastnej evolúcie začali zisťovať, že keď tvoria život a vdychujú mu vedomie prostredníctvom modulovania frekvencií foriem vedomia, môžu sa takto sýtiť, môžu si udržať vládu nad vecami. Začali si uvedomovať, že takto sa živí Prvotný Stvoriteľ. Prvotný Stvoriteľ vysiela ostatných, aby vytvárali elektromagnetické frekvencie vedomia ako zdroj potravy pre neho samotného.

Noví vlastníci planéty mali iné chute a iné záľuby ako pôvodní vlastníci. Živili sa chaosom a strachom. Tie ich sýtili, stimulovali a udržali sa pri moci. Títo noví vlastníci, ktorí prišli pred 300.000 rokmi, sú ony veľkolepé bytosti, o ktorých sa hovorí v Biblii, na babylonských a sumerských tabuľkách a v rôznych textoch po celom svete. Prišli na Zem a pozmenili ľudský biologický druh. Pozmenili vašu DNA, aby ste vysielali len frekvencie v istom obmedzenom pásme, ktorou sa môžu sýtiť a udržať sa pri moci.

Pôvodný človek bol nádherná bytosť, ktorého dvanásť reťazcov DNA sem darovali rôzne inteligentné civilizácie. Keď prišli noví majitelia, pracovali vo svojich laboratóriách a vytvorili novu verziu človeka s odlišnou DNA - s dvojitou šroubovicou alebo s dvomi reťazcami DNA. Zobrali pôvodnú DNA ľudského druhu a zničili ju. Pôvodný vzorec DNA bol v ľudských bunkách zachovaný, zostal však nefunkčný, bol rozštiepený a odpojený.

V ľudských bunkách sú svetelne zakódované vlákna, jemné páperie energie, ktoré nesie informácie. Keď toto páperie funguje spojito ako kábel - ako optické vlákna - vytvára šroubovicu vašej DNA. Keď ste boli geneticky upravení, zostala vám len dvojitá špirála. Všetko, čo nebolo potrebné na prežitie, a všetko, čo by vás informovalo, bolo odpojené. Bola vám ponechaná len dvojitá špirála, ktorá vás mala uzavrieť v kontrolovateľných a ovládateľných frekvenciách.

Okolo vašej Zeme bola vybudovaná frekvenčná ohrada, niečo ako elektrický plot, aby bolo možné kontrolovať, koľko ľudských frekvencií možno modulovať a meniť. Táto ohrada nedovolila preniknúť frekvenciám svetla - informáciám. A keď svetelné frekvencie dokázali preniknúť, nebolo tu žiadne svetlo, ktoré by ich mohlo prijať. Ľudská DNA bola odpojená, svetelne zakódované vlákna boli dezorganizované, takže tvorivé kozmické lúče, ktoré niesli svetlo, sa nemali kam zapojiť a čoho sa držať.

Akú úlohu v tejto hre hráte vy? Ste členmi Svetelnej rodiny. Samotná skutočnosť, že čítate túto knihu, ukazuje, že ste Svetelná rodina. Niektorým z vás to pripadá ako sen. Pripomíname vám to, čo vnútri sami viete. Prišli sme na túto planétu, aby sme uviedli do chodu vaše pamäťové banky - inšpirovali ľudstvo vo svetelnom pásme, aby ste sa rozpamätali, kto ste, aby ste vytvorili svoju vlastnú realitu, zmenili frekvenciu na planéte a nárokovali si vlastníctvo seba samých a tohto územia.

My, Plejáďania, prichádzame späť v čase - do toho, čo by sa pravdepodobne mohlo nazvať našou minulosťou - v mene predstaviteľov svetla. Prichádzame, aby sme sa s vami podelili o frekvenciu, o frekvenciu, ktorú sa každý z vás rozhodol niesť na tejto planéte, aby mohla byť zmenená DNA zmenenej ľudskej rasy. Je to úžasný príbeh. Mohol by vyjsť s palcovými titulkami.

Pôvodní plánovači nemajú v úmysle o toto územie prísť. Myslíte, že sa len tak ľahko vzdajú? Pôvodní plánovači vyzvali Svetelnú rodinu, aby sa sem vydala a infiltrovala projekt, vtelila sa postupne do každého a priniesla svetlo - ako informáciu prostredníctvom tvorivých kozmických lúčov - do miest, kde bolo stratené. Svetelná rodina začala s prácou tu, v sústave, ktorej sa nedostávalo svetla a informácií. Mutáciou ľudských zákonov tieto tvorivé kozmické lúče začali bodať ľudské telá, od jedného jedinca k druhému, potom skupinu za skupinou. Menované informačné frekvencie boli prinesené na túto planétu vo veľmi malých množstvách. V istých dobách sa viedli bitky o zamedzenie vstupu svetla alebo informácií, ktoré vždy chceli byť vyjadrené. Pôvodní plánovači vedeli, že z kozmického hľadiska to pre nich bola lekcia, keď dovolili, aby im bohovia stvoritelia vzali ich projekt.

Pôvodní plánovači sa začali pripravovať na chvíľu, kedy má byť zmenená frekvencia Zeme, aby v tom okamihu vsunuli svoju verziu plánu, v čase, keď terajší vlastníci zahynú, ak nedokážu zmeniť svoju vlastnú frekvenciu. Emócie sú zdrojom potravy. Sú takí, ktorých zdrojom potravy je láska, a Pôvodní plánovači majú v úmysle zmeniť frekvenciu Zeme na frekvenciu lásky. Musí byť odstránený zdroj potravy súčasných vlastníkov, to jest strach, úzkosť, chaos, hlad a zúfalstvo.

Hádajte, kto im tento zdroj potravy vezme? VY! Ako členovia Svetelnej rodiny ste odpadlíci. Ste narušitelia systému, ste tu preto, aby ste ovládli vlastné strachy a ukázali zvyšku planéty, že nie je dôvod niečoho sa báť. Radi sa zúčastňujete diania a pôsobíte ťažkosti. Vaša vetva Svetelnej rodiny je preslávená. Ste známi tým, že prenikáte do systémov a meníte frekvenciu, a tak prinášate informácie. Nie je vašou úlohou ako členov Svetelné rodiny obracať niekoho na vieru. Vstupujete jednoducho do systémov a pôsobíte ako prijímač. Prijímate tvorivé kozmické lúče do svojich tiel, do tiel, ktoré obývame ako ľudia. Ste zamaskovaní za ľudí a necháte tento proces prebiehať.

Ste zakódovaný, a keď sa začne vynárať naša pamäť, budete reagovať na plán, s ktorým ste sem prišli, aby ste zmenili frekvencie. Začnete istú frekvenciu udržiavať a uchovávať, a potom ju budete žiť. Identita čoby frekvencia je súhrn vašich fyzických, mentálnych, emocionálnych a duchovných tiel, vysielaných ako elektronická pulzácia. Keď budete žiť svoju frekvenciu, budete ovplyvňovať každého, všade, kam pôjdete. Práve teraz to robíte. Sú mnohí, ktorí už chápu svoju úlohu, a sú takí, ktorých pamäť sa práve začína vynárať.

Plán na zmenu frekvenčnej modulácie ovplyvňujúcej ľudský biologický druh zahŕňa preorganizovanie vašej DNA a svetelne zakódovaných vlákien. Plán je to v tejto chvíli Gigantický. Zem napomáha, svojim spôsobom, evolúcii vesmíru. Zem je miestom, kde sa dejú dôležité veci, je to centrum diania, miesto, kde je práve potrebné byť. Práve tam sa začína plán napĺňať, a to, čo sa deje na Zemi, ovplyvní veľa, veľa svetov.

Ako členovia svetelnej rodiny ste veľakrát dobrovoľne prišli na Zem - v mnohých preoblečeniach a v mnohých rôznych časových referenčných systémoch - aby ste zistili, kam vedú nitky, pochopili podstatu a prešli výcvikom. Potrebujete zažiť Zem a pripraviť sa na chvíľu, keď začne dochádzať k zmene frekvencie a vy sa vtelíte vo veľkom počte, aby ste vykonali plán. Svetelná rodina sa všade začína zjednocovať. Všetci sa musíte zamerať na to, čo máte spoločné, nie na to, čo spoločné nemáte. Ako členovia Svetelnej rodiny neutrálne prinášate informáciu na planétu, aby ste stimulovali svoj vlastný rast. Potrebujete to - pretože váš rast ovplyvňuje rast planéty.

Vaša DNA sa vyvinie z dvoch šroubovíc na dvanásť. Týchto dvanásť špirál zodpovedá centrám energie, inak povedané čakrám vo vnútri a mimo vášho tela. V tejto chvíli sú milióny z vás na planéte poverení úlohou, súhlasili ste, že ponesiete frekvenciu, aby ste danú úlohu vykonali. Hŕstka z vás sa stáva nedotknutými a táto hŕstka ovplyvňuje ostatných. Čoskoro začnete vidieť s veľkou jasnosťou, kto ste a čo je vašou úlohou.

Tento proces je neuveriteľným evolučným skokom, ktorého sa jedinec môže zúčastniť, a uskutoční sa zrýchleným tempom v najbližších dvadsiatich rokoch. Existujú medzi vami takí, ktorým už bola upravená DNA na dvanásť reťazcov, dvanásť šroubovíc. Týchto dvanásť špirálovitých prúžkov DNA spolu reaguje vo vnútri aj mimo tela. Spojenie týchto dvanástich reťazcov znamená, že dvanásť energetických alebo informačných centier môže začať pracovať a vysielať si medzi sebou informácie.

Sedem z týchto centier sa tradične umiestňuje v tele, päť z nich leží mimo telo. Sú všeobecne známe ako vaše čakry a sú spojené s rotáciou dvanástich nebeských telies, ktoré v túto chvíľu poznáte vo svojej Slnečnej sústave - dvanástich nebeských telies, ktoré vibrujú v trojrozmernom priestore. Týchto dvanásť nebeských telies rotuje informáciami - rotujú spolu so systémami čakier, ktoré vedú až na samý okraj vesmíru, rotujú spolu s otáčaním DNA vo vašom tele.

Keď sa ľudská DNA začne upravovať na dvanásť reťazcový systém a podľa tejto informácie sa bude konať, vznikne ohromná moc. Jednotlivci len tým, že sa zhromaždia a spoločne budú zamýšľať to, čo chcú - tým sa spoločne stanú telepatickým prijímačom energie z celého kozmu – a zmení to tvár vesmíru. Proces prebudovania vašej DNA nazývame mutácia. Akonáhle budete ako členovia Svetelné rodiny schopní vniesť tento proces do svojich tiel, dokážete integrovať svojich dvanásť informačných centier. Začnete chápať, že to vy vytvárate svoje skúsenosti, a naučíte sa byť vedomými Stvoriteľmi. A čo viac, stanete sa vedomými pamätníkmi toho, kto ste.

Keď sa vaša desiata, jedenásta a dvanásta čakra začnú otvárať, objaví sa vo vašom živote veľa mimoplanetárnych energií. Tieto energie sa budú na tejto planéte objavovať, ako stále viac a viac z vás udrží vyššie frekvencie. Desiata čakra je spojená so Slnečnou sústavou, jedenásta s Galaxiou a dvanásta s istým miestom vo Vesmíre. Keď získate tieto frekvencie, budete na planétu prinášať informácie, ktoré ohromia a budú šokovať väčšinu sveta.

Dôjde k splývaniu identít, splývaniu kultúr, nastolenie mnohých „nových poriadkov sveta“ a nastane chaos a zmätok. Ako členovia Svetelnej rodiny to môžete len pozorovať, s vedomím, že chaos a zmätok musia prísť, aby to rozrušilo systém, aby mohol byť prebudovaný so svetlom, ako členovia Svetelnej rodiny môžete chápať, že dochádza k vývojovému procesu a že tí, ktorí dokážu akokoľvek zvládnuť zmenu frekvencií, sa budú vyvíjať. V tejto chvíli je vzrušujúce byť na Zemi. Nie je to snáď dobrý plán?

Zdroj: Barbara Marciniak, Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians
Prijala Barbara Marciniak od 18. mája 1988 v USA
Preklad: patrik žigrai; Korektúry: Sokol
exkluzívne.cez.okno

Úryvky z knihy vo VIDEO spracovaní s CZ titulkami nájdete na tejto adrese.

Knihu v češtine je možné zakúpiť na tejto adrese

december 06, 2009 23:31 popoludní

 

 

Top