Obrázok používateľa CEZ OKNO
Barbara Marciniak: Poslovia úsvitu, 3. KTO SÚ VAŠI BOHOVIA? (druhá časť)

Duchovné posolstvo mimozemšťanov, dobývajúce srdcia čitateľov na celom svete. Proroctvá a rady na úspešný rozvoj jednotlivca i ľudstva.
Bohovia stvoritelia sú vesmírne bytosti, ktoré majú svoj domov v kozme. Aj oni sa vyvíjajú. Sú takí, ktorí by ich radi vystrnadili z "klubu bohov stvoriteľov", pretože cítia, že si títo bohovia nevážia život, ktorý stvorili. Pred prevratom pred 300.000 rokmi tu pôsobili mnohí z pôvodného tímu, aby sem vniesli informácie a vytvorili obrovské informačné stredisko , ktoré malo slúžiť na prepojenie mnohých galaktických systémov. Potom došlo medzi bohmi stvoriteľmi k veľkej vojne a vesmírne bytosti, ktorých historky sú v prastarých rukopisoch na tejto planéte, boj vyhrali. Prišli sem, pretože chceli túto planétu z mnohých svojich vlastných dôvodov. Vo vesmíre Prvotného Stvoriteľa je všetko dovolené. Pretože je všetko dovolené, možno sa veľa naučiť.

Niektorí bohovia stvoritelia uzavreli manželstvá a spojili svoje rodové línie, tak ako rôzni monarchovia a kráľovské rodiny na európskom kontinente uzatvárali manželstvá a spájali kráľovstva. Bohovia stvoritelia miešali jeden druh s iným, aby zistili, čo môžu vytvoriť. Nezabudnite, že rozumeli genetike a že všetky veci boli stvorené manifestáciou a použitím životnej sily a pochopením, ako životné sily fungujú. Pochopiť, ako veľký to bol projekt, je v túto chvíľu nad vaše možnosti.

Kto sú bytosti, ktoré prišli a zničili pôvodné plány na Zemi? Kým sú vesmírne bytosti, ktorým občas hovoríme Čierne tričká? Keď hovoríte o silách temnoty, buďte láskaví. Nehovorte o tom, ako by boli zlí. Pochopte, že sú jednoducho neinformovaní a že vytvárajú systémy, ktoré sú neinformované, pretože sa domnievajú, že tak konať musia. V istej dobe bojovali a oddelili sa od poznania, takže teraz sa zúfalo držia svojho existujúceho poznania a života tak, ako ho vyvolali do existencie. Je to život založený na strachu, život, ktorý si neváži iného života, život ktorý iný život využíva. Sú to plazy.

Spomínané vesmírne bytosti boli čiastočne ľuďmi a sčasti plazy. Hovoríme im Jašteríci, pretože sa snažíme veci trochu odľahčovať a vnášať do nich trochu humoru, aby ste to nebrali tak vážne a neboli príliš rozrušení. Nie sme tu preto, aby sme vás strašili - sme tu preto, aby sme vás informovali. Vy to všetko vo vnútri viete a s tým, ako začnete otvárať históriu toho, kto ste, niektorí z vás získajú prístup k pamäti plazov. Podliehate bludu, že sa vždy vteľujete ako ľudia. Vteľujete sa, aby ste zažili stvorenia, aby ste zhromažďovali informácie o stvorení a kolektívne sa pochopili. Rozhodne neprechádzame len jednou skúsenosťou. Bolo by to ako obedovať celý život v jednej reštaurácii a hovoriť: "Viem o jedle všetko." Je to pochabosť. Začnite rozširovať svoje hranice a uvedomte si, že musíte prežiť veľa vecí. Inteligencia je vo všetkom živote.

Bohovia na seba berú veľa podôb, a nie všetci sú Jašteríci. Existujú aj bohovia stvoritelia, ktorí sú ako hmyz. My Plejáďania súvisíme s bohmi stvoriteľmi, ktorí sú podobní vtákom a plazom. Niektorí prišli z kozmu a pracovali s energiou vtákov v mnohých rôznych kultúrach. Pozrite na kresby dávnych kultúr v Egypte, Južnej a Severnej Amerike a uvidíte znaky vtákov a plazov. V istej dobe vtáky a plazy spolupracovali, v iných časoch spolu bojovali. Keď pochopíte viac, príbeh sa bude rozširovať. Začnete sa rozpomínať na svoju históriu.

Bohovia stvoritelia sú s vami tesne spojení. Keď sa rozhodnete stať sa rodičom, súhlasíte s tým, že sa budete učiť od svojich detí, že budete zodpovední za ich prospech a že sa budete učiť, aby sa naučili zodpovedať samy za seba. S bohmi stvoriteľmi je to rovnaké. Tým, že pozorujú váš rast, dozvedajú sa o živote, dozvedajú sa o tom, čo stvorili, učia sa, aby sme tak povedali, byť dobrými rodičmi.

Niektorí bohovia stvoritelia stvorili život len preto, aby sa postaral o nich a o ich potreby. Sýtili sa vašimi emóciami. Jedno z veľkých tajomstiev, ktoré vám bolo ako biologickému druhu zatajené, je o tom, aké bohatstvo sprevádza emócie. Boli ste nasmerovaní, aby ste neskúmali emócie, pretože prostredníctvom emócií by ste na všetko prišli. Vaše emócie vás spájajú s vaším spirituálnym telom. Spirituálne telo je samozrejme nefyzické, existuje v multidimenzionálnej sfére.

Rozsah frekvenčnej modulácie bol teraz posunutý a energie zvonka pracujú na premene planéty. Tieto energie vás potrebujú. Nemôžu planétu zmeniť zvonku - planéta sa musí zmeniť zvnútra. Tieto energie jednoducho vnášajú tvorivé kozmické lúče, ktoré prenikajú vašim telom a vytvoria vo vašom tele evolučný skok. Akonáhle pochopíte správne použitie emócií a začnete získavať kontrolu nad svojou frekvenciou, budete schopní tieto lúče vysielať. Potom už nebudete v tomto pláne existencie potrebovať frekvenciu strachu.

Keď frekvencia strachu na tejto planéte začne ubúdať, bude vyhlásených veľa aktivít, ktoré majú vyvolať zvýšenie strachu, pretože tí, ktorí žijú z frekvencie strachu, budú strácať svoju výživu, svoju potravu. Pokúsia sa reinštalovať túto frekvenciu, ako zmení svoju potravu na frekvenciu lásky. Jašteríci vybavili Zem prostriedkami, ktoré môžu vysielať a zosilňovať emocionálnu víchricu na tejto planéte. Táto víchrica im bude zoslaná a nejako ich bude udržiavať.

Keď sa chcete dostať na nejakú planétu, musíte mať bránu alebo cestu, ktorá by vás tam zaviedla. Môžete cestovať v kozme, povedzme na Jupiter, ale keď nenájdete bránu, ktorá vás privedie do referenčného časového systému planéty, môžete pristáť na telese, ktoré vyzerá opustená a bez života. Brány vám dovolia vstúpiť do dimenzie planéty, kde existuje život. Tieto brány vedú do časových koridorov a slúžia ako zóny multidimenzionálnej skúsenosti.

Na Zemi existovali rôzne brány, ktoré dovolili rôznym druhom, bohom stvoriteľom z kozmu, aby sem vstúpili. Jedna z veľkých brán, o ktorú sa práve bojuje, je Stredný východ. Keď si v duchu prejdete históriu Zeme, pochopíte, koľko náboženských a civilizačných drám touto bránou prešlo. Je to veľká brána - má polomer asi tisíc míľ. Preto sa toho na Blízkom východe toľko deje. Je to brána, ktorú používajú niektorí Jašteríci.

Jašteríci spomínanú bránu do istej miery kontrolovali. Používali dané územie k výstavbe svojich podzemných základní a umelých jaskýň, z ktorých operovali. Dávne civilizácie v Mezopotámii medzi riekami Eufrat a Tigris boli kolóniou mimozemšťanov, ktorou bola uvádzaná istá civilizácia. Pri ústí tohto územia leží Kuvajt. Je to brána, ktorá si vyžaduje manipuláciu ľudskej populácie, aby slúžila potrebám iných.

Vo vnútri populácie Jašteríkov sú dobrí aj zlí jedinci. Prečo vám to všetko hovoríme? Prečo to potrebujete vedieť? Potrebujete to vedieť, pretože realita Jašteríkov sem opakovane vstupuje a mieša sa s vašou realitou. Súčasťou vášho evolučného skoku vo vedomí je nielen ponoriť sa do lásky a svetla a jesť každý deň sladkosti so zmrzlinou. Musíte pochopiť, aká zložitá je realita, koľko rôznych foriem reality tu je a ako sú všetky vami. Musíte s nimi žiť v mieri a splynúť s nimi, aby ste vytvorili implóziu spojenia vašej duše. Tak sa môžete vrátiť k Prvotnému Stvoriteľovi.

Budete mať veľa príležitostí posudzovať veľa vecí a označiť ich ako zlé. Ale keď budete posudzovať a označovať, nezakúsite nové reality. Vždy si pamätajte, že toto je zóna slobodnej vôle a že existuje božský plán, ktorý bude posledným plánom, poslednou kartou na vynesenie. Musíte mať na pamäti, že táto posledná karta bude eso.

Povaha drámy na tejto planéte je dosť zaujímavá. Kedykoľvek dôjde k úprave frekvencie existujúceho systému, istý magnetizmus naopak z tohto systému odchádza. Tento magnetizmus odovzdá všetku energiu, ktorá kedy s týmto systémom súvisela späť, aby mohla byť časťou evolučného systému. Vy si pre seba magnetizujete všetko, čo ste kedy prežili, aby ste vo vzťahu k týmto zážitkom mohli cítiť všetko, čo cítiť potrebujete.

Bohovia stvoritelia z pradávnych čias sú sem opäť priťahovaní vďaka božskému plánu. Musia sa ho zúčastniť a pochopiť, že ich frekvencie budú zmenené. Bránia sa tomu, rovnako ako mnohí ľudia. Oni však vytvárali svoje reality sami. Títo bohovia stvoritelia posledných 300.000 rokov zabudli, kto ich stvoril! Zabudli na svojich bohov.

Vy, ako členovia Svetelnej rodiny ste nezabudli. Vašou úlohou je pochopenie: Vniesť na planétu porozumenie a pochopenie, ktoré stabilizuje energiu a generuje energiu na tvorenie. Svetlo je na tejto planéte podhodnocované a títo bohovia stvoritelia podhodnocujú vás. Dokonca aj vo svojej skvelosti majú slepé škvrny. Sú tak vyzbrojení mocou, že bojujú medzi sebou.

Bohovia stvoritelia sa vzdali časti seba samých a zaštítili sa a vyzbrojili svojim projektom. Vy ste s týmito bytosťami spojení, pretože ste ich predĺžením, inak povedané, operačnou silou. Ste tu nielen preto, aby ste jednoducho ovplyvnili realitu zvonka, ale aj zvnútra. Práve na to máte v úmysle si spomenúť.

Bohovia stvoritelia sa vracajú, aby vás opäť prepadli, pretože nechcú hladovať. Pochopili, že cez vás dochádza k infiltrácii systému, a tak sú tu, aby spôsobili ešte väčšiu skazu a strach, aby opätovne o toto územie bojovali. Ich zdroj potravy je pre nich veľmi dôležitý. Strácajú kontrolu nad planétou, a tak sa vracajú k svojej hlavnej bráne na Strednom východe, kde majú pod zemou svoje hniezdo, aby šírili strach a chaos.

Pôvodní plánovači si želajú opäť priniesť na túto planétu slobodu voľby frekvencie. Bohovia, ktorí tu vládli v tomto poslednom vývojovom období, používajú moduláciu frekvencie a nedovoľujú slobodu voľby. Okrádajú vás o vašu psychickú energiu tým, že vám poskytujú falošný obraz reality v každom ohľade, ktorý si len dokážete predstaviť. Nehovoríme, že títo bohovia sú zlí. Jednoducho vás len informujeme o udalostiach, ktoré sa dejú, a ako nevinne ste sa do týchto udalostí dostali. Neuvedomujete si, že tieto situácie sú inscenované, aby vás prinútili myslieť alebo cítiť istým spôsobom a vibrovať s istým vedomím.

My hráme rovnakú hru. Keď sa obzriete späť na to, čo sme urobili, vari sme zámerne nepripravili plán, ako vám modulovať frekvenciu? Vari sme vás nechytili do pasce, nenalákali a nepresvedčili o vašej slobodnej vôli, aby ste si mohli vybrať vibrácie na istej frekvencii? Urobili sme to isté, čo stavitelia.

Mali by ste radšej všetci odhodiť svoje staré definície Santa Klausa. Rovnakým spôsobom, akým ste sa dozvedeli pravdu o veľkonočnom zajačikovi a Santa Klausovi a víle kmotričke, zistíte, že existujú zásterky, historky pre verejnosť, idealizované verzie okolo mnohých z týchto energií, ktoré ste uctievali ako bohov.

Prevládajúca energia na tejto planéte vysáva vaše systémy viery podľa svojej vlastnej vôle. Smeruje neuveriteľné množstvo energie smerom von, a táto energia je živá. Bolo vám povedané, že všetky vaše myšlienky vytvárajú svet: Sú skutočné - niekam sa strácajú. Práve v túto chvíľu je tu päť a pol miliardy ľudí, ktorí myslia. Toľko je živej energie na Zemi. Aké je prevládajúce cítenie tejto energie a o čom ju možno presvedčiť, aby to dávala najavo, alebo ju k tomu prinútiť?

Nie sme tu preto, aby sme hovorili, kto má pravdu a kto nie, a kto je kto v rámci tejto hierarchie. Chceme len rozbiť vaše ilúzie, prasknúť vám vaše balóniky, pokiaľ ide o to, k čomu ste boli vedení, aby ste tomu verili. Nechceme tvrdiť, že je to zlé, chceme jednoducho navrhnúť, aby ste mysleli na vyššej úrovni.

Sami pocítite značnú stratu, ktorá sa prejaví v tejto prevládajúcej energii, keď viac a viac z vás nebude vibrovať podľa jej plánu. Spomeňte si na to, čo môžete robiť, keď prekonáte frekvenčnú moduláciu alebo naliehanie vašej logickej mysle a keď sa s nepoškvrniteľnosťou jasne preukážete ako Strážcovia frekvencie. Pamätajte, že identita ako frekvencia je súhrnom vysielania vašich fyzických, mentálnych, emocionálnych a spirituálnych tiel ako elektromagnetických pulzácií. Vždy, keď začnete vlastniť to, čo vám niekto odsával, a budete to pestovať podľa svojej vôle, meníte vibráciu na planéte.

Ide o jednu z vecí, v ktorých ste veľmi zdatní ako narušitelia systémov. Nechceme diskreditovať alebo zľahčovať to, čo ste doteraz užívali ako nástroj, chceme len, aby ste jednoducho prerástli svoje staré nástroje. Časť vašej úcty a lojality patrila systémom viery, ktoré vám už nemôžu slúžiť, rovnako tak ako príde čas, keď každý z vás pokročí za stupne, ktorými vás sprevádzame teraz. Ďalšia energia bude môcť povedať: „Áno, to keď vám Plejáďania ukazovali toto, to bolo fajn. Viedli vás sem a tam. Dovoľte, aby sme vás viedli ďalej.“ Vývoj sa nedá zastaviť, pretože nič nebolo dané planéte, ktorá predstavuje posledné slovo, pokiaľ ide o pravdu.

Keď budete prechádzať históriou svojej plazej minulosti, zistíte, že veľa vplyvných postáv v patriarchálnom systéme histórie patrilo do rodiny plazov. Rovnako ako všetci ľudia nie sú zlí, platí to aj o plazoch. Nie sú o nič menej súčasťou Prvotného Stvoriteľa ako vy a ich vzhľad a fyziológia nie je o nič horšia. Majstri genetici môžu na seba brať rôzne podoby. Je všeobecne uznávané, že práca s izolovaným biologickým druhom je tak zložitá čiastočne kvôli šoku, ktorý sa môže dostaviť pri úplnom odhalení pravdy.

Existovalo oveľa viac bohov stvoriteľov, z ktorých len niektorí mali ľudskú podobu. V súčasnej dobe vaše najhoršie stavy nekľudu a nepokoje pochádzajú od bytostí plazieho typu, pretože vám pripadajú najvzdialenejšie.

Bolo naším úmyslom rozšíriť vašu predstavu o tom, kto sú vaši bohovia, pretože bohovia sa vracajú na Zem. Preto planéta prechádza takýmto vírom zmätkov. Keď sa naučíte podržať frekvencie prichádzajúce z kozmických lúčov, budete na stretnutie s týmito bohmi pripravení. Ako sme povedali, niektorí z nich už sú tu. Chodia po vašich uliciach a pracujú vo vašich akadémiách, vo vašej vláde a na iných miestach. Sú tu, aby pozorovali a posielali energiu. Niektorí si prichádzajú po veľkú pomoc a niektorí sú tu, aby sa učili a vyvíjali. Niektorí nemajú ani tieň žiadnych úmyslov.

Musíte pochopiť, ako sa rozlišujú mimozemské energie. Toto je vesmír slobodnej vôle, preto sú tu povolené všetky formy života. Ak sa vás nejaká energia pokúsi zastrašiť, manipulovať s vami alebo vás kontrolovať, nie je to energia, s ktorou by bolo vo vašom najvyššom záujme spolupracovať. Samotný fakt, že niekto dokázal vyvinúť mnohé fantastické a zdanlivo magické schopnosti, ešte nevyhnutne neznamená, že je táto entita duchovne na výške. Naučte sa rozlišovať.

Žijete v najdôležitejšej dobe, keď energia ožíva. Všetko, čo cítite, je dôsledkom vášho ožívania a prebúdzania vašich skrytých možností. Víchry vanú a ukazujú vám, že vo vzduchu panuje nepokoj. Bohovia sú tu. Tí bohovia ste vy sami.

Keď sa začnete prebúdzať a chápať svoju históriu, začnete otvárať svoje prastaré oči. Sú to oči Hórove, ktoré nehľadia ľudskými očami, ale z pohľadu boha. Vidia prepojenosť a zmysel všetkých vecí, pretože tieto prastaré oči môžu nahliadnuť do mnohých realít a spojiť celý obraz, celú históriu. Keď v sebe otvoríte svoje prastaré oči, budete sa môcť spojiť nielen s celou svojou osobnou históriou, ale dokážete sa spojiť s históriou planetárnou, galaktickou a vesmírnou. Až potom zistíte, kto sú vaši bohovia.

Zdroj: Barbara Marciniak, Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians
Prijala Barbara Marciniak od 18. mája 1988 v USA
Preklad: patrik žigrai; Korektúry: Sokol
exkluzívne.cez.okno

Úryvky z knihy vo VIDEO spracovaní s CZ titulkami nájdete na tejto adrese.

Knihu v češtine je možné zakúpiť na tejto adrese

december 13, 2009 14:14 popoludní

 

 

Top