Obrázok používateľa CEZ OKNO
Důkazy o mimozemské intervenci - civilizace na území Číny

Je dobře známo, že čínská civilizace patří k těm nejstarším a že její lid v průběhu času vytvořil mnoho divů, jako je Velká čínská zeď, nedostižný porcelán a nejjemnější hedvábí. Tato země dávného draka, však - na rozdíl od Egypta - není moc známá svými pyramidami, přestože zhruba 100 těchto staveb můžeme najít na ploše s poloměrem 100 kilometrů, v jehož středu leží dávné město Xian. Jedná se o oblast centrálních planin rozprostírajících se jihozápadně od Pekingu.

Behem let Kulturní revoluce pyramidy zůstaly pro vnější svět tajemstvím, neboť Čína byla pro cizince uzavřena. I když dnes lze tuto zemi navštívit, vstup do oblasti s pyramidami je obvykle zakázán, neboť v tomto regionu je soustředěn čínský vesmírný program. Ovšem v roce 1994 se německému spisovateli Hartwigu Hausdorfovi podařilo navštívit a vyfotografovat část čínských zakázaných regionů. Měl i to štěstí, že se dostal do Xianu, či provincie Qin Chuan v centrální Číně, kde nalezl pyramidy tak monumentální jako ty v Egyptě.

Hausdorf během svého pobytu prozkoumal šest pyramid, vyfotografoval je a pořídil skoro dvacetiminutový videozáznam. Když se vrátil domů a znovu si prohlédl své záznamy, došlo mu, že v pozadí je dalších alespoň sto pyramid. Mnoho z těchto staveb je již v ubohém stavu, což není nic překvapivého, poněvadž stavebním materiálem pyramid nebyl kámen, ale jíl a hlína. Německý badatel je přesvědčen o tom, že zdejší pyramidy zbudovala mimozemská rasa.

Oblast, kterou prozkoumal Hausdorf, není jediným místem výskytu pyramid v Číně. Čínští archeologové nedávno oznámili, že objevili stavbu ve tvaru pyramidy v severní Číně v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. Je to třípatrová kamenná pyramida tyčící se na okraji hory asi kilometr od předměstí Sijazi. Uvnitř budovy bylo rozkryto sedm hrobek, zbytky oltáře a mnoho keramických střepů.

Čínský archeolog Wang Shiping si uvědomil, že jedna z těchto nově objevených pyramid je lokalizována přesně v geografickém "pupku" této země. Vidíme tutéž geodetickou orientaci jako v Gíze. Když jdeme po třicáté rovnoběžce severní šířky, zjistíme, že prochází Gízou, Pákistánem a Indií až ke Žluté řece. Tedy těmi místy, kde se kdysi rozprostíraly tři z těch nejstarších dávných civilizací: Egypt, údolí Indu a Čína.

Fakt, že v Číně existují tajemné pyramidy, je pro mnoho lidí velkým překvapením. Pokud je známo, čínská vláda dosud neprovedla žádný oficiální archeologický průzkum těchto staveb. Je to podivné, když si uvědomíme, jak jsou Číňané hrdí na svou dlouhou historii. Americká vláda však již o těchto pyramidách ví delší dobu. Během druhé světové války provádělo americké vojenské letectvo (se souhlasem Číňanů) mapování skoro celé Číny. Během této akce byly pořízeny i fotografie pyramid roztroušených v oblasti centrálních planin. Z bezpečnostních důvodů se však tyto fotografie nedostaly na veřejnost.

Hausdorf vypráví příběh o dvou australských obchodnících, kteří putovali otevřenými planinami centrální Číny před sto lety. Tento pár narazil i na pyramidy a zašel do místního kláštera, kde se vyptával na jejich původ a věk. Záznamy kláštera sahají 5000 let do minulosti, ale pyramidy jsou ještě starší než klášterní zvyk pořizovat záznamy. Správce kláštera jim též řekl, že pyramidy patří do věku, kdy v Číně vládli staří císaři. Zdůraznil, že tito staří císaři nepocházeli ze Země, byli to potomci "synů nebes, kteří se snesli na tuto planetu na svých ohnivých kovových dracích".

Hausdorf tvrdí, že čínská vláda blokuje jeho další výzkumy.. Je přesvědčen, že se zde něco pokoušejí ukrýt. Tuto doměnku potvrzují dvě věci: vláda nechala na bocích pyramid vysadit rychle rostoucí borový porost, aby zakryly skutečný tvar těchto staveb a nikomu zde nedovolila provádět vykopávky.

Oblast kolem Xianu, kde Hausdorf objevil pyramidy, je proslulá díky nálezu terakotové armády, která střeží hrobku legendárního prvního čínského císaře. Dávné texty tvrdí, že hrob Qin Shi Huandgiho - umístěný v pahorku ve tvaru pyramidy, obsahuje model čínského císařství s tekoucími řekami z olova a má strop, který je pokryt drahokamy uspořádanými do tvaru souhvězdí. Poněvadž tentýž text mluví i o existenci hliněných vojáků, zdá se být důvěryhodným pramenem.

Tato pohřební mohyla je vysoká 50 metrů. Podle čínského historika Sima Qiana je pod vnější mohylou 45metrová stupňovitá pyramida postavená na pěti terasách. Qianův text nás informuje, že na této stavbě pracovalo 700 tisíc dělníků. Podlaha byla vyrobena z roztaveného bronzu, na který byl uložen sarkofág. Celá hrobka zůstává z větší části nerozkrytá, poněvadž několik pokusů potvrdilo vysokou koncentraci toxického olova, což by z archeologické práce učinilo značně hazardní podnik.

Ztracená rasa Xia

Většina historiků odkazovala Xia - ztracenou rasu, která vytvořila dávnou civilizaci - do říše mýtů a legend. Stejně jako v případě mnoha nejstarších pozemských civilizací, archeologická fakta dokázala, že se mýlili. Podle čínské tradice rasa Xia budovala své osady poblíž řek a jezer, stejně jako Sumerové a Harappané. Filozof Feng Hu Tzu, který se zabýval otázkou nástrojů používaných Xiany, prohlásil: "V době Yua byly nástroje a zbraně sloužící ke stavbě kanálů a domů vyrobeny z bronzu."

Velký Yu, o kterém mluví Tzu, byl znám jako regulátor vodních toků a stavitel kanálů, který po velké potopě prohloubil koryto Žluté řeky, stejně jako Enki prohloubil koryto řeky Tigris. Neúnavně cestoval celých 13 let a vysoušel zatopenou zemi stejně jako sumerští bohové. Jedna čínská tradice tvrdí, že "kvůli Yuovi bychom všichni měli být rybami". Mýtus o Yuovi - hrdinovi z období po velké potopě, nás zavádí zpět do časů po Době ledové, kdy ledovce a rozsáhlá sněhová pokrývka tály a vytvářely široké, burácející řeky, které byly v čínské historii příčinou strašlivých a smrtících potop, stejně jako řeka Tigris.

Tato překvapující shoda mezi čínským a sumerským vyprávěním se též shoduje s dávnými příběhy mexické a peruánské civilizace. Kdekoliv najdeme civilizaci s pyramidami a začátek uměle zavlažovaného zemědělství, slyšíme i příběhy o "bozích", kteří sestoupili na Zemi, aby učili lidstvo, jak žít civilizovaný život. Čínská mytologie, stejně jako mytologie těchto dalších kultur, začíná u stvořitele vesmíru. Pak následuje po sobě jdoucí sled moudrých císařů a kulturních hrdinů, kteří sestoupili na Zemi, aby učili dávné Číňany, jak si vyrábět oděv, pěstovat rostliny, stavět honosné stavby a zapisovat mluvenou řeč.

Další podobnost lze spatřit v drakovi, který je považován za zboštělého hada. Tento rodový emblém lze najít v sídlech lidí rasy Xia. Je to však i běžný mezopotámský motiv. Drak byl též symbolem dokonalého člověka, syna nebes, císaře.

Vill Hart

Kniha "RASA GENESIS, Naše mimozemská DNA a skutečný původ druhů"

Zdroj: Časopis MEDIUM


Informácie o predplatnom nájdete na tejto adrese


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Štítky: 
september 02, 2010 21:47 popoludní

 

 

Top