Obrázok používateľa CEZ OKNO
„Portál času“ starých civilizácií objavený I.

kp.ru | Pred piatimi rokmi sme v „Komsomolke“ uverejnili materiál pod názvom „Posolstvo cudzincov ukryté v kalendári“ (viď na stránke „KP“ z 28., 29. júna, 1. a 2. júla 2005 http://www.kp.ru/daily/23534/41380/). Tento objav uskutočnil matematik, dôstojník Kozmických síl ZSSR, vedecký pracovník Spojeného ústavu pre jadrový výskum a bývalý zástupca riaditeľa Ústavu pre fyzikálno-technické problémy v Dubne Vladimir Pachomov. Matematik nás ohromil prehlásením, že pred 6 000 rokmi našu Zem navštevovali predstavitelia inej civilizácie a zanechali nám kalendár, do ktorého zahrnuli aj zašifrované posolstvo.

My sme, pravdaže, zapochybovali o sebavedomom tvrdení autora. Ale Pachomov nás mohol presvedčiť svojím vedeckým prístupom.

Prečo cudzinci ukryli tajomstvo práve do kalendára?

- A kde inde? – podivil sa Pachomov. – Dve tretiny Zeme sú obsadené vodou, zvyšok je pokrytý ľadom, pieskom alebo zeleňou. Každý predmet by tam bez stopy zmizol. Preto sa vesmírni návštevníci rozhodli zanechať budúcemu, rozvinutejšiemu ľudstvu dôkazy o svojom pobyte síce v trochu nezvyčajnom, no dostatočne bezpečnom „sejfe“. To nepriamo potvrdzujú aj prísahy egyptských faraónov. Tí pri nástupe na trón skladali zvláštnu prísahu: „Nerobiť žiadne zmeny v kalendári“! Nie snáď preto, aby v ňom zachovali prvotnú podobu informácie? Mnohé starodávne rukopisy, ktoré sa uchovali, nám rozprávajú o bohovi múdrosti, známom pod menami – Thovt a Hermes . Pred svojím návratom na nebesia údajne napísal a ukryl nejaké „písmo“, ktoré „ zostane neviditeľné a nedotknuté počas vekov – pre všetkých ľudí, čo budú žiť na tejto zemi a to až dovtedy, kým nebo nezostarne a neporodí bytosti, ktoré ho budú hodné“. To znamená ľudí, ktorý ich dokážu dešifrovať.

Čo by ešte mohlo „vydržať počas vekov“? Dokonca veľké pyramídy sú vystavené deštrukčnému pôsobeniu. Nedotknuteľné môže byť len niečo, čo nie je celkom materiálneho charakteru. Napríklad informácia. Ako sa môže zachovať informácia počas mnohých tisícročí? Ak je spojená s časom a jeho letopočtom - teda s kalendárom. A prečo sme posolstvo nemohli „objaviť“? Pretože ľudstvo nemalo potrebné znalosti a ani technológie – počítač – na to, aby „prečítalo“ kalendár.


Súhvezdie Orion v matrici

Ako rozšifrovať tajnú správu z kalendára?

Vedec spravil analýzu prísnej postupnosti, ktorou sú čísla v kalendári rozdelené na týždne, mesiace a roky. Prišiel k záveru, že sú zoskupené do matrice, ktorá obsahuje súbor digitálnych informácií. Potom vypočítal algoritmus matrice a začal z nej získavať informáciu. (Metodika „čítania“ kalendára je prístupná na stránke Pachomova každému nadšencovi, ktorý sa orientuje vo vyššej matematike a tiež v knihe „Tajomstvo kalendára – posolstvo nenarodeným.) Tajný kód bol ukrytý v kalendárnom cykle, ktorý predstavuje 28 rokov.

- A ten sa opakuje, - objasňoval Pachomov. - To znamená, že napríklad v rokoch 2005, 1977 aj 2033 atď. dni v týždni prídu na tie isté čísla. Teda napríklad 13. mája bude všade piatok.

28-ročná perióda v dávnych časoch nebola tajomstvom. Istý vedec objavil obrázok „večného“ kalendára na stene Chrámu sv. Sofie v Kyjeve. Datuje sa do XIII. storočia a predstavuje určitú tabuľku pozostávajúcu práve z 28 článkov. Všetky sú označené písmenami, ktoré symbolizujú dni v týždni (od pondelka do nedele)a po nich nasleduje začiatok cyklu – všetkých 28 rokov. Z tejto matrice, ktorá pozostáva zo 7 riadkov a 4 stĺpcov, Pachomov začal extrahovať informáciu. Podľa vypočítaného algoritmu pridelil zodpovedajúcim dňom v týždni čísla z rôznych rokov. Získal tak nové matrice, ktoré zapadali jedna do druhej a dávali zmysel.

Čo sa môže skrývať v kalendári?

Podľa vedca štruktúra kalendára zahŕňa vysokorozvinuté matematické a astronomické poznatky, ktoré ďaleko prevyšujú poznatky nám známej starodávnej civilizácie. Pachomov napríklad našiel spojitosť medzi siedmymi dňami v týždni a nebeskými telesami.

- V mnohých jazykoch sú dni v týždni tak či onak spojené s nebeskými telesami, - vysvetľoval Pachomov. - V angličtine je napríklad Sunday (nedeľa) – deň slnka, Monday (pondelok) – deň Mesiaca. Celkovo je nebeských telies presne toľko, koľko poznali starodávni astronómovia. Tí ich zoradili do tzv. Chaldejského poradia, určitého vzrastajúceho sledu, podľa viditeľnej rýchlosti pohybu. V rovnakom poradí sú aj dni v týždni.

Tento dohad potvrdil aj počítač, ktorý preveril výpočty a poskytol informáciu nielen o Chaldejskom poradí, ale dokonca o ďalších podrobnostiach. Napríklad poskytol údaje o precesii všetkých nebeských telies, teda o pohybe ich osí v priestore, opisujúc zvláštny kužeľ. Vedec predpokladá, že precesia možno zohrala alebo zohrá nejakú dôležitú úlohu pre našu civilizáciu.

Pachomov v matrici skúsil zameniť dni aj na noty, ktorých je tiež sedem – a kalendár zazvučal ako uspávanka. Len Boh vie kým skomponovaná.

Potom matrica odhalila dve „adresy“, odkiaľ mohli cudzinci priletieť: súhvezdie Oriona a Sírius. Dokonca ich „portréty“. Ďalej matrica upravená počítačovým programom, ukázala rozsiahle zobrazenia ľudí-rýb. Možno k nám prileteli obojživelníci, predpokladá Pachomov.

No hlavná otázka, ktorá trápila nielen spravodajcu „KP“, ale i samotného objaviteľa bola: nenechali nám cudzinci predsa len niečo podstatnejšie, než len zobrazenie svojich bohov a dôkazy svojho poznania? Mnohé mýty a legendy spomínajú nejaké ukryté posolstvo. Akýsi „portál času“, ako ho volajú mnohí nadšenci – od vážnych vedcov až po ufológov. V ňom má byť posolstvo pre ďalšiu činnosť pozemšťanov.

Niektoré z obrazov prečítaných z matrice

Pred pár rokmi pri dešifrovaní kalendára Pachomov objavil súradnice úkrytov, umiestnených na niekoľkých miestach na Zemi. Medzi nimi boli: Stonehenge (Veľká Británia), pyramídy v Egypte, pyramídy Teotihuacan v Mexiku, pyramídy v Číne, podzemný labyrint v Ekvádore, Shambhala a jaskyne v Tibete, Veľkonočný ostrov, Nan-Madol v Tichom oceáne a chrámy v Angkor-Wat v Kambodži.

- Keď zistím presne, kde sa nachádza „portál“, „komsomolke“ to oznámim ako prvej, - prisľúbil matematik. A dodržal svoje slovo! Po piatich rokoch opäť zavolal do redakcie.

Úloha s mnohými neznámymi

- Posolstvo z kalendára odhalilo miesto ukrytého vchodu, - oznámil nám s hrdosťou Vladimír Leonidovič a porozprával, ako na to prišiel. - Dlhý čas som nemohol pochopiť jeden obrázok, ktorý som získal z matrice kalendára. Podobal sa na ostrov a skladal sa z dvoch častí spojených prepážkou. Na ňom boli štyri horské vrcholky umiestnené na rovnobežníku. Ostrov je pretiahnutý z juho-východu na severo-západ a okolo veľkej časti je záliv.

Jedno miesto na obrázku ostrova je označené krížikom – „označil“ ho počítač pri použití algoritmu. Bolo treba len ujasniť, kde sa ostrov s takýmito kontúrami a terénom nachádzal a či sa vôbec zachoval. Na našej planéte sú určite desaťtisíce ostrovov. Úloha sa zdala byť nemožná. Ale v priebehu piatich rokov som predsa len našiel toto nezvyčajné miesto! Neoceniteľnú pomoc pri hľadaní mi poskytol program Google Earth.

Na odhalenie dedičstva starodávnej supercivilizácie musíme ísť do Južnej Ameriky. Matrica ukázala na tajomný Aramu Muru, ktorý sa nachádza na ostrove Slnka na jazere Titicaca.

Legendy ostrova Slnka

Každá legenda v Andách ukazuje na jazero Titicaca ako na počiatočné miesto, kde sa ľudstvo opäť objavilo po celosvetovej potope. Všetky civilizácie, ktoré existovali v Andách verili, že jazero Titicaca je miestom prvopočiatočného stvorenia. Práve na ostrove Slnka sa totiž zjavil stvoriteľ všetkého – Viracocha, Slnko v ľudskej podobe, ktorý v súlade s väčšinou starodávnych mýtov Južnej Ameriky, bol vysoký, bledolíci a bradatý.

V juhoamerických legendách sa hovorí aj o čarovnej blondíne Orianne, ktorá zostúpila na ostrov Slnka na jazere Titicaca na kozmickom korábe, ktorý žiaril ako zlato, aby dala ľudstvu civilizáciu. Orianna mala len štyri prsty spojené blanou (stopa rybo-ľudí?). Dala život 70 pozemským deťom a vrátila sa k hviezdam.

V preklade dokumentov Garcilasa de la Vega, vnuka imperátora Inkov Atahualpa (XVI. stor.) je možné prečítať: „V nadpisoch vytesaných do kameňa Tiahuanaco sa tvrdí, že ľudské bytosti, ktoré mali membrány a dokonalejšiu krv od našej, prišli z inej planéty, našli najvyššie vysokohorské jazero na Zemi a rozhodli sa tam postaviť svoj dom“.

Podľa legendy sa prvý z radu Inkov Manco Capac a jeho žena Mama-Occlo náhle objavili pri západe na posvätnom jazere Titicaca v Andách. Oznámili ohromeným ľuďom, že sú deti Slnka a posiela ich boh Slnka, aby poskytli ľudstvu civilizáciu.

Na ostrove sú pozostatky palácov, záhrad, chrámov, bludísk a podzemných chodieb Inkov. Miestni obyvatelia si už oddávna rozprávajú príbehy o stratenom podmorskom meste a o tajomnom ostrove na jazere Titicaca, ktorý ukrýva vchod do podzemného labyrintu vybudovaný Inkami. Po stáročia sa uchovali legendy o rozsiahlych kamenných štruktúrach pod vodami jazera Titicaca.


Ostrov Slnka - Je na ňom umiestnený časový portál?

Na topografickej mape ostrova je miesto, kde sa nachádza ukrytý vchod, označené slovom KUNA. V ich jazyku to znamená - VEC. No o akú vec môže ísť? Mimochodom, ak už hovoríme o jazyku - odborníci tvrdia, že je natoľko čistý, že sa pravdepodobne nevyvíjal rovnako, ako iné jazyky, ale bol umelo vytvorený. Tento fakt umožnil použiť ich jazyk pri vytvorení počítačového programu na preklad do 26 jazykov pre OSN.

- Takže obrysy aj reliéf ostrova Slnka sa zhodovali s tým, ktorý bol na obrázku z posolstva, - rozprával Pachomov. - Boli tam štyri hory umiestnené v rohoch rovnobežníka a tiež všetky osobitosti, ktoré boli zobrazené aj v posolstve!

Na fotku s ostrovom Slnka vyfotenú z kozmu som nakreslil kruh na mieste, ktoré bolo označené krížikom aj v posolstve. Potom som sa prizrel lepšie a zbadal som, že na fotografii už okolo tohto miesta je slabo viditeľný obvod. Na pozadí zeme bol svetlejší. A v tomto obvode sa nachádza Aramu Muru.

- pokračovanie -

Светлана КУЗИНА: Найдена «Капсула Времени» древних цивилизаций, 29. 1. 2011

Zdroj: kp.ru

Preklad: Danica U.

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Sekcie: 
apríl 09, 2011 12:02 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa dana
    danaapríl 10, 2011 09:07 dopoludnia

    Komentár: 

    Velmi zaujimave..len ma metie tato veta;oznamili ochromenym ludom,ze prisli ,aby poskytli civilizaciu-..ale ved uz tam ludia boli..ci nie?...tak asi je myslene inteligenciu?....a este cosi...Pametate sa na clanocek o Lopsang Rampa?- predstavili ho ako podvodnika-Tibetskeho mnicha-vraj to bol Anglican co bol blazon a vsetko si vymyslel co pisal vo svojich knizkach- sedliak co na to nemal ani stipky inteligencie zrazu zacal pisat knihy- a potom odkial vedel o jaskiniach v Tibete- ktore su spominane aj tu v clanku a podla neho to boli casove kapsule!-znamena,ze v nich Tibetski mnisi objavili odkazy,ktore este nevedeli pouzit/techniku-myslene je iste pocitacove zariadenie/....to znamena-podla Pachomova- posolstvo nenarodenym ...tot len uvaha..a spojenie suvislosti

 

 

Top