abstrakce

(z lat.) zobecnění; myšlenkové zobecnění na základě analýzy; pomyslné skutečnosti – v mystice v poměru k normálnímu smyslovému vnímání. A. jsou skutečné v jiných dimenzích, které se nám skrývají za oblastí vykázanou našim smyslům. Ale abstraktní skutečnosti mají vztah i k smysly vnímanému světu; tento vztah se v prvotním projevu zakládá na fyzikálních vlastnostech, jejichž vnímání je rozvinutější u psychicky citlivých lidí. To proto, že abstraktní diferencované jevy mají také vibrační charakter, jsou tedy reálné pro všechny jevy té sféry, k níž náležejí. V mystické terminologii, odlišné od terminologie vědecké, se a. považují za jevy astrální sféry. Ví se o nich, že se na psychické úrovni stýkají s jevy světa forem konkrétních. Jindy jevy abstraktní oblasti působí na podvědomí živých bytostí našeho světa a racionalisté to snadno označují jako halucinace nebo výsledky poruch duševní rovnováhy. Ve skutečnosti jsou však a. jevy reálné, neboť mají týž charakter jako jevy hmotné; frekvence silokřivek, vytvářejících tyto jevy, je však činí zdánlivě neskutečnými.

 

 

Top