áčarja

(sans.) má různé významy v různých indických náboženských hnutích, ale vždy je to v nějakém smyslu mistr, učitel a vůdce v jógickém vývoji. Á. musí tedy znát všechny pochody související s duchovním vývojem a mít schopnosti zjišťovat je u svých žáků. Jinak ty, kdo se u něho ucházejí o rady, uvede buď do zmatku, nebo je zavede na scestí, nebo je poškodí. Jenže á. hledající člověk nemůže poznat. Nemusí totiž překvapovat vědomostmi o tom, co se v něm děje, ani dokazovat, že je jasnovidný, ani ho povzbuzovat chválou nebo příjemnými řečmi. Musí však, když někdo přijme jeho vedení na mystické cestě nebo ještě lépe v životě, svým působením dokazovat, že chaos mizí a poznání se zvětšuje; toto poznání se však týká životních situací a nikoli filozofických zvláštností.

 

 

Top