ádi-buddha

(sans.) pra-buddha, neboli prvotní projev životní moudrosti a zkušenosti, což jest v kosmickém pojetí „světlo“, zprostředkující vztahy mezi bytím a absolutnem. Vzhledem k tomu je v nižším smyslu á. stav značící resorbující se nebo již resorbované emanace, které kdysi vznikly duševními vztahy člověka ke světu a později se obrátily k prabožským kvalitám kosmu. Ve vyšším smyslu je á. individualizovaná nebo personifikovaná kosmická moudrost; ta ze sebe vyzařuje jiné aspekty božskosti a moudrosti – pět druhů nejvyššího poznání – které se nazývají dhjánibuddhové.

 

 

Top