TO, ČO NÁS SPÁJA

    

Beardenův princip konverze volné energie

Tento krátký popis alespoň trochu objasňuje "konečné tajemství" funkce Beardenových zdrojů volné energie. Ostatně - funkční jednotka MEG definitivně potvrdila, že nešlo o pouhý sen... Tom Bearden tvrdí, že v čase, kdy je zdroj (dipól) připojen k odporové zátěži, je nejdůležitější součástí principu informace přenášená rychlostí světla na zátěž "tokem S". Jde o čistou elektromagnetickou energii proudící uvnitř i vně hmoty sběrače. Toto je volná energie, a pouze tato složka musí být využita k "sycení" sběrače a převedena do výstupního obvodu...

 

 

Top