BONSAI SLOVAKIA 2009

PROGRAM 12. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY BONSAJOV SUISEKI A ČAJU
16. – 19. APRÍL 2009
VÝSTAVISKO AGROKOMPLEX NITRA, PAVILÓN M4
- Výstava je nekomerčná, vzniká z dobrej vôle ľudí rôznych rás a vierovyznaní, ktorých spája láska ku stromom, kameňom, dobrému čaju. Vedie k pochopeniu, tolerancii a úcte k umeniu a zvykom iných. Srdečne vás pozývame!

 

 

Top