Čo nás spája

So Španielskom nás spája viac, než by sa dalo na prvý pohľad očakávať. Tak napríklad písacie stroje by sme si mohli požičiavať, pretože (až na naše rarity „ä“ a „ô“) používame rovnakú diakritiku (viď. á = está, é = inglés, í = día, ó = código, ú = brújula a ň = montaňa). Máme podobný vzťah k spevu - originálne piesne flamenga sú typické clivým nádychom, ale aj erotickým nábojom, ktoré môžeme nájsť aj v našich piesňach. Máme dokonca podobné folklórne tanečné figúry (viď. farruca a odzemok), aspoň pokiaľ to môžem ako laik posúdiť.

 

 

Top