Dr. Dan Burisch, kosmická inteligence "J-ROD", rok 2012 a odhalená mystéria života

Mikrobiolog Dr. Dan Burisch tvrdí, že tak jak se budeme blížit k roku 2012 bude nás naše Slunce zasypávat stále silnějšími a intenzivnějšími vlnami energie a to díky masivní aktivaci jevu, který se nazývá „Einstein – Rosenovy“ mosty, které se aktivují podél galaktického rovníku. Naše Slunce prostě reaguje na velmi zvláštní změny, kterými jádro naší galaxie začalo procházet. Je to pochopitelné jelikož v makrokosmickém i mikrokosmickém rozměru souvisí všechno se vším, vše je společně propojeno systémem a mechanismy, které ještě velmi dlouho pro nás zůstanou tajemstvím. Před nedávném učinil jeden z mnoha redaktorů s panem Dr. Burischem rozhovor pro jeden nejmenovaný deník.

 

 

Top