Najznámejší tvorcovia „maďarskej“ hudby

O vývoji maďarskej hudby neexistujú žiadne záznamy. Keď Ugori, predkovia Maďarov prišli do Karpatskej kotliny nepoznali nijaké hudobné nástroje. Za čias Arpádovcov na kráľovskom dvore pestovali hudbu len Slováci prípadne niektorí cudzí návštevníci dvora. Všetky písomné pamiatky nazývajú hudcov tej doby igricmi a kobzarmi. Až neskôr, za čias Rákociovských vojen, okolo roku 1700 sa začína hovoriť o akejsi „maďarskej“ hudbe. Ale pôvodcami tej hudby neboli Maďari, ale Cigáni, ktorí boli muzikantmi v Rákociho tábore.

 

 

Top