Nebezpečné vynálezy

Mary Rodwellová v doluuvedenom článku píše o nedávnych objavoch ruských vedcov, ktoré spomínajú v knihe "Vernetzte Intelligenz" autori Grazyna Fosarová a Franz Bludorf. Ide hlavne o nevídaný objav, že ľudskú DNA možno umelo reprogramovať, usmerňovať a rôzne tvarovať zamýšľaným spôsobom už len púhym slovom a istými frekvenciami. Ruskí výskumnci hovoria, že živé chromozómy fungujú podobne ako holografický počítač; že vedci môžu vymodulovať istý frekvenčný vzor (zvuk) do čohosi podobného laserovému lúču, a tak ovplyvňovať frekvenciu DNA a prostredníctvom toho i samotnú genetickú informáciu.

 

 

Top