Nejvyšší Tajemství 11

Pokud vezmu do úvahy veškeré výzkumné materiály, které jsem prostudoval, lidi, které jsem potkal a vyprávění těch, kteří tvrdí, že se setkali s těmito plazovitými humanoidy, zdá se, že situace se má takto. Existuje mnoho poddruhů a křížených ras plazovitých. Jejich elita je UFO badatelům známá jako Draco. Jsou to ‚velká zvířata‘ v každém směru a jsou obvykle sedm až dvanáct stop vysocí. Mají křídla, která jsou záhyby kůže vyztužené dlouhými žebry. Křídla mohou být složena k tělu a daly vzniknout termínu „okřídlený had“. Jsou také zdrojem termínu ‚padlí andělé‘ a okřídlený chrlič je symbolem Draco. Plášť nošený hrabětem Drákulou je symbolem těchto křídel a charakter Drákuly v Bram Stokerových příbězích prý odpovídá povaze padlého anděla. Okřídlení Draco jsou také známí jako Dragon Race / Dračí rasa a někteří prastaří bohové byli popisováni a zobrazováni jako ptačí muži. To by mohl být jeden z původů Fénixe a orla v symbolismu Bratrství, stejně tak jako jiná ezoteričtější významy. Biblický Satan je zobrazován také jako ‚reptilián‘ či plazovec.

 

 

Top