Nibiru versus Atlantida 7

Jak jsem naznačil v předchozím materiálu existuje velká pravděpodobnost, že původní Atlanťané mohli disponovat obří postavou, přičemž celá řada literárních odkazů by tuto skutečnost potvrzovala. S tím souvisí i domněnka, že to byl právě kolizní kurz tajemné planety Nibiru, který donutil Atlanťany k migraci. Systémovou analýzou mne dostupných pramenů jsem nabyl přesvědčení, že šlo o čtyři základní migrační větve (směrem k americkému kontinentu, k africkému kontinentu a dále do Asie a to především do regionu dnešní Indie a dalších soudobých himálajských států a samozřejmě je třeba brát v potaz i Evropu).

 

 

Top