Odmietnutie zmeny zákona proti rozoštvávaniu národa

Zaujímavé, ako sa v tej „našej Karpatskej kotline“ meria dvojakým metrom. Keď sa u našich južných susedov odmietne sprísnenie zákona postihujúceho verbálne a neverbálne útoky proti menšinám (národnostné nevynímajúc!) z EÚ žiadne demarše! Odmietnutie iniciuje dokonca sám prezident Maďarskej republiky! Zaujímavé, že maďarský Ústavný súd nevidí dôvod, že by extrémistické názory mohli ohroziť slobodnú a demokratickú spoločnosť. Súdny proces proti Maďarskej garde (ktorá má medzitým už viacej ako 1000 členov), ktorý iniciovali Zväz židovských náboženských obci, Centrálna rada Rómov, Maďarská federácia odbojárov a antifašistov a pridali sa Strana menšín Maďarska a Národný spolok pre práva etnických menšín, bol už druhý raz odročený, tento raz pre zmenu na september. Kde sú naše “nezávislé“ organizácie 3. sektora, ktoré majú také starosti o dodržiavanie ľudských práv (hlavne na Slovensku). Každé, aj ohlásené zhromaždenie s národným podtónom u nás je ostro monitorované mohutnou policajnou účasťou, prípadne brutálne rozohnané (Modra). Tak kto tu vlastne vyznáva tie toľko akcentované európske hodnoty?

 

 

Top