Peniaze bez úrokov a inflácie II.

K individuálnej a spoločenskej zmene by malo dôjsť najmä preto, (1) aby sa rozbila určitá šablóna správania sa; (2) a pretože iná šablóna správania sa zdá byť adekvátnejšia na dosiahnutie požadovaného výsledku. K zmene peňažného systému navrhovanej v poslednej kapitole môže dôjsť z jedného, druhého alebo z obidvoch uvedených dôvodov: (1) V minulosti rakovinová akumulácia bohatstva bola pravidelne rozbíjaná sociálnymi revolúciami, vojnami a ekonomickým kolapsom. Bezprecedentná ekonomická vzájomná previazanosť všetkých dnešných štátov a mnohonásobný potenciál globálnej deštrukcie činí tento mechanizmus riešenia konfliktu neakceptovateľným. Sme nútení hľadať nové riešenia s cieľom vyhnúť sa vojne, sociálnej revolúcii alebo ekonomickému kolapsu. (2) Podľa názoru mnohých špecialistov v oblasti ekonomiky a bankovníctva, krach burzy v roku 1987, pri ktorom v priebehu niekoľkých dní zmizlo 1,5 biliónov USD, bol iba slabým vánkom v porovnaní s bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom celosvetovej Veľkej depresie, ktorá pravdepodobne nastane, ak v priebehu niekoľkých najbližších rokov nezavedieme fundamentálne zmeny. (18)

 

 

Top