Peniaze bez úrokov a inflácie III.

Peňažný systém, ktorý sme zdedili, je starý viac než 2000 rokov. Nemecký výraz pre peniaze "Geld" presne vyjadruje ich pôvod, ktorým bolo zlato. Zlato, vo svojej podstate neužitočný kov, ktorý sa okrem šperkov a ornamentov nehodil na nič, sa stalo obľúbeným výmenným prostriedkom v Rímskom impériu okolo roku 700 pred Kristom. Pod peniazmi sa stále chápali mince. Táto koncepcia bola začlenená do americkej ústavy. Zlaté a strieborné mince (alebo potvrdenky o ich uložení) boli až do roku 1934 jediným plne legálnym platidlom v Spojených štátoch. Dnes mnoho ľudí - najmä tí, ktorí vidia nevýhody prakticky neobmedzených možností vytvárania papierových peňazí, je za návrat k zlatému štandardu pre peniaze.

 

 

Top