Plavba na hranice sveta

Ide o nesmierne zložitú hádanku: už slávny antický geograf Eratosthenes (276-194 pred n.l.) prehlásil, že miesta Odysseovho putovania bude ochotný hľadať iba vtedy, keď mu predstavia remenára, ktorý vyrobil remeň na zviazanie Aiolovho mecha s vetrami. Dnešní bádatelia sa však nenechávajú odradiť rezignáciou svojich starovekých kolegov a tak sa môžeme stretnúť s názormi, že Odysseus pobudol na Britských ostrovoch, v Nemecku, Portugalsku, že pristál na Myse dobrej nádeje, že na ostrove kráľa Aiola zakotvil počas plavby v Indickom oceáne. Zlopovestná Charybda a Skylla je striedavo lokalizovaná raz v Dardanellskej, raz v Messinskej, či Gibraltárskej úžine. Kalypsó by mala bývať pri pevnosti La valetta na Malte, Fajáci pri ústí Quadalquiviru, na Kréte, či na Thére. Sirény sa zase v prácach talianskych autorov lokalizujú na ostrov Capri, či Sorrnetské pobrežie, podľa Francúzov zase na mys Paliarno. Kde je teda riešenie tejto záhady?

 

 

Top