TO, ČO NÁS SPÁJA

    

Tajomstvá stredovekej kuchyne: "Stravovanie zodpovedalo dnešnej zdravej výžive"

Pokiaľ sa oboznámime nielen so zariadením a funkciou stredovekej kuchyne, používaním kuchynského a stolového riadu, ale aj s prípravou dobových jedál či stravovaním dospejeme k prekvapujúcemu zisteniu, že zodpovedalo dnešnej zdravej výžive. To aspoň tvrdia niektorí dietológovia „Rozhodne išlo o výživu bohatú na vlákninu, ale aj na minerály a niektoré vitamíny, teda výživu zdravšiu ako dnes“, hovorí nutričná terapeutka Tamara Starnovská na stredoveký jedálniček. „Všeobecne išlo o stravu s trvalo nízkym glykemickým indexom, čo by bolo ideálne aj pre dnešné potreby. Vtedajšia kuchyňa zodpovedala ďaleko viac názorom na zdravú výživu ako stravovanie väčšiny dnešných ľudí. Súčasníci by ale mali problém s niektorými jedlami a ich zložením. Museli by sa im prispôsobovať veľmi pomaly napríklad, kvôli vysokému podielu vlákniny, ktorá vtedy tvorila najmenej troj až päťnásobok obvyklého dnešného príjmu.“ Nahliadnime teda spoločne do zákulisia stredovekého kulinárskeho umenia.

 

 

Top