Už vyše 1500 rokov! 2. časť: Moravské kniežatstvo

V roku 828 salzburský arcibiskup Adalram vysvätil v Nitre na majetku kniežaťa Pribinu prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. Bol to aj prvý kresťanský kostol na celom území západných Slovanov. Tento fakt svedčí o tom, že Nitrianske kniežatstvo muselo vzniknúť dávno predtým a bolo známe a rešpektované aj vo Franskej ríši. Nie je vylúčené že išlo o zachovanie určitej kontinuity štátnosti Samovej ríše. V roku 833 sa Mojmír, moravské knieža zmocnil územia Nitrianskeho kniežatstva a prinútil Pribinu hľadať azyl u kráľa Franskej ríše Ľudovíta Nemca. Celé takto rozšírené kniežatstvo bolo pomenované podľa Mojmírovho sídla na rieke Morave, Moravským kniežatstvom. Mnohí autori hovoria v tejto súvislosti o vzniku Veľkej Moravy, ale je to zavádzajúce tvrdenie, lebo ani jeden historický prameň z 9. storočia neuvádza štátny útvar, ktorý sa nazýval Veľká Morava.

 

 

Top