Zamyslenie pre rodičov, ktorí to myslia vážne

Milí rodičia,
už roky denne stretávam školákov a teenagerov a pozorujem ich správanie. V tom, že je čoraz horšie, sa iste mnohí zhodneme. Preto cítim, že je potrebné osloviť práve Vás, rodičov, ktorí dnešné deti a mládež vychovávate, pretože pri Vás to začína. Vy nesiete hlavnú zodpovednosť za výchovu a rozvoj Vášho dieťaťa, hoci sa na nej podieľajú čiastočne aj učitelia, vychovávatelia, starí rodičia.

 

 

Top