Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo je realita? (A ako súvisí s vaším blahom)

Realita je niečo, čo zažívame každý deň, predsa väčšina z nás má len malé tušenie, čo to skutočne je. Chápanie reality je dôležité pre naše blaho, pretože ovplyvňuje náš rast a osobný rozvoj, a realita (http://www.wakingtimes.com/2012/10/29/dna-is-influneced-by-words-and-fre...), ktorú si zvolíte pre svoj život, je katalyzátorom, ktorý vám pomáha rásť a vyvíjať sa.

Keď ste v interakcii s vašou realitou, ovplyvňuje vás na všetkých úrovniach vášho bytia. V závislosti od typov reality, ktorú zažívate, môže byť pre vás život liečivým alebo škodlivým na fyzickej, mentálnej, emocionálnej alebo duchovnej úrovni. Pretože realita vás ovplyvňuje na všetkých úrovniach, aby ste ju pochopili, musíte sa na ňu pozrieť z vedeckej a tiež z duchovnej perspektívy.

Vedecká perspektíva reality

Vedci už dlhú dobu vedia, že materiálny svet, v ktorom žijeme, nie je nič viac ako ilúzia. Pôvodne mala predstava hmoty ako ilúzie vo vedeckej komunite malú, takmer žiadnu podporu, pretože vedecký materializmus mal v priebehu storočí navrch. V súčasnosti začína materiálna veda tento boj prehrávať, pretože je mnoho nových objavov, ktoré podporujú predstavu, že hmota je ilúziou.

Kvantoví fyzici (http://www.wakingtimes.com/2012/11/21/quantum-reality-limitless-potentia...) objavili, že atómy, takzvané stavebné bloky všetkej hmoty, sú vytvorené z 99,99999 percent prázdneho priestoru. Zvyšok ostatných percent hmoty nie je pevný, ale je tvorený energiou. Pretože je vaše telo vytvorené z atómov, je tiež zhruba z 99,99999 percent prázdnym priestorom. Dôvod, kvôli ktorému zažívate veci ako pevné je ten, že vaše vedomie spracúva energetické vzory okolo vás ako pevné, predtým než si uvedomíte váš zážitok.

Vaše telo nie je nič viac než ilúzia vytvorená vašou podvedomou mysľou (http://www.wakingtimes.com/2012/12/05/how-to-reprogram-your-subconscious...), čo tiež znamená, že choroby a stav zdravia nie sú nič viac než ilúzie.

Väčšina ľudí si myslí, že keď vidia, že sa niečo deje mimo ich tiel, tak tá udalosť je nezávislá od pozorovateľa. V skutočnosti, všetky vonkajšie udalosti sa dejú vo vnútri mozgu a mysle (http://www.wakingtimes.com/2012/01/18/does-our-brain-really-create-consc...). Keď ľudia vidia objekt, ten objekt je odrazom svetla, ktoré sa transformuje na elektrické signály, keď dosiahne sietnicu (http://www.wakingtimes.com/2012/11/10/things-we-cant-see/) ich očí. Sietnica potom odošle signály do ich mozgu, ktorý potom tieto signály spracuje na použiteľné informácie. Keď sa už tento proces dokončí, pôvodný objekt sa teraz premení na elektrickú kópiu v rámci mozgu.

Tento proces nám ukazuje, že vonkajší svet, ktorý vidíme, nie je nič viac než to, na čo ho náš mozog interpretuje. Aby sme boli presnejší, realita nie je nič viac než vnímanie uskutočňujúce sa vo vnútri našich myslí ako výsledok nášho vedomia (http://www.wakingtimes.com/2012/12/07/what-is-consciousness/). Keď sa pozrieme na veľký obraz, všetko, čo zažívame v materiálnom svete, sa skutočne nedeje tam vonku. Deje sa to vo vnútri našich mozgov a myslí.

Pretože sú naše mozgy a mysle také mocné, dokážu vytvárať ilúziu, ktorá nás zvádza a myslíme si, že naše zážitky sú mimo našich tiel. Toto sa spočiatku môže zdať mätúce, ale keď si pozriete videá uvedené v dolnej časti tohto článku, lepšie tento bod pochopíte.

Čím viac a viac sa pozeráte ponad bežné vedecké myslenie, tým viac si budete uvedomovať, že svet, v ktorom žijete, je len ilúziou. Inými slovami, vaše telo a všetky tie fyzické veci okolo vás nie sú nič viac než projekciami energie (http://www.wakingtimes.com/2012/05/18/we-are-becoming-consciousness-itself/). Keď príde na vysvetlenie reality, celá konvenčná veda nakoniec zlyhá, pretože konvenčná veda nedokáže vysvetliť nehmotné, to, ktoré vnímame a cítime.

Vedci, ktorí nie sú egocentrickí, uznajú, že skutočne neexistuje taká vec, akou je absolútne vedecké vysvetlenie čohokoľvek. Konvenčná moderná veda (http://www.wakingtimes.com/2012/10/16/most-modern-day-diseases-are-man-m...) je skôr ako metóda alebo nástroj predvídania, ktoré sa týka jedného alebo viacerých pozorovaní navzájom. Výsledkom je chabé vysvetlenie fundamentálnej a metafyzickej úrovne reality, kde sú procesy často abstraktné alebo skryté. Kde konvenčná veda zlyháva, tam môže prevládať spiritualita.

Ak môžete využiť vedecké a duchovné znalosti bez toho, že dovolíte vášmu egu, aby sa vám stavalo do cesty, môžete byť schopní pochopiť realitu dokonca ponad tých najväčších konvenčných vedeckých mysliteľov. Väčšina ľudí si neuvedomuje, že veľkí myslitelia našej doby sa stali veľkými, pretože kombinujú vedecké a duchovné znalosti. Žiaľ, mnohé z ich myšlienok bolo odmietnutých pre popieranie súčasných štruktúr viery a ohrozených mocenských štruktúr.

Duchovná perspektíva reality

Mnohí duchovní učitelia nás učia, že existuje viac ohľadom reality, než len fyzická úroveň, v skutočnosti existuje mnoho iných úrovní, ako duchovná úroveň. Z duchovnej perspektívy sme všetci duchovné bytosti a nie fyzické bytosti. Ak by sme boli len fyzickými bytosťami, neboli by sme schopní pozorovať seba, pretože ľudský mozog funguje viac ako počítačový čip, ktorý nedokáže rozlišovať medzi tým, čo vidí a čo si pamätá.

Ak dokážete prijať predstavu, že ste duchovná bytosť, ktorá pozoruje, potom si môžete uvedomiť, že ste ako herec v hre (http://www.wakingtimes.com/2012/02/02/platos-allegory-of-the-cave-video/). Hra je napísaná spôsobom, ktorý vám umožňuje zmeniť záver hry, akoby ste boli spoluautorom a autorom je Stvoriteľ, Božský, Veľký Duch, ktorý má vás. V určitom slova zmysle, vy skutočne vytvárate vašu vlastnú realitu, len je potrebné, aby ste sa prebudili a pochopili, kým naozaj ste. Dobrý spôsob, ktorý vám pomôže prebudiť sa z ilúzie reality, je meditovať (http://energyfanatics.com/2009/10/07/how-to-meditate-heal-body/).

Čím viac meditujete, tým viac zvyšujete spojenie medzi vašou dušou a telom. Keď už dosiahnete určitú úroveň meditácie, dokážete oddeliť seba od ilúzie reality, zatiaľ čo ste v meditačnom stave. Keď tak činíte, máte schopnosť liečiť vaše fyzické telo s pomocou určitých energetických liečivých techník a prostredníctvom disciplíny vašej mysle, aby bola v pokoji. Pretože ľudský mozog a ľudská myseľ sa stále vyvíjajú, na vedomej úrovni nemáte žiadny spôsob pre pochopenie celej štruktúry reality.

Kľúčom k pochopeniu reality (http://www.wakingtimes.com/2012/11/26/does-consciousness-create-reality-...) je udržiavať myslenie mimo skrinky, ktorú ste si skonštruovali pre svoju myseľ, mať túžbu hľadať pravdu a učiť sa, ako zvyšovať frekvenciu vašej duše. Sledovaním väčšieho pochopenia reality si zvyšujete vašu osobnú silu a môžete ovplyvňovať svoje zdravie a blaho, zvyšujúc si svoj pocit zdravia.

Tu sú nejaké kľúčové video zdroje pre pochopenie toho, ako myseľ konštruuje realitu a ako môže ovplyvňovať telo.

Tajomstvo nad hmotou (EN)


VIDEO nájdete na tejto adrese.

Video: http://www.youtube.com/user/Yaratilistr

Dolu uvedené video vynikajúco vysvetľuje ilúziu hmoty. Možno ho budete chcieť posunúť na 2:50. Toto je časť videa, kedy fyzik vysvetľuje prázdny priestor v atómoch.

Čo my vlastne vieme? Dolu králičou dierou – Časť 3 (EN)

Realita je skutočným výtvorom ľudskej mysle a je možné ju naučiť vládnuť nad fyzickou kompozíciou našich tiel, ovplyvňujúc realitu, ktorú zažívame.


VIDEO nájdete na tejto adrese.

Video: http://www.youtube.com/user/monaszy35

Pao L. Chang

15. december 2012

O autorovi

Pao L. Chang je redaktorom a zakladateľom EnergyFanatics.com (http://energyfanatics.com/2012/08/01/is-world-going-to-end-december-21-2...), súhrnného blogu, venovanému vzdelávaniu ľudí o energetickej mechanike, finančnom zdraví, blahobyte, sebazdokonaľovaní, prírodnej strave, alternatívnej medicíne a duchovnom blahu. Rád skúma záhady alternatívnej medicíny, vedy o vedomí, kvantovej mechanike, posvätnej geometrii a ako energia ovplyvňuje fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné telo. Jeho hlavným cieľom je pomáhať ľuďom oslobodiť ich mysle, aby mohli nájsť vnútorný pokoj, lásku a šťastie. Je tiež autorom dvoch vydaných kníh, Staradigm (http://www.amazon.com/gp/product/1460949781/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?i...) a Tajomstvá prirodzeného chudnutia (http://www.amazon.com/gp/product/1453884734/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?i...).

Zdroj: http://thegoldenagedaily.wordpress.com/2012/12/15/pao-l-chang-what-is-re...

Preklad: PH

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

:::film::: CO JE REALITA?
http://cez-okno.net/clanok/fyzika/film-co-je-realita


Autori: 
apríl 14, 2013 22:27 popoludní

 

 

Top