UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 3

Pyramídy predstavujú rad hádaniek, z ktorých jedna je dôvod, prečo boli postavené. Boli sme učení vnímať ich ako hrobky faraónov, ale dodnes nebol objavený hrob v žiadnej pyramíde. Taký hrob jednoducho neexistuje. Vyvstáva teda otázka, za akým účelom boli tieto gigantické stavby postavené, ak nie na velebenie faraóna ako zástupcu Boha na Zemi?


Aby sme našli odpoveď na túto otázku, mali by sme začať so skúmaním princípov ležiacich za myšlienkou postaviť pyramídy. Kľúč k pochopeniu zákonov, ktoré vytvorili základ prestavbu pyramíd poskytli dosky, na ktorých podľa legendy, starí Egypťania zanechali svoje znalosti.

Na začiatku storočia Quibellova výprava do Sakkáry objavila hrobku staroegyptského architekta Hesy-Ra, z ktorej vytiahli sadu drevených reliéfnych dosiek (viď obrázok).

Tieto dosky sa napriek pochybnostiam ukázali byť niečím jedinečným. Možno na nich nájsť niekoľko vrstiev informácií s kľúčom k poznaniu skutočnosti, že starí Egypťania poznali všetko o zlatom reze dlho pred Pytagorasom (viď obrázok dole).

Zlatý rez je dobre známy numerický pomer. Zlatý rez vznikne rozdelením úsečky na dve časti tak, že pomer väčšej časti k menšej je rovnaký ako pomer celej úsečky k väčšej časti. Hodnota tohto pomeru je 1.618034, alebo inverzne 0,618034. (Poznámka: presný rozdiel medzi týmito dvoma číslami je 1. Môže byť tiež definované ako riešenie kvadratickej rovnice x^2-x-1=0)

Dnes už vieme z doposiaľ urobených meraní, že princíp zlatého rezu bol použitý pri stavbe všetkých veľkých pyramíd.

Ďalšou otázkou je prečo práve zlatý rez? Nie je totiž ľahké vytvoriť štruktúru akou je pyramída. Na to musíte mať konštrukčné technológie vhodné pre tento účel, keďže jej geometrická štruktúra obsahuje iracionálne pomery zlatého rezu, s ktorými sa pracuje ťažšie ako s bežnými celými číslami. Je potrebné zdôrazniť, že všetky hudobné stupnice sa riadia rovnakým pravidlom zlatého rezu. Pamätajte si, čo sa hovorí v evanjeliu: "Na počiatku bolo Slovo" – a slovo je zvuk (vlnový proces charakterizovaný frekvenciou). A v prípade, že slová z reliéfnych dosiek z hrobky Hesy-Ra zo Sakkáry charakteristickými pre 3. Dynastiu, majú v sebe nielen slovný význam ale sú aj nosičmi frekvencií.

Jeden nemôže existovať bez druhého. To je zásada. Na záver vyplýva, že princípy zlatého rezu, na ktorých sú postavené veľké množstvá objektov v biologickom svete, nesie veľmi hlboký, zásadný význam. A nie je náhodou, že najmä v ľudskom tele môžeme nájsť zákon zlatého rezu v mnohých rôznych variantoch, pri ktorých sa človek môže len čudovať, že príroda nás stvoril práve týmto spôsobom.

Kosti prstov, tri v rade, tri diely kostí na paži (vzťah dĺžok) – prvky zlatého rezu. Srdce bije v tomto rytme a tlačí krv do aorty, pričom časť zanecháva v komore. Všetko podľa zlatého rezu. Tyčinky a čapíky oka, slimačia ulita (pomer dĺžky špirály), štruktúra celého kostrového rámca –skúmaním štatistických priemerov vždy dostaneme zlatý rez. Dokonca aj dynamika neurónových štruktúr v určitých duševných stavoch dodržiava rovnaký zákon.

Môže to byť naozaj náhoda, alebo zvláštnosť ľudstva samého? Nie, rovnaký princíp upravuje obežné doby planét v slnečnej sústave, hudobné stupnice sa riadia týmto pravidlom, systém chemických prvkov a naozaj všetko, čo súvisí s prírodnými systémami riadi zlatý rez.

Môžete mať pocit, že ľudské bytosti boli vytvorené podľa nejakej normy. Bolo by správne povedať, že ľudské bytosti nemohli byť vytvorené inak z toho jednoduchého dôvodu, že sa objavili v prostredí, ktoré sa riadi parametrami a hodnotami zlatého rezu s priamou súvislosťou s tým, čo nazývame "harmonická rezonancia".

Skutočná myšlienka využitia zlatého rezu v architektúre dnes, spolu s vytvorením "pyramídových komplexov energetických štruktúr", je hlavným prvkom pri riešení problémov ekológie bývania, ekológie mentálneho prostredia, a v tomto procese prichádza k pochopeniu zákonov prírody. Toto je veľmi kľúčovou otázkou, uznanie a realizácia týchto zákonov, ktoré by mohli byť na začiatku nášho výstupu na ďalšie priečky evolúcie. V túto chvíľu však popíšeme len to, čo sú v zásade pyramídy.

Pyramídy sú:

• silné kozmické antény

• kamenné modely energetických štruktúr človeka a vesmíru, mechanizmy pracujúce pomocou týchto dvoch energií

• veľmi výkonné generátory kozmickej energie pôsobiace na rôznych rovinách

Pyramídové energetické stavby, ktoré podľa pozície slúžia na:

• organizáciu a stimuláciu evolučných procesov v biosfére a v ľudskom vedomí vniknutím do prírodných tokov kozmickej energie

• reorganizáciu a korekciu ľudskej energetickej štruktúry, aby bolo možné stimulovať vnútorné energetické, bio-fyzikálne a fyziologické procesy, ktoré na oplátku poskytujú príležitosť objaviť a aktivovať vnútorné zdroje ľudskej psychiky, zvýšenie duševného potenciálu

• majú pozitívny vplyv na imunitný a nervový systém, čo vedie k ich zlepšeniu

• zlepšenie ľudského energo-ekologického prostredia, zvýšeniu a zlepšeniu energetického stavu na mieste, kde stojí pyramída a ako dôsledok šírenia pyramídových štruktúr po celom svete, reorganizácii energetických štruktúr planéty v najbližších 10-15 rokoch

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


Sekcie: 
august 09, 2013 21:56 popoludní

 

 

Top