UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 6

Môžeme si predstaviť čakru ako druh energetického víru (či ako lievik). Transformovaná energia vesmíru, zem, voda, slnečné svetlo, vstupujú do fyzického tela skrz čakry. Čakry - bezprostredné vodiče energie, ktorá bola spracovaná v energetickom systéme, sa napájajú na endokrinný systém. Všetky čakry sú napojené na naše fyzické telo a sú akousi projekciou endokrinného systému.


Hlavné energetické centrá, aj keď sú projekciou endokrinného systému, majú tiež svoje vlastné projekcie. Prvá čakra má výstupky na nohách; siedma čakra na dlaniach. Akonáhle chytíme Hórove usmerňovače do rúk, stanú sa tri veci súčasne:

• Ako asi viete, meď a zinok sú galvanický pár. Akonáhle budete mať tyče v rukách vzniká medzi nimi potenciálny rozdiel 0,8-1V, niekedy viac...

• Vzhľadom na to, že tyče absorbujú teplo z rúk, kryštály kremeňa vnútri valca sa rozšíria. Táto zmena zase vedie k deformácii povrchu drobných kryštálov a vytvára to, čo je známe ako piezoelektrický efekt

• Ľudský organizmus je, ako vieme druh elektrického generátora. Keď chytíme oba tyče, prenesieme na ne svoju vlastnú energiu

Výsledkom všetkých troch procesov je polarizácia kryštálov vo valcoch. S výskytom potenciálneho rozdielu na oboch koncoch kryštálu sa udejú slabé vzruchy v kryštalickej mriežke. To vedie k rastu energetickej hladiny kryštálu a k toku energie vznikajúcej v kryštáli.

Zároveň keď držíme tyče v rukách, vplyvom ľudského biologického poľa (cez projekciu zodpovedajúcich energetických centier, ktoré sa nachádzajú v dlaniach), sa začínajú aktivovať 6. a 7. čakra a 6. a 7. energetický schránka okolo týchto čakier. Na fyzickej úrovni je to stimulácia hypotalamu a hypofýzy, čo sú projekcie týchto energetických centier vo fyzickom tele. Aktivácia týchto centier vedie k aktivácii poslednej energetickej schránky, ktorá je doteraz ľudstvu známa, a organizmus začne prijímať energiu priamo zo „zdroja“. Prichádzajúce energie z kryštálov a zdrojov, ktoré tvoria ľudský energetický systém, a piezo-elektrické energie generované kryštálmi, vypĺňajú plášte okolo ľudské hotela. Táto „Pránová schránka“, vibračne na frekvencii diktovanej hypotalamom a hypofýzou, cez ich projekcie nachádzajúce sa v centre dlaní, opraví všetky energetické štruktúry človeka, ktorý tieto tyče drží, čo blahodarne pôsobí na celý organizmus. Impulzy prechádzajúce hypotalamom a hypofýzou prepínajú na procesy regenerácie a samoliečenia.


Podstatou tohto javu je, že v okamihu, keď tyče interagujú s procesmi v organizme, naladí sa celý organizmus na žiaduce vibrácie a rytmy. Rytmus je charakteristická vibrácia osoby, druh individuálneho kódu. Tieto individuálne vibrácie interagujú s kryštálom, čo spôsobuje, že kryštalické mriežky rezonujú a nastavujú požadovaný rytmus. Tento rytmus (individuálne vibrácie) pôsobí ako spúšťače motora v aute, ktoré poskytujú impulzom začatý proces, pri ktorom tyče následne sami začnú vibrovať na príslušnej frekvencii. Tyče vytvárajú a udržiavajú energetickú schránku, ktorá s pomocou požadovanej vibračnej frekvencie aktivuje proces seba-korekcie. Tok energie prechádzajúcej 7. čakrou je transformovaný do toku vibrácií na určitej frekvencii a harmonizuje energetické schránky (auru).


Stojí za zmienku, že predĺžená pokrývka hlavy faraóna (obrázok vľavo) bol zvláštny koncentrátor, tiež so zameraním na energetické projekcie hypofýzy a hypotalamu. Tento koncentrátor, stimulujúci tie dve zóny, ktoré podporujú energetický potenciál schránok, zvyšuje imunitnú reaktivitu organizmu. Komplex skladajúci sa z Hórových usmerňovačov energie a tohto koncentrátora, zlepšuje zdravie organizmu, najmä jeho imunitný stav, a reguluje metabolické procesy. Ale robí ešte oveľa viac. Na prípravu práce v pyramíde a získanie schopnosti jasnozrivosti potrebujete energiu. Preto sa faraón a hierofanti snažili nadobudnutou energiou nemrhať, ale zbierať ju aj zdravým životným štýlom, čo im pomáhalo dvíhať svoje schopnosti až na potrebnú úroveň.

Tretie, „duševné“ energetické telo je spojené s tým, čo ľudia spájajú s pojmom „duša“. Harmonizácia tohto energetického tela pomocou Hórových tyčí vytvára predpoklady nevyhnutné pre stabilizáciu a rozvoj duševných schopností.

Základné sekvencie, pomocou ktorých Hórové usmerňovače pracujú sú nasledovné

Spojenie galvanických a piezo-elektrických účinkov (zvyšovanie úrovne energie kryštálov) podnecovanie 6. a 7. energetického centra, pôsobenie na centrálny nervový systém. Z centrálneho nervového systému, impulz prechádza do hypotalamu, z hypotalamu do hypofýzy. Potom na endokrinný systém (ďalej len žľazy), potom do orgánov.

Reverzná reakcia prúdi pozdĺž dvoch ciest:

• Z endokrinného systému do centrálneho nervového systému

• Z orgánov na centrálny nervový systém

Teda informácie o stave vylučovania orgánov a poruchách vnútorných orgánov sú odovzdané z endokrinného systému a orgánov na centrálny nervový systém. Keď dorazí táto informácia, centrálny nervový systém riadi signály hypotalamu a hypofýzy, ich funkciou je aktivovať vlastný proces hojenia a regenerácie, v prípade že sú tieto funkcie v poriadku a nebudú obmedzené cesty príslušných energetických kanálov. V prípade nedostatočného fungovania energetických kanálov, energia schránky generovaná Hórovými tyčami (vibračne na frekvencii diktovanej hypotalamom a hypofýzou) robí úlohu sprostredkovateľa dopravy blokovaného signálu a stimuluje funkcie samoliečenia a regenerácie.

Energetické plášte generované tyčami KONT (uhlík a feromagnetiká) majú silný impulzívny vplyv na ľudský organizmus, ale nie stabilný. Bez ohľadu na to, ako dlho budete pracovať s týmto typom tyčí, dokonca dva alebo aj tri dni, schránka, ktorý vytvárajú sa úplne rozptýli do 24 hodín. Ak teda chcete zachovať schránku produkovanú týmto typom valcov, musíte s nimi pracovať každý deň.

Tyče QUARTZ majú náplne z kryštálov kremeňa. Energetická schránka nimi vytvorená má mäkký, ale stály vplyv na človeka, je veľmi stabilná. Ak budete pracovať s týmito tyčami týždeň, vytvorená schránka vydrží až tri týždne. Ak chcete zvrátiť patologické stavy, ktoré ste si vybudovali v priebehu niekoľkých rokov, váš organizmus a tyče potrebujú na to čas. Preto práca s valcami musí byť pravidelná a trvalá. Keď vyžadujete hlbokú korekciu závažných stavov, môže to trvať aj niekoľko mesiacov. Pamätajte si, že naše problémy sa hromadili niekoľko rokov až desaťročí, nevzdávajte sa preto, ak nemáte rýchle výsledky.

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


Sekcie: 
august 17, 2013 23:55 popoludní

 

 

Top