Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo vám nepovedia! (Mimozemská prítomnosť v našom svete) III.

Na prvý pohľad je tomu asi ťažké uveriť, ale je nesmierne dôležité zvážiť túto informáciu s otvorenou mysľou, pretože dôsledky sú obrovské. Tendencia popierať a zavrhnúť všetko, čo nespadá do našich utkvelých predstáv toho, čo je možné, je stále silná, no my sa musíme naučiť pozrieť aj za záves a čeliť tvrdej pravde.


VIDEO "Marshall Vian Summers: Mimozemskí votrelci" nájdete na tejto adrese.

Pozn. red. Nasledujúce linky sú už žiaľ nedostupné...

Kniha prvá: Súrna správa o prítomnosti ET vo svete v súčasnosti http://alliesofhumanity.org/allies1/
Brífing prvý: Mimozemská prítomnosť vo svete http://alliesofhumanity.org/the-extraterrestrial-presence-in-the-world-t...
Brífing druhý: Výzva k ľudskej slobode http://alliesofhumanity.org/the-challenge-to-human-freedom/
Brífing tretí: Veľké varovanie http://alliesofhumanity.org/a-great-warning/
Brífing štvrtý: Manipulácia s náboženskými tradíciami a vierou http://alliesofhumanity.org/manipulation-of-religious-traditions-and-bel...
Brífing piaty: Nový sľub pre ľudstvo http://alliesofhumanity.org/threshold-a-new-promise-for-humanity/
Brífing šiesty: Otázky a odpovede http://alliesofhumanity.org/questions-and-answers/
Brífing siedmy: Na záver http://alliesofhumanity.org/final-words/

Kniha druhá: Ľudská jednota, sloboda a utajené skutočnosti o Kontakte http://alliesofhumanity.org/allies2
Brífing prvý: Vesmír, do ktorého sa chystáte vstúpiť http://alliesofhumanity.org/the-universe-into-which-you-are-emerging/
Brífing druhý: Prečo je tu Intervencia? http://alliesofhumanity.org/why-the-intervention-is-occurring/


V podstate je toto len ďalší aspekt toho ako sa príroda prejavuje na veľkolepejšej úrovni než sme zvyknutí – a tentokrát nie sme na vrchole potravinového reťazca. Ľudstvo si povýšene myslí, že vždy bude kraľovať a vždy budeme na piedestáli dominancie – avšak táto predstava sa začína rúcať.


Musíme byť veľmi opatrní čo sa týka prijímania „ponúk“ od ET technológií na záchranu nás a našej planéty. Jedna vec je vyvinúť a použiť dostupné energetické technológie pre nás, no niečo úplne celkom iné je akceptovať technológiu od neľudského zdroja. NEBOLA by to výmena s „bez akýchkoľvek ďalších obmedzení“, dokonca ani pod záštitou „lásky, svetla, mieru a bratstva.“


Stavím sa, že tieto bytosti budú veľmi presvedčivé, také s akými sme sa ešte nestretli, predovšetkým čo sa týka ich vynikajúcej schopnosti čítať a ovplyvniť nás po mentálnej/emočnej stránke. Budú sa snažiť apelovať na naše najtajnejšie túžby a ambície a preto JEDINÁ šanca ako sa stať silnými a súdnymi je kultivácia našej vnútornej spojitosti s Poznaním, ktoré v sebe máme – spojenie s naším Vyšším Ja. To je kľúč.


Samozrejme, že vo vesmíre sú aj pozitívne a milujúce bytosti. Avšak tie, ktoré fyzicky zasahujú do ľudských záležitostí a zneužívajú nás akoby sme boli mravce, tu nie sú pre naše dobro alebo spirituálny rozvoj. Sú tu preto, aby absorbovali našu kolektívnu silu a energiu do svojich ekonomických impérií obchodov a komercie, ktoré sa dejú v tejto časti vesmíru – to je celkom vážna hrozba, ktorej by sme radšej nechceli čeliť. Avšak ak zlyháme, Zem bude zbavená všetkých zdrojov a budeme žiť v novom usporiadaní sveta, ktoré bude ťažké, kruté a za hranicami všetkého, čo si vieme predstaviť. Budú pokračovať v používaní svojich hlavných zbraní – manipulácie, presviedčania a pacifikácie za účelom dosiahnutia cieľov – ale my sme schopní toto všetko prekuknúť za pomoci súdnosti a bystrosti cez Poznanie.

Toto všetko sa nedeje len tak bez dôvodu. Situácia má vyvrcholenie, ku ktorému sa približujeme každým dňom. Keď nám otvorene ukážu, že sú tu a odhalia svoje zámery, bude už príliš neskoro spraviť potrebné kroky na ich zastavenie. Musíme o tom rozprávať práve teraz! Ten dôvod, prečo sú ľudia ochotní precestovať neskutočné vzdialenosti, len aby rozprávali o konšpiráciách a dôsledkoch na verejnosti, je skutočný – pretože na ňom závisí naša sloboda, spôsob života, šťastie a kreativita.

Väčšiu hrozbu pre ľudskú slobodu sme tu ešte nemali – a to o nej väčšina ani nevie. Avšak táto desivá výzva nám poskytuje aj zlatú príležitosť: zjednotiť ľudstvo a zastať sa našej slobody, použiť našu silu cez Vnútorné Vedomosti a získať kontrolu nad našou planétou. Týmto spôsobom vytvoríme novú paradigmu jednoty, mieru, spolupráce a poriadku. Budeme to musieť všetko získať a to nebude ľahké – budeme potrebovať obrovskú odvahu, vytrvalú súdnosť a skutočnú túžbu po slobode!

Prosím zdieľajte a prediskutujte túto správu s tými, ktorých poznáte. Naše pravé slobody závisia od toho, aby obrovské masy toto celé pochopili a začali s aktívnym odporom voči ET intervencii! Tieto bytosti sa spoliehajú na to, že zostaneme pasívni, ignorantskí a nebudeme im chcieť čeliť priamo. Ako odpovieme na túto správu?

Pozn. red. Nasleduje link na materiály: "Deklarácia ľudskej suverenity: Kontakt s mimozemskými národmi a silami", žiaľ, stránky sú nedostupné...
http://www.humansovereignty.org/


“Radšej zomriem v boji za slobodu ako by som mal byť celý život väznený“
Bob MarleyV súčasnej dobe sú oficiálne stránky http://www.alliesofhumanity.org/ a http://www.humansovereignty.org/ nedostupné, knihy na túto tému od Marshalla Viana Summersa (http://www.cez-okno.net/marshall-vian-summers) nájdete v angličtine na doleuvedených linkoch, pozn. red.
http://www.amazon.com/The-Allies-Humanity-Book-1/dp/1884238440
http://www.amazon.com/The-Allies-Humanity-Book-2/dp/1884238351
http://www.amazon.com/Allies-Humanity-Book-Three-ebook/dp/B0078VIQTG

- koniec -

Eliot Estep, 29. apríl 2013

Zdroj: http://www.collective-evolution.com/2013/04/29/the-extraterrestrial-pres...

exkluzívne.cez.okno

Preklad: Lucia Urbanová


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Typológia mimozemských rás
http://www.cez-okno.net/typologia-mimozemskych-ras


september 07, 2013 14:13 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Ufonautka Beruška Kaczeka Osh
    Ufonautka Beruš...september 11, 2013 15:17 popoludní

    Komentár: 

    Lidé nejsou jednotní a "sto" si porozumět a respektovat se na "prahu" svých vlastních "ismů" - "vyznání" - "názorů" "politických skupin"... "ras" ... "postavení"...etc... Je nutné povýšit vědomí a začít operovat z "této roviny"... "vyšší vědomí rovná se širší výhled nejen horizontu šíře poznání"... Vědomí povýšíte zvýšením a zjemněním vibrační frekvence svých těl...toto nejjednodušeji docílíte změnou stravy...vše je propojené...otupený duch rázem pookřeje stejně jako tělo..nemoc se zhojí...oči se otevřou následně i to třetí...je to přirozený vývoj...záleží na nás všech zde na této planetě...je nutné však vzít zodpovědnost na všech rovinách do svých rukou. Začněte změnou své stravy. To je nejjednodušší a nejrychlejší způsob jak snížit účinky a následky vibrací "strachu" "zvrhlosti" "zvrácenosti" "nemoci"... VOLTE VEGANSTVÍ JAKO SOUCITNOU VOLBU. VOLTE ŽíT a NECHAT ŽíT...VOLTE VZáJEMNý RESPEKT, TOLERANCI A POCHOPENí...každý na všech rovinách, který je v daný oka-mžik schopen. VOLTE LáSKU!!! ONE!

 

 

Top