Obrázok používateľa CEZ OKNO
4. Co je to nemoc a proč vzniká? aneb Poslední šance (příručka pro zájemce o přežití Soudu)

Nemoc je narušená harmonie těla a ducha ve vztahu ke Stvoření. Člověk onemocní z mnoha příčin, ale vždy si za to může sám.
Buď platí za to, co nesprávného z hlediska Boží Vůle činí v tomto pozemském vtělení - nebo za to, co páchal v životech minulých. Popřípadě za obojí současně.
Nemoc je důkazem, že neděláte (popřípadě jste nedělali) vždy vše tak, jak by se na dokonalý Boží výtvor (žijící díky Jeho vyzařování a podle Jeho zákonů) slušelo.
Nemoc vám připomíná, že byste se měli do Stvoření opět začlenit a ne jít proti němu. Jinak dopadnete stejně jako po rozběhu hlavou proti zdi, neboť Bůh kvůli vám svoje neměnné zákony předělávat nebude!

Každý člověk (tím je myšleno jeho skutečné jádro, čili duch člověka!) je uzpůsoben (a funguje) jako skleněná čočka. Jí proudí záření „Shora“ a ona má za úkol toto záření čisté, „zušlechtěné“ a patřičně soustředěné rozvádět dále do Stvoření, kde na něj v této přepracované podobě čeká spousta „potřebných“.

Je velmi smutným faktem, že většina pozemských lidí tuto svou Stvořitelem svěřenou úlohu neplní vůbec, nebo jen zčásti.

Pokud chcete být (alespoň v budoucnu, když už to z nějakých důvodů nestihnete nyní) opravdu zdraví a šťastní (navíc bez stresů, strachu, bolesti i všemožných utrpení) a chcete-li, aby váš duch pozemsky projevil své skutečné schopnosti (o nichž zatím mnohdy nemáte ani nejmenší tušení!)... a jestliže opravdu chcete zůstat nesmrtelnými (což je, jak již bylo naznačeno, běžná vlastnost daná lidským duchům do vínku!), musíte svou čočku a její okolí udržovat v maximální čistotě! Potom budou paprsky od Tvůrce působit kladně nejen na vašeho ducha a tělo, ale i na okolní vesmír (a ten vám to bude vracet - samozřejmě rovněž pozitivní formou).

***

A jak se vlastně taková „duchovní čočka“ čistí?

V podstatě zde musím znovu opakovat to, co bylo řečeno v kapitole „Jak má člověk žít...“ a dalších.

Svrchní část čočky vyčistíte tak, že se budete snažit o myšlení zaměřené „vzhůru“, čili o pochopení vesmíru a jeho zákonitostí - neboli o pochopení Stvoření a Boží Vůle. Musí to být myšlenky ušlechtilé a dobré, snažící se pomáhat ostatním.

Nesmí v nich být ješitnost či nafoukanost (vznikající většinou na základě domnělého vědění pozemšťanů, jež je ve skutečnosti spíše totální nevědomostí!), lpění na tradičních náboženských dogmatech a podobně.

Zkrátka musíte „být jako děti“. Je nutno zapomenout na všechno co vás učili jiní a začít nově plnit takto „vyčištěné“ stránky života!

Další vrstva čočky se čistí tím, že se přestanete upínat na pozemské věci.

To neznamená, že se těchto věcí máte vzdát, nýbrž pouze to, že jim nemáte věnovat větší pozornost než svému duchovnímu vzestupu (jak se to maximu lidí kolem nás v reálu stává!).

Pozemské žádosti a sklony vás doslova spoutávají a tak přivádějí k definitivnímu zániku!

Patří mezi ně například:

závislost na dětech, manželovi, milenci, rodičích, alkoholu, drogách, cigaretách, hracích automatech atd. Dále zběsilé hromadění majetku (chamtivost), lakomství, sobectví, závist, nenávist, neschopnost odpouštět, zahrávání si s myšlenkami na pomstu, smyslnost, nemravnost, pomluvy, lži, žvanivost, „workoholismus“ (neboli závislost na práci), závislost na konzumaci všemožných druhů zábavy, podlézavost, intrikování, snaha podvádět, šidit a krást a podobné „vybrané lidské vlastnosti“.

Vaší největší „závislostí“ by měla být trvalá a poctivá snaha o dodržování Desatera Božích přikázání (tedy - Boží Vůle) a neustávající studium a následné prožívání Slova Božího, jež nám bylo sděleno prostřednictvím Syna Člověka v knize „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu“.

Díky výše uvedené „závislosti“ vyčistíte vrchní i prostřední část své duchovní čočky a tím získáte většinu výhod o nichž jsem se zmínil v předchozích řádcích.

Abyste získali výhody všechny, musíte ještě očistit spodek vaší čočky:

1) všemožně se snažte čistit svou krev správným dýcháním s důrazem na výdech, krvečistícími bylinami, správnou a pestrou výživou bez dietních excesů, občasnou hladovkou, omezením alkoholu (především „tvrdého“), odbouráním kouření apod. Teprve prostřednictvím očištěné a zkvalitněné krve se může duch správně projevovat v hmotnosti!

2) dopřejte tělu dostatek různorodého pohybu (pozor!… nikoliv v soutěžním provedení, které mu zaručeně vždy škodí!), pokud možno v přírodě. Udržujte jeho pružnost a pohyblivost (což se rovná mládí).

Tím vším jste udělali pro čistotu svého „ducha – čočky“ velký kus práce, která se vám rozhodně vyplatí! Je však třeba v této snaze vytrvat... navždy!!!

Konkrétní příklady vzniku nemocí:

Především u těžkých onemocnění se v drtivém procentu případů jedná
o následky činů z minulých životů. Tedy o karmické splácení.

Například člověk, který hodně pil a byl zlostný (čímž přetěžoval a ničil játra!) se záměrně narodí rodičům, z nichž alespoň jeden trpí jaterní chorobou. Je pak vysoce pravděpodobné, že s těžkou poruchou již přijde na svět, popřípadě že v průběhu let jeho játra ochoří.

Nebo třeba ten, kdo byl nedobrým, vychytralým člověkem, využívajícím svoje vysoké IQ převážně k ubližování jiným a k všemožnému vykořisťování svého okolí… se častokrát narodí jako mentálně postižený jedinec.

A do třetice: pokud jste si v minulosti dobrovolně vzali život (což je těžké porušení zákonů Stvořitele!), můžete nyní počítat s tím, že se vám v příslušném věku objeví těžká nemoc zasahující část těla, kterou jste si tenkrát sebevraždou narušili (kupříkladu odchod ze světa střelou do spánku se může projevovat prudkými a trvalými bolestmi hlavy a podobně).

Někdy si ovšem toto narušení přinesete s sebou již při narození! A protože v historii lidstva bylo mnoho sebevrahů, je logicky nyní (v období zúčtování, čili těsně před uzavřením karmického kruhu starého lidstva!) na Zemi tolik tělesně a duševně postižených spoluobčanů.

Takto bychom mohli uvést mnoho a mnoho dalších variant. Zkuste pozorovat různé nemoci a postižení kolem sebe a za čas sami dokážete celkem spolehlivě odhadnout, čím se asi ten který jedinec kdysi jednorázově těžce provinil, popřípadě méně závažněji (avšak o to déle) proviňoval.

***

Těžké choroby dále mohou vznikat z našeho současného způsobu života a práce (i když i k tomu jste si vytvořili základ v uplynulých vtěleních!).

Jestliže člověk kouří, nadmíru pije, bere drogy a podobně, nemůže očekávat od svého těla železné zdraví!

Podobně… pracuje-li v chemické továrně či jiné provozovně dlouhodobě s jedy, kyselinami, ředidly, dehtem!

Nebo když bydlí v oblasti, kde prakticky neustále dýchá výfukové zplodiny (leckdy namíchané se štiplavým kouřem pocházejícím z nesčetných komínů).

Také výkonnostně provozovaný sport dokáže divy...

A totéž platí například i o déletrvajícím duševním přepětí!
Leckdy stačí, je-li dlouhodobě dusná atmosféra v rodině, příbuzenstvu nebo na pracovišti – a neštěstí je hotovo!

Jsou lidé (a patřil jsem mezi ně!), kteří před stresy doslova „utíkají do nemoci".

***

Častá příčina vzniku dnešních nemocí tkví také v tom, že se lidé z pohodlnosti nezajímají o duchovno a tudíž ani neznají skutečný smysl svého žití (jímž má být snaha o neustálý duchovní růst - a rozvoj Stvoření!).

Jejich následná bezradnost, kdy podvědomě tuší, že jejich současný životní styl zřejmě není to pravé, vyústí v mnoha případech v honbu za majetkem a požitky... ve stále šílenějším tempu!

Pořád se za něčím ženou!

Nedokážou zastavit (ohlédnout se), pečlivě vše vyhodnotit a pak teprve vykročit na další, stejnými chybami nezatíženou produchovnělou životní cestu.

Jejich štvanice za náhražkami skutečného života končívá depresemi, sebevraždami, infarkty, AIDS a dalšími, vlastní vinou a zabedněností způsobenými chorobami a problémy!

Nemohouce stále (díky vlastní lenosti) nalézt smysl života u sebe a ve své činnosti... pokoušejí se o to u životního partnera.

Ale jelikož ten je na tom podobně bídně, bývá výsledkem zklamání, rozčarování, partnerská nuda a následný rozchod. Buď úplný nebo přinejmenším citový, při němž dvojice sice zůstane spolu, ale ve skutečnosti se už jedná o vzájemně si cizí lidi. Na základě takového soužití pak samozřejmě snadno vznikají různé psychické a následně i fyzické poruchy.

***

Jak jsem už naznačil v předchozím textu, v neposlední řadě je onemocnění způsobeno chybným a neúplným dýcháním, malým množstvím pohybu všestranně zatěžujícího tělo, i řídkými návštěvami přírody (nejkrásnějšího daru, jaký kdy lidé od svého Stvořitele dostali!).

Dále špatným složením jídelníčku, v němž chybí hodně zeleniny. Přehání se konzumace masa, jež je jinak pro člověka na Zemi přirozenou a nutnou potravou!

Organismu je také trvale ubližováno výrobky z vymleté bílé mouky, cukrem, solí atd.

Současný člověk se rovněž často přejídá, hltá... a buď nikdy nebo málokdy myslí na očistu svých unavených a opotřebovaných zažívacích orgánů i celého zanedbávaného těla.

Když k tomu všemu přičteme každodenní spánkový dluh, zničené a stresující životní prostředí, radon, ozonovou díru, geoanomální zóny a další a další vlivy, lze se jen divit jak je možné, že lidstvo ještě vůbec existuje!

Můžeme jenom děkovat Tvůrci, že nás udělal takto odolné... ale současně si musíme uvědomit, že žádná pružina se nedá roztahovat donekonečna!

Několik konkrétních návodů na údržbu těla – schránky ducha...

Uverejnili sme úryvok 4. časti, ktorú nájdete celú ako pdf prílohu (dole).

C.R.Mann

Text prevzatý z: OSUD.cz


Súvisiace:

Abdrushin: Vo Svetle Pravdy
http://www.cez-okno.net/rubrika/abdrushin-vo-svetle-pravdy


august 09, 2011 09:27 dopoludnia

 

 

Top