Obrázok používateľa CEZ OKNO
Ako si ľudia vytvárajú choroby

Hlavným životným zákonom je udržiavanie dynamickej rovnováhy, alebo homeostázy. A každý živý organizmus, podľa vnútorných životných zákonov, usiluje o homeostázu. Tento zákon funguje od prvých dní života ktorejkoľvek živej bytosti. Táto rovnováha životných procesov sa má uskutočňovať stále a v akýchkoľvek podmienkach. Na živý organizmus z vonku pôsobí Realita, Bytie. A on reaguje na toto pôsobenie. Zdravý organizmus je ten, ktorý prebýva v harmónii, alebo dynamickej rovnováhe.

Samozrejme, že udržiavanie harmónie v súčasných podmienkach nie je nijak jednoduché. Ale keď je porušená, možno ju obnoviť, a navyše sám organizmus o to usiluje.


Choroba je znamením porušenia rovnováhy. Nervové zakončenia nám dávajú vedieť, že na určitom mieste nášho organizmu niečo nie je v poriadku. Bolesť je len zdravou reakciou nervov, ktorá nám chce naznačiť “Počuj drahý, existuje niečo, na čo by si mal zamerať svoju pozornosť“. A pokiaľ človek neprejavuje náležitú pozornosť, alebo tlmí bolesť len tabletkami, jeho podvedomie bolesť zosilnie.

Veď takto pomocou takýchto signálov, ako je bolesť sa o nás podvedomie stará a sleduje určitý pozitívny cieľ. Hovorí nám, že niečo nie je v poriadku. Preto sa chovajme k svojej chorobe s úctou. A vôbec skôr než pristúpime k vyliečeniu, zmeňme svoj vzťah k chorobe. V žiadnom prípade sa k nej nechovajme ako k niečomu zlému, dokonca aj keď je choroba smrteľná. Nezabúdajte, že túto chorobu vytvoril váš podvedomý rozum, ktorý sa o vás vždy a všade stará. Znamená to že k tomu boli náležité dôvody. Nenadávajte svojmu organizmu a chorobe. Vzdajte sa boja s ním. A naopak poďakujte Bohu svojmu podvedomému rozumu za túto chorobu. Poďakujte samotnej chorobe. I keď to znie podivne, urobte to. Súčasná ortodoxná medicína neuzdravuje ľudí práve preto, že s chorobu bojuje. Teda snaží sa ju potlačiť, alebo odstrániť dôsledky. Príčiny ale ostávajú hlboko v podvedomí a stále pokračujú vo svojom ničivom pôsobení. Vzniká nasledujúca situácia: podvedomie vytvára chorobu ako signál pre náš vedomý rozum, teda pokúša sa nám povedať určitú informáciu svojou rečou, ale my ideme k lekárovi a tlmíme tento signál tabletkami. Váš organizmus sám usiluje o rovnováhu. Je treba mu pomôcť. Tak prečo by ste nemohli byť týmto pomocníkom. Každý máme svojho „vnútorného lekára“. V našej kultúre je choroba považovaná za zlo, za niečo čo nezáleží na nás, a je zvykom hľadať príčinu vzniku choroby mimo človeka. Toto dáva možnosť zaujať veľmi pohodlnú pozíciu: “Ja za svoje choroby nemôžem. Nech tento problém riešia lekári“. No a keď človek na seba nechce vziať zodpovednosť za svoje choroby, stávajú sa nevyliečiteľnými, alebo prechádzajú na iný orgán. Potom obviňujeme okolnosti, zlé počasie, príbuzných, ľudí vôbec, prácu a lekárov. A to miesto toho, aby sa obrátil do svojho vnútra a pomohol sám sebe. Aj keď sa možnosti vďaka najnovším chemickým preparátom a výkonným prístrojom akokoľvek rozširujú, podstata zostáva rovnaká: je to uľahčenie stavu potlačením choroby. Príčiny sa stále neodstraňujú a samotná choroba sa presúva na jemnejšie úrovne človeka a dokonca na jeho deti.


Existujú príčiny chorôb, ktoré sú na hlbšej a jemnejšej úrovni než je fyzická a chemická. Je to úroveň informačno-energetického poľa. V skratke sú to naše myšlienky, city a emócie, naše chovanie, náš názor na svet. Vedomie a telo človeka obsahujú len 1-5% informácií. Vždy sa malo za to, že človek využíva len štipku svojich schopností, ale hlavná informácia ľudskej bytosti je v jeho informačno-energetických štruktúrach, ktoré boli pomenované ako podvedomie.

Podvedomie človeka obsahuje celý rad programov jeho chovania, ktoré zdedil od rodičov a priniesol do tohto sveta. Inými slovami v jeho podvedomí je zakódovaná informácia o jeho predkoch a potomkoch. Tieto štruktúry vytvárajú budúcnosť človeka. Vzniká nasledujúci obraz: existuje podvedomý program chovania človeka a informačno-energetické štruktúry vesmíru. Pokiaľ sa myšlienky človeka a jeho chovanie dostávajú do konfliktu čo i len s jediným organizmom vesmíru, dochádza v človeku k porušeniu rovnováhy a harmónie. To sa zase odráža na jeho osude a zdravotnom stave. Predstavte si, čo sa stane, keď bunka organizmu prestane žiť podľa zákonov samotného organizmu. Pre neho sa stane chorou bunkou a bude sa ju snažiť najskôr vyliečiť, ale keď to nepomôže, zničí ju. Takže choroba je správa vášho podvedomia o tom, že nejaké vaše chovanie a nejaké vaše myšlienky a city sa dostali do konfliktu so zákonmi vesmíru. Teda preto, aby sme sa vyliečili z akejkoľvek choroby, je treba priviesť svoje myšlienky a emócie do súladu s vesmírnymi zákonmi. Je na čase pochopiť, že príčiny chorôb a našich trápení nie sú mimo nás, ale vnútri v nás. Sú skryté v našom chorobnom názore na svet. Aby sme sa vyliečili, potrebujeme ho zmeniť. Každý človek je súčasťou vesmíru, a preto má žiť v súlade s jeho zákonmi. Pokiaľ sa vytvorí harmónia vnútri bude aj navonok. Myšlienka sa rodí v človeku a má univerzálnu energiu. Sila myšlienky je obrovská. Vedci približne spočítali, že energia informačného poľa človeka je v porovnaní s energiou rozpadu rádioaktívneho jadra o toľko silnejšia, že pre toto číslo jednoducho nie je názov. Množstvo núl v tomto čísle presahuje sto. Ľudia netušia aké zdroje sú skryté v každom človeku. Vlastnia tvorivú a ničivú silu. Človek sa urazil - poslal druhému ničivú myšlienku a tá sa k nemu vracia ako bolesť a trápenie. Vyjadril lásku – poslal tvorivý pocit a ten sa mu vracia v podobe radosti a úspechu. Vyzerá to, že ľudia sa na podvedomej úrovni navzájom doslova ničia a potom sa čudujú, prečo neubúda chorôb a prečo je na svete toľko násilia.


Neutralizácia negatívnych podvedomých programov vedie nielen k liečeniu, ale aj ku zmene osudu človeka, dokonca osudu a zdravia jeho detí. Pokiaľ sa človek začína meniť vnútorne, uzdravuje sa sám a vytvára okolo seba neobyčajný priestor, ktorý blahodarne pôsobí na jeho okolie.

Zhrnutie

Pokiaľ máme nejakú chorobu, znamená to, že váš podvedomý rozum vás upozorňuje na to, že vo vašom podvedomí, je také chovanie a myšlienky, ktoré sa dostávajú do konfliktu so zákonmi vesmíru. Pre vyliečenie je potrebné:
1. zistiť čo je to za chovanie a myšlienky
2. poznať samotné vesmírne zákony t.j. poznať pravdu


Príčiny vzniku akýchkoľvek chorôb a trápení v osobnom živote môžeme zhrnúť do troch hlavných bodov:
1) nechápanie cieľa, zmyslu a predurčenia svojho života
2) nechápanie a nedodržiavanie vesmírnych zákonov
3) existencia zhubných myšlienok, citov a emócii v podvedomí a vedomí človeka.

Valerij Sineľnikov: "Dohoda s chorobou", Vydala Eugenika


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese

január 01, 2012 00:01 dopoludnia
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjanuár 01, 2012 07:49 dopoludnia

  Komentár: 

  Všetko dobré v Novom roku a nezabudnite to popriať aj tomu vášmu E.T-mu a jemu podobným,ktorých tak radi vykresľujete...

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmáj 26, 2012 23:07 popoludní

  Komentár: 

  zaujimavy clanok, len by som upozornila na rozdiel medzi slovami správať a chovať:)

 3. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjún 01, 2012 17:41 popoludní

  Komentár: 

  A ten roziel je??? Samozrejme ak myslíme slová ,, správať sa" a ,, chovať sa"... Pretože bez toho sa je to samozrejmé ;)

 

 

Top