Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dan Burisch: Tajomstvá Hviezdnej brány – Part 1 časť druhá - prepis video interview

K: To je správa zo Železnej hory… hovorí o veciach tejto povahy. A vy ju poznáte.
D: Počul som o nej.
K: Dobre. Je voľne dostupná na internete a píše sa v nej o niečom veľmi podobnom.
D: Viete, nie som človek, ktorý sa rád pletie do politiky.
K: Viem o tom. Ja...
D: Rád zostávam pri výskume.
K: Ale zároveň…
D: Zároveň, mám na mysli, viete, keď počúvame, že sa Kódex zavádza do miesta, ktoré v podstate vymedzuje hodnotu potravín. Ach, môžete mať všetko jedlo čo chcete a vyhladovať sa, počas jeho konzumácie, k smrti, ak nebude obsahovať žiadne živiny.

K: Správne. Určite.

D: Keď začínam počúvať, že sa potraviny používajú ako zbraň a používajú sa vo vzťahu k využívaniu fosílnych palív, začínam byť sám naštvaný. V nižších zemepisných šírkach neexistuje jediný človek, ktorý je menejcennejší než ja.

K: Správne. Správne.

D: Viete, všetci na tejto zemi majú rovnakú cenu, ale existujú jedinci, ktorí sa cítia inak.

K: Rozumiem. Dobre. Takže Bill, pýtaš sa na toto: Najprv si spomenul Willa Uhouse.

D: Syna Billa Uhouse.

K: Syna Billa Uhouse.

D: Správne, správne.

K: Je veľmi známy. Neuvedomili sme si, že bol vlastne… že bol syn, ako si povedal, ktorý mal prístup k tej technológii.

D: Áno. Áno. Bill bol staviteľom leteckej elektrotechniky a testovacieho zariadenia, ktorý spätne skonštruoval testovacie zariadenie ARV a leteckú elektrotechniku. Vlastne som niektoré zariadenia videl (a je to na páske, ktorú sme s Marciou urobili)… v miestnosti. V podstate som videl niektoré zariadenia, niektoré diagnostické zariadenia, v B-paneli, pod panelom Galileo, ktoré postavil. A tak keď som to začal popisovať, Will sa na mňa pozrel a povedal: „Ach, to postavil môj otec.“ Takže sme tam mali veľmi milé spojenie.

K: Takže hovoríte…

D: Ale je to Will, kto mal skúsenosti so zariadením zrkadla v 70. rokoch. Jeho syn, syn Billa Uhouse.

K: A Will Uhouse stále ešte žije?

D: Áno. Samozrejme.

K: Dobre. Pretože je to veľmi zaujímavé…

D: A jeho žena, Teri. Podľa toho, čo viem, sa stretli počas rozhovorov, ktoré sa týkali našich zverejňovaných informácií. Teri a Will sa stretli, zamilovali sa, a vzali sa. Z toho mám osobne celkom dobrý pocit.

K: (Usmieva sa a smeje). Dobre. No, znie to ako keby Will vedel niečo o tom ako funguje ARV, potom…

D: Uh huh.

K: Ak mal jeho otec niečo spoločné so spätným zostrojením.

D: Uh huh. Áno.

K: Dobre. Takže v r. 1947, kedy bola objavená kocka, to muselo skutočne vyvolať predstavu dvoch časových línií tým, že umožnila… Myslím, neviem, čo tí dvaja môžu a nemôžu urobiť...

D: No, v prvom rade kocka nebola objavená v r. 1947. Je to zmes príbehov. Kocka bola v podstate… Informácia o kocke a jej existencii bola známa od r. 1946. Následne sa o tom diskutovalo v r. 1947 po istom krachu v stredozápadnom, nižšie, v juhozápadnom štáte, Novom Mexiku, a následne, počas prvého sprostredkovávania zmlúv Orioncov s Eisenhowerom, bola kocka odovzdaná Eisenhowerovi. V podstate sa očakávalo, že pôjde do orgánov OSN, ale v skutočnosti ju uniesla armáda Spojených štátov.

K: Dobre.

D: Neodovzdali ju.

K: Ale podľa toho, ako o kocke hovoríte, to znie ako keby sa v inom zmysle emocionálne spojovala s divákom.

D: Áno. A v podstate bola odovzdaná… V podstate to bola orionská technológia.

K: Dobre.

D: A odovzdali ju v dobrej viere ale pri nesprávnom vyhodnotení stupňa našej evolúcie, našej schopnosti vysporiadať sa s touto problematikou. A zaobchádzať so zariadením. Považovali nás za vyrovnanejších, než sme v skutočnosti boli.

K: Dobre. To v rámci histórie Spojených štátov pootvára Pandorinu skrinku.

D: Je to Pandorina skrinka. Áno. Nie som si presne istý, čo bolo videné v súvislosti s kockou pre 911. Avšak analýza, ktorú ma požiadali vypracovať.... (samozrejme som po jej vypracovaní za to zaplatil. Ľudia opäť nechcú počuť odpovede, s ktorými som prišiel). Ale… analýza, ktorú som vykonal preukázala, že určite existuje prinajmenšom veľké podozrenie týkajúce sa oneskorenia odozvy. A informácia, ktorú mám priamo od jedného z bývalých členov bola v skutočnosti tá, že sme si to uvedomovali (ale bola to technológia zrkadla, nie kocky).

K: Chápem.

D: Už v polovici 90 rokov sme si uvedomovali, že príde vojna islamských extrémistov so Spojenými štátmi. Taktiež sme si uvedomovali určité alternatívne situácie, že použili štatistiku zo zrkadla pre premenlivosť medzi rôznymi obrazmi, aby ukázali, že by k nim mohlo dôjsť v rovnakom čase, iná pravdepodobnosť v rovnakom čase. A, z ich pohľadu, že najmenej dva dôsledky boli 9/11. Uvedomujem si, o čom bol druhý možný dôsledok. Nechcem s tým vyjsť navonok a začať o tom rozprávať, pretože neviem, ktoré dôsledky hovoria o veciach, ktoré sa doteraz nestali, avšak existovali pravdepodobnosti, že by mohli.

K: Áno.

D: Takže, viete, cítim sa trochu… Existuje malá pravdepodobnosť, že k tomu dôjde, ale...

K: Dobre. Napriek tomu vravíte, že zrkadlo bolo, ako ste to nazval, vyradené z prevádzky.

D: Áno, madam.

K: A to znamená paušálne.

D: Paušálne.

K: Dobre.

D: Sú vypnuté.

K: A hovorili ste, že existovalo 50 zariadení, ktoré vyrobil človek. Domnievam sa…

D: Povedal som najmenej 50.

K: … ktoré by mali prístup, alebo vytvárali, hviezdne brány mimo prirodzených špirál.

D: Áno. Mohli by ich vcucnúť a sprístupniť.

K: A zrkadlo nie je to isté ako hviezdna brána.

D: Nie. Zrkadlo je spätne skonštruovaný model podľa opisu pôvodnej pečate uvádzajúcej, ktorý uvádza ako zhotoviť diely, ktoré tvoria hviezdne brány, takže… v podstate môžete zobrať zrkadlový diel a urobiť na zariadení zopár zmien, zdvihnúť ho do uhla, položiť okolo neho stĺpiky vytvárajúce pole a otvoriť dieru, cez ktorú sa dá prejsť.

K: Iste. Dobre, ale zrkadlo vám môže ukázať budúcnosť. Takže vravíme…

D: Budúce pravdepodobnosti. Nie budúcnosť.

K: Dobre. Takže tvrdíme, že fungovalo 50 zrkadiel, ako aj…?

D: Ach nie. Bolo ich oveľa menej. Na zrkadlo sme mali zásadný monopol. A India. India vyjednávala s Indirou, keď Indira Ghándiová sprostredkovávala Výbor väčšiny medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom, pretože Sovieti sa vyhrážali, že začnú so svojim vlastným systémom zmlúv s mimozemšťanmi, čo by sa mohlo stať neobhájiteľným.

Súhlasili sme teda rozšíriť MJ-12 z operácie úplne riadenej a vlastnenej Američanmi na medzinárodnú operáciu. Tak sa zrodil, v rokoch 1963 až 1967, Výbor väčšiny. A keď boli tieto informácie sprostredkované, došlo paralelne s tým k zákulisným hrám, ale paralelne so zmluvami OSN, obsahujúcimi veci ako zmluva o zákaze nukleárnych skúšok a zmluva o medziplanetárnom priestore.

A tak to v rovnakom období bolo vykonané pod ochranou pomoci OSN. Diplomati jazdili sem a tam a dojednávali otvorenie, aby mohol byť systém zmlúv jediným systémom zmlúv a tým obhájiteľným a ovládateľným, snáď, s dobrým výsledkom. A behom nasledujúcich pár rokov sa dozvieme, či bol úspešný.

K: Dobre. To je skutočne fascinujúce. Vravíte, že niektoré iné krajiny, napríklad India, mali prístup k technológii zrkadla.

D: Áno madam. Písali o tom už v rokoch 1960 a 1970, keď bolo skutočne spätne skonštruované z materiálu hviezdnej brány. A tak v rovnakom čase, keď sa, napríklad, Will Uhouse pozeral na prvotnú generáciu zrkadla, mala India to isté.

K: Dobre. A vy môžete slobodne povedať, ktoré ďalšie krajiny majú k nemu prístup?

D: K informáciám? Alebo k zariadeniu?

K: K zrkadlu, k zrkadlu, alebo k schopnosti…

D: Nie.

K: … zhotoviť zrkadlo a pozrieť sa spať… pozrieť sa do doby, pozrieť sa smerom do ich vlastnej histórie...

D: Nie. Nie.

K: Nebolo to prípustné?

D: Nie. Nie. A poviem vám, prečo je odpoveď nie. V rámci zmlúv sú všetky, zrkadlo, ako aj hviezdne brány, ako aj kocka a „informačné pohybové sokle“, obsiahnuté v rámci systému zmlúv. V rámci systému zmlúv sa taktiež zakazuje a pripúšťa určité posúvanie informácií medzi delegátmi o tom, kde sa nachádza materiál zrkadla, kde je informační tok a aký je prístup. Počas toho som sa zastavil v Bandelier a považovali ma za delegáta, teda vám to nemôžem povedať.

K: Dobre. Takže mi nemôžete povedať, kto má…

D: Nie.

K: … prístup k tej technológii.

D: Okrem Indie a Spojených štátov. Nie.

K: Dobre. Ale môžeme predpokladať, že niektoré krajiny možno, teda, vodcovia niektorých krajín mohli mať niekde prístup k tejto technológii.

D: Myslím, že je fér povedať, že môžeme predpokladať, že mali prístup k informáciám z nich vyplývajúcich. Ale nijako by som nepopisoval žiadne hypotézy o tom, kto by ich mohol alebo nemohol mať.

K: Dobre. Dobre, no, myslím…

D: Napriek tomu vám ďakujem za otázku.

K: Dobre. Ale to vám taktiež poskytuje úplne iný spôsob náhľadu na minulosť. Myslím, určite…

D: Skutočne áno.

K: Myslím… Viete, tento materiál má byť pre vás rovnako prirodzený, viete, ako sa ráno zobudiť a dať si šálku kávy. Toto všetko je súčasťou vášho pohľadu na svet.

D: Noo… Nie je pre mňa nič prirodzenejšie ako sa zobudiť a dať si šálku kávy! (veľký smiech).

K: Dobre.

D: A nikdy sme nemali postaviť… hviezdnu bránu, áno, dobre, za účelom komunikácie s návštevníkmi z iných časových línií. Áno, určite. Ale zrkadlo, nie. Urobilo sa to kvôli našim vlastným nedostatkom, ako ľudí, ktorí sa usilujú o veci, ktorých by sme sa nemali pokúšať zmocniť.

K: No…

D: Nikdy by to nemalo byť postavené.

K: Dáva vám to moc, však? Hovoríme tu o moci a zneužití moci.

D: Áno.

K: Myslím, základný faktor, správne?

D: Áno.

K: Takže…

D: A som zástancom proti zneužitiu. V podstate… No, mohol by som povedať proti zneužitiu… Som proti jeho použitiu. Koniec.

K: Dobre. Takže povedzme, že človek má zrkadlo, a vy hovoríte, že zobrazuje pravdepodobnosti, a jednou z vecí, ktorá nás zaujíma, je: ako sa to robí?

D: No, podľa toho čo viem (a rozprával som sa chvíľu o tom s Billom, pred chvíľkou), kruhy a množstvo informácií prostredníctvom energie, ktorá do nej vstupuje. A musím byť veľmi opatrný s touto… Poloha kruhov, ich orientácia, energia nimi prechádzajúca, poloha sudu, atď. – pretože môžete sud zdvihnúť na kotvu vo vnútri jeho centra – všetko vstupuje do hry, ako keď máte cibuľu s rôznymi vrstvami.

Ako sa presúvate cez rôzne úrovne energie, presúvate sa taktiež cez rozličné vrstvy, takže získate rôzne kúsočky informácií. Teraz si predstavte takmer nekonečný počet vrstiev, ktoré sa prekrývajú v porovnaní s polohou kruhov, a takmer nekonečné množstvo energie, ktorú môžete pridať alebo odobrať, zosilniť alebo zoslabiť.

K: No, znie to ako niečo…

D: Namiesto toho, aby išla nahor o 1 alebo 2 hertze, možno o tisíciny hertzu, nahor a nadol.

K: Dobre. Ale to znie ako že pracujete so… skoro ako s efektom kaleidoskopu. Viete, ako kaleidoskop, skutočný kaleidoskop, spôsob, ktorým by ste natočili, krútili, zameriavali a zakaždým dostanete iný vzor. Správne?

D: Správne, až na…

K: Vzor a zmenu farieb.

D: Dostanete rôzny vzor a farby sa menia, ale je to ako práca s mnohonásobným kaleidoskopom, kde keď nájdete dve rôzne pravdepodobnosti, do ktorých by ste vstúpili, máte dva kaleidoskopy a urobíte zmenu na jednom kaleidoskope, ktorá môže ovplyvniť alebo pôsobiť na rôznu zmenu uhlu na druhom kaleidoskope. Takže dostanete dva samostatné obrazy, ktoré potom máte, ktoré blikajú sem a tam.

K: Dobre.

D: Ale áno.

K: Dobre. Takže…

D: To je najlepšia analógia, ktorú môžem…

K: Existuje tam rozhranie s počítačom, aby ste dostali tieto výsledky…

D: Áno.

K: … pravdepodobností?

D: Áno. V podstate ide o systém rozmotávania, ktorý používali na rozpletanie preblikávania dvoch alebo viacerých pravdepodobností, ktoré mali v určitej dobe, keď to začne preskakovať…

K: Mohli by ste ich zmraziť, správne? Takže by ste sa mohli na nich pozrieť bližšie?

D: Urobili to, že rozmotali video a potom video znovu spojili, sledovali jednotlivé videá a potom štatisticky určili, koľko času trvalo pri každom videu na určenie stupňa pravdepodobnosti každej udalosti, ktorá sa vyskytla. A testovali to voči pravdepodobnostiam v priestore a pravdepodobnostiam budúcich udalostí, aby získali systém, ktorý fungoval vedecky. A to je…

K: Dobre. A tak, dobre, nechám to a poviem, že to, čo mohli potom urobiť, je pozerať sa späť, aby videli… Inými slovami, ak videli v zrkadle udalosť, všetko čo mohli urobiť bolo kalibrovať, alebo sa pozrieť na rôzne pravdepodobnosti, aby videli, ktorá z nich sa udiala a potom…

D: To je to čo urobili.

K: … ako plynul čas…

D: Absolútne. Je to tak. Je to tak. Presne. A viete, niektorí ľudia radi hovoria… Niektorí ľudia hovoria, že ide o triky, ale potom mi znovu v roku 2001 niečo povedali a teraz v tom žijem. Jasné?

K: Jasné.

D: Jasné? Bez toho aby som hovoril, čo to je. A ako som povedal, budeme sa o tom rozprávať v budúcnosti. Ale je to to najlepšie vedecké zariadenie, aké si dokážem predstaviť na určovanie takých vecí. Ale to vedie k starej otázke: Len preto, že máme moc niečo urobiť, mali by sme?

K: Iste.

D: A som 100% za. Ona a ja (ukazuje na Marciu) sme mali o tejto veľmi podobnej záležitosti viac ako malý spor na pohorí Frenchman Mountain, čo ma v podstate viedlo prechádzať sa sám s ňou popri jazere Lake Mead smerom od Las Vegas, a tam sme popri ceste na seba jačali a kričali.

Robili sme testy na pohorí Frenchman Mountain v čase, keď tam došlo k sprístupneniu Rosenovho mosta – Einstein-Rosenovho mosta – pomocou zariadenia. Vytiahli oponu a mali všetky tie veci, presne na mieste, kde to "Metro“ nemohla z vrcholku hory vidieť a všetko ostatné. A pripojili sa tam, došlo k chybe a malej explózii na východnej strane tejto malej… toho, čo nazývame Helma dobyvateľa.

Poznámka k prepisu od marci McDowell:

„Metro“ znamená Policajné oddelenie mesta Las Vegas.

A chcela, aby som odtiaľ s ňou odišiel a pomohol odstrániť nejaké dôkazy o tom. Ona a ja sme zašli ďalej ako len k malému sporu, pretože som s tým nechcel mať nič spoločné. Pretože neverím… nie som luddista. Som zástancom veľkej technológie. Ale neverím na hru s vecami, ktoré sa týkajú hľadenia do budúcnosti.

Je ešte ďalšia vec, ktorá sa vtedy udiala, v skutočnosti, rôznorodosť komunikácie, ktorá prebiehala prostredníctvom tohto zariadenia… odniekiaľ… domnievam sa… ona nie, stále mi to nechce priznať, ale domnievam sa, že to bolo z Orionu a boli to informácie, informácie spojené s obranou, týkajúce sa toho, ako by sa mohol využiť tento typ zariadenia, ako Einstein-Rosenov most v takej vzdialenosti, aby sa získali informácie z počítačového systému obrany.

K: Aha.

D: A nemyslím počítačový systém obrany USA. Povedal som: „Viete čo? NIE.“ Pozrite sa, máme tu technológiu. Máme schopnosti. Máme vôľu a ochotu brániť našu vlastnú krajinu bez použitia niečoho, čo je spojené s technológiou času. Nechcel by som napríklad ísť proti, boh nám pomáhaj, Číňanom, na zemi. Ale zároveň sa nebojím ani ich krajiny. Verím, že by sme s nimi mali byť diplomatický a mali mať pevné pochopenie a vzájomný rešpekt. Ale tiež sa ich nebojím. A tak použitie technológie ako je táto nie je pre mňa čestné.

K: Správne. No, je to ako vedieť ako sa hrajú hry, to znamená, môžete vopred využiť hru na vlastnú výhodu, aby ste sa uistili, že môže dôjsť k tomuto dôsledku.

D: To je dôvod, prečo sa tak zaujímam o.... V dobe, keď som pracoval... Počas mojej práce, ktorá sa týkala bezpečnosti a bezpečnostného výcviku a všetkých tých vecí tu v Las Vegas, keď som jednal s Marciou a Okom, pretože sme doslova na dennej báze hovorili o rovnakej veci. A o psychológii jedincov, ktorí prišli k stolu si zahrať a ktorí podvádzali, aby zmenili výsledok hry. A celá tá psychológia je niečo, čo nie som... viete, nie je mi to cudzie a tak to pomohlo, ak chcete, hlavne k sporu medzi mnou samotným a tými variáciami technológie, s ktorými som v podstate od začiatku nesúhlasil.

Poznámka k prepisu od Marci McDowell:

„Oko“ je odkaz na „oko na oblohe“ alebo „dozor kasína“.

K: Dobre. Dobre, chápem čo hovoríte a existuje milión otázok, ktoré všetko toto…

D: Viem, viem.

K: …vzniká a viem, že nemáme celú noc, ale rada by som sa spýtala…

D: Je ich tu z nich 30. (Smiech).

K: Teraz, keď viem čo viem a čo ste mi naposledy povedali, hovoríte, že nechcete používať zrkadlo v prospech určitej krajiny na úkor inej krajiny, ale čo tak krajina z mimozemského sveta…

D: Nie nie nie nie. Nemalo by sa to používať vôbec.

K: Dobre. Rozumiem, ale…

D: Jasné?

K: Ale, existuje tam niečo? Myslím, inými slovami, je tá technológia niečo, čo oni teraz používajú, aby sa pozerali na naše vzťahy, pretože…

D: (Zamietavo krúti hlavou). Tá technológia sa práve teraz vôbec nepoužíva.

K: Dobre. Ale dôvod, prečo sa teraz nepoužíva, je preto že sa uberáme do galaktickej... úrovne...

D: (Prikyvuje hlavou). Asi od r. 2017 by som očakával, že pravdepodobne všetky tieto malé kúsočky zariadenia budú možno znovu zmontované dohromady, áno.

K: Vrátené na miesto.

D: Ach, iste.

K: 2017? To je skoro za chvíľu…

D: 2016, 2017.

K: Dovtedy nie?

D: Pravdepodobne nie.

K: Myslíte…

D: Počítam, že tento krát sa budú správať konzervatívne. Odporúčali im to všetci múdri ľudia.

K: Ach, páni.

D: Je treba sa správať konzervatívne. Preto áno, lebo takzvaný cyklus katastrof, či obdobie katastrof Fulcanelliho, časové obdobie od asi r. 1992 do r. 2012, je blízko tejto dobe. Zatiaľ čo cez to prejdeme, prejdeme r. 2012, by sme skutočne mali preniknúť celým cyklom, čo je asi okolo roku 1980 až 2016, aby sme si boli istý, že interpretácia z časovej línie z budúcnosti o ich vlastnej katastrofe sa neskončí za niekoľko rokov. Hovoríme asi o 45 000, resp. o 52 000 rokoch. Máme problémy pochopiť, čo sa stalo pred 2 000 rokmi a tu sa hovoríme o 50 000 rokoch. Takže je pre nich veľmi rozumné počkať.

K: Dobre. Myslíte otočiť… Zrkadlá sú teraz vyradené prevádzky, ale aj technológia hviezdnej brány.

D: Áno. Áno, sú vyradené z prevádzky a hviezdne brány a zrkadlá, som si istý, že sú všetky v malých ochranných kontajneroch a boli oddelené… Z každého zariadenia boli oddelené tri komponenty a boli presunuté do rôznych mocenských štruktúr, diplomatických a vojenských úradov po celom svete. A hovoríme konkrétne o EU, OSN a NATO. Každá táto organizácia kontroluje jeden z troch komponentov. A nemôžem uviesť, kto má aký komponent.

K: Dobre. Ale hovoríte, že nie sú žiadne pochybnosti o tom, že celá táto technológia bola vyradená z prevádzky.

D: Neexistujú žiadne pochybnosti, čo sa týka zrkadiel a technológie hviezdnej brány, že bola vyradená z prevádzky. A… Avšak, existuje niekoľko hrozieb, prebiehajúcich hrozieb, zo súčasných krajín, ktoré uvádzajú, že ak budú chcieť tak ich zložia, na základe ich vlastného rozhodnutia. A tieto krajiny, ak budú donútené, tak to urobia.

K: Dobre. To znamená… Zložiť to dnes?

D: Teraz si sami jedno postaviť.

K: Áno. To som myslela.

D: Áno. Čo sa dochovalo, to sa zozbieralo. Veľmi dobre ma uistili, že čo patrilo do zostavy zariadenia, to sa teraz zozbieralo a vyradilo z prevádzky.

K: Dobre. A domnievame sa, že Irak je jednou z nich.

D: Ach, určite.

K: Boli schopný v zrkadle presne určiť veľmi veľkú pravdepodobnosť, že sa tieto veci udejú…

D: To je pravda. To je pravda. A Bill sa pýtal na dátum v budúcnosti, ktorý sa týkal inej veci a uviedol mi rok. A povedal, no, že ak je možné poskytnúť rok ohľadne tohto, prečo by sa nemohol poskytnúť rok aj pre iné veci?

K: Správne.

D: No, bol to najpravdepodobnejší rok pre to. Avšak, povedať mi o niečom, čo sa môže v budúcnosti prihodiť, vrátane projektu, v ktorom sme práve zapojený, je jedna vec.

K: Iste.

D: Len tak nadhodiť dátum, ktorý je pravdepodobnosťou, zahŕňajúcou životy a osudy nás všetkých tu na Zemi, konkrétne na predpovedanie smrti štyri a pol, či štyrom miliardám ľudí, je iná vec, ktorá má úplne inú váhu.

K: Ale máme sa domnievať, že tým rokom prejdeme? Alebo…

D: Vy ne… Nie. Nemusíte sa domnievať.

K: Nie. Dobre. Takže je to stále v neďalekej budúcnosti. To, na čo sa dívame je veľmi malá pravdepodobnosť udalosti alebo série udalostí, ktoré sa vyskytujú..... v tomto štádiu.

D: Áno. Áno. Pozeráme sa na malú pravdepodobnosť vysoko katastrofickej časti udalostí, ku ktorým dochádza. Očakávam, že udalosti, ktoré by tomu predišli, sa ešte len stanú. Napríklad slnečné maximum, ktoré má nastať okolo r. 2012, a očakávaná strata GPS zariadení a podobných vecí, ktoré sú tam hore ako súčasť… na internete si to môžete nájsť. Endgadget bola, myslím, jedna zo skupín, ktoré hovorili o strate GPS a satelitných komunikáciách.

K: Myslíte, že sa zrúti elektromagnetická mriežka.

D: Áno. Áno. A bolo by obdobie, kedy by som očakával najvyššiu pravdepodobnosť udalosti T2, ktorá koreluje s históriou J-Rodov a Orioncov. Ale viac nemôžem…

K: Úžasné. Dobre. No, to je celkom blízko.

D: Aj tak nemôžem uviesť dátum.

K: Áno. Rozumiem.

D: Môžem, ale nemal by som, pretože ľudia sa potom zamerajú na tento dátum, a ja… Áno, existujú teraz vonku ľudia, ktorý hovoria: „Áno je to za rohom, kedykoľvek sa to môže stať. Prečo nás mimozemšťania nezachránia?“

K: Áno.

D: Musíme sa zachrániť sami.

K: Dobre.

D: A to je dôvod, prečo sa vo svete urobili tie kroky, ktoré sa urobili a stále sa robia, takže sa zachránime sami.

Tajomstvá hviezdnej brány – revidoval Dan Burisch - Part 1 Časť 2

Video interview s Danom Burischom

Las Vegas, jún 2007

Natočila, režírovala a editovala Kerry Lynn Cassidy

- pokračovanie -

Copyright: ProjectCamelot.net

Zdroj: www.projectcamelot.net/dan_burisch_stargate_secrets_interview_transcript...

Preklad: Alexia

exkluzívne.cez.okno


Odporučiť


Autori: 
marec 11, 2009 01:35 dopoludnia

 

 

Top