Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dana Puchnarová: 50 rokov grafickej práce

4. júna 2008 o 17.00 hod
Galéria HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
(do 29. júna 2008)Narozena v Praze 1938.

Studia: Střední výtvarná škola v Praze 1953–57, Akademie výtvarných umění Praha 1958–64.Ceny: Cena Ministerstva kultury za grafický cyklus k dílu Franze Kafky 1965, Folkwang – Presse – Preis Essen za cyklus Geometria Spiritualis 1966, Bienale Výzkumy Grafiky 1968, Facing the Values – Katowice 1996, Grafika roku – Interkontakt Grafik Praha 1997.

Zastoupení ve veřejných sbírkách: Národní galerie Praha – AJG Hluboká – ČMVU Praha – MMU Olomouc – PNP Praha – Ministerstvo kultury Praha – Památník Terezín – Galerie Klenová Klatovy – Galerie Tangente Heidelberg – Muzeum Narodowe Krakov – Albertina Vídeň.

Výstavy: od r. 1962–2008 celkem na 45 samostatných výstav (opakovaně Praha, Brno, Munster, Heidelberg, Krakov, České Budějovice, Piešťany, Ostrava, Klatovy, Olomouc, Plzeň). Od r. 1965–2008 účast na 107 společných výstavách u nás i v zahraničí.

Grafika Dany Puchnarové

Podobně jako u řady jiných významných malířů představuje grafická práce Dany Puchnarové podstatnou složku umělcova sdělení. Začalo to již v době kolem roku 1960, kdy se autorka velkou měrou podílela na vývoji české strukturální abstrakce. Již tehdy se ovšem postupně odlišovala od grafiky i obrazů svých přátel, zejména náznaky meditativního lyrismu a pak zapojením geometrizujících grafických prvků do amorfní textury listu. Na informel tak navazuje počátkem šedesátých let série Duchovní geometrie, kde již grafička manifestuje zvláštnost svého zaměření – meditativní transcendenci spirituální orientace. Muselo to nutně vést ke stále oproštěnějším formám na pomezí čisté abstrakce.

V osmdesátých letech v cyklu Utopie se autorka vyjadřuje k rozporným možnostem budoucí transformace životního prostředí v rámci nových technologií. Její grafické dílo tehdy pracuje s prvky fantazijní metafory a nabízí jednu z možných vizí budoucí podoby světa. Od sklonku minulého století až do dneška se i grafické realizace Dany Puchnarové, nabývající podoby Sítí, pohybují v pásmu jakési opravdu kosmické duchovní vize, která se výrazně harmonizujícími prvky dostává až do polohy jakéhosi vyššího duchovního zjevení. I v tomto případě se harmonie dosahuje ryze osobitou kombinací logicky přehledného tvarového řádu a volné fantazijní imaginace, tak jak se tyto prvky podílejí na stavbě i fungování fyzického i duchovního univerza obecně. Estetická vytříbenost je jen logickou součástí idealizující estetiky těchto nejnovějších prací, jejichž pozitivní působení na duši i ducha člověka není v současném umění nijak běžné.
Jan Kříž


VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A PŘÍTELKYNĚ,
dovoluji si vás pozvat na malou výstavu k mému životnímu jubileu v pražské galerii Hollar od 4.6. a bude mi velkou ctí, když se s vámi budu moci setkat při vernisáži.

Se srdečnými pozdravy
Dana Puchnarová


exkluzívne.cez.okno


Sekcie: 
Rubriky: 
máj 15, 2008 02:04 dopoludnia

 

 

Top