Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kvôli Wi-Fi umierajú stromy

blog.KP.RU | Ani rôzne pozorovania, zamerané na pôsobenie systému bezdrôtového spojenia na zdravie človeka, nedali (alebo prosto nechceli dať) jasný záver. Zdá sa, že stromy teraz objasnili všetko. Zamestnanci Wageningen University (Holandsko) dokázali, že zelený priateľ človeka je citlivý na žiarenie Wi-Fi. Nemali by sa pri nich používať dokonca ani mobilné telefóny a to ani v prípade, že potrebujete hovoriť so svojím obvodným lekárom...

Na tri mesiace podrobili vedci jasene pôsobeniu rôznych druhov žiarenia

Stromy rastúce v zónach aktívneho využívania bezdrôtového spojenia (predovšetkým v mestách, samozrejme), trpia symptómami, ktoré sa nepodarilo spojiť ani s baktériami, ani s vírusmi. Medzi nimi je napríklad vytekanie živice, trhliny v kôre, odumieranie listnatých častí a anomálie vo vývoji.

Aby unikli vplyvu iných faktorov, ktorých je v mestách dosť, vedci počas troch mesiacov vystavili 20 jaseňov rôznym druhom žiarenia. Najviditeľnejšie príznaky "choroby z ožiarenia" prejavili práve tie stromy, ktoré boli vystavené Wi-Fi žiareniu: lístie nadobudlo charakteristický olovnatý odtieň, predznamenávajúci ich skorý úhyn.

Podľa odhadov výskumníkov – pred piatimi rokmi v Holandsku trpelo dôsledkom ožiarenia 10 % stromov, no dnes sa tento index priblížil k 70 %, čomu sa nemôžeme diviť, ak prihliadneme na aktívny rozvoj bezdrôtových technológií.

Vo vidieckych oblastiach a oblastiach s nízkou urbanizáciou je zatiaľ všetko v poriadku.

Samozrejme, žiadny všeliek odborníci nenavrhujú — nezabalíme predsa každý mestský strom do ochrannej fólie od koreňa až po korunu stromu.

Vedci teraz naplánovali rad ďalších výskumov na definitívne objasnenie všetkých príznakov "choroby z ožiarenia" u rastlín.

Pripravené podľa materiálov Popular Science.

http://science.compulenta.ru/577920/?r1=yandex&r2=news

NÁZOR SKEPTIKOV

Zanedlho po tom, čo bol zverejnený krátky opis výsledkov výskumu (úplná práca bude odprezentovaná na konferencii, ktorá sa uskutoční v roku 2011) správa o škodlivom vplyve sietí typu Wi-Fi na rastliny bola zverejnená v mnohých médiách. Vyvolala tak reakciu rádiokomunikačnej agentúry v Holandsku, ktorá sa pokúsila prehlásenie vyvrátiť.

"Na základe práve dostupnej informácie nie je možné urobiť záver o tom, že rádiosignál Wi-Fi spôsobuje poškodenie stromov a rastlín", - hovorí sa vo vyhlásení. Podľa údajov uvedených agentúrou, väčšina zverejnených výskumov nepotvrdzuje výskyt takéhoto efektu. A v prípadoch, keď pôsobenie elektromagnetických polí predsa len bolo zistené, sila žiarenia bola tak veľká, že zistené zmeny boli pravdepodobnejšie spôsobené zahriatím. No autori výskumu samotní poukazujú na nevyhnutnosť ďalšieho výskumu.

Debata okolo potenciálne škodlivého vplyvu elektromagnetického žiarenia sietí Wi-Fi (rovnako ako aj mobilných telefónov) sa vedie už od momentu ich vzniku. Ako oznámila pred pár týždňami kanadská televízia – niektorí rodičia odnášajú svoje deti zo škôl a zabezpečujú im domáce štúdium z obáv pred bezdrôtovou počítačovou sieťou typu Wi-Fi, ktorá sa v školách rozšírila a môže vplývať na zdravie a vývoj detí. No napriek tomu sa doteraz ani jednej vedeckej skupine nepodarilo získať nezvratné dôkazy škodlivých účinkov mobilných a Wi-Fi - sietí na organizmus človeka.


Света Кузина: Из-за Wi-Fi погибают деревья, 24. 11. 2010

Zdroj: blog.kp.ru

Preklad: Danica U.

exkluzívne.cez.okno

Sekcie: 
december 13, 2010 23:59 popoludní

 

 

Top