Obrázok používateľa CEZ OKNO
Darja Fusková: SESTUP INANNY DO PODSVĚTÍ – GEŠTINANNA

SESTUP INANNY DO PODSVĚTÍ
aneb jedna sumerská báje trošku jinak

GEŠTINANNA

Sestra Dumuziho, boha vegetace. Božská básnířka, pěvkyně a vykládačka snů, zvaná Nebeská vinná réva. Dle báje se pokoušela Dumuziho zachránit před Osudem, ale ten byl nakonec démony chycen a odnesen do podsvětí k Ereškigal. Geštinanna každého půl roku sestupuje místo Dumuziho do podsvětí, aby po půl roce sucha mohla být obnovena vegetace na Zemi. Dumuzi je v historii prvním doloženým umírajícím a znovu ožívajícím bohem. Je také zván Ama.ušum.gal.anna = jeho matka je (velký) nebeský drak.

Dumuzi je mrtev a ta, která ho na smrt odsoudila, teď stojí před jejími branami a žádá o slyšení. Velká Inanna, Královna Nebe, se obrací na ni, jakoby nevěděla, jaký osud uchystala jejímu bratrovi. Lomcoval s ní vztek. Dumuzi teď dlí v temnotách Kuru a Inanna teď žádá o slyšení.

Nakonec se rozhodla, že ji přijme. Bylo v tom i trochu zvědavosti, co že po ni vlastně chce ta Velká z Dingirů, ta která aby sebe zachránila, odsoudila jejího bratra na smrt.

Byla překvapena jejím zjevem – oči zarudlé pláčem, hlava skloněná v uctivém úklonu. Je toto vůbec Innana? Kam se poděla její pýcha, kam zmizel onen pohrdavý postoj k nižším Dingirům? Kde je její bezstarostnost?

Byla překvapena tou proměnou a tak sestoupila až k ní, aby jí pomohla vstát. Bolest nad smrtí bratra však ještě nezmizela.

„Vstaň. Žádala jsi mě o slyšení, tak mluv!“ řekla příkře a usadila ji ke stolu. Pomalu ji docházelo, že cesta, kterou k ní Inanna ušla, ji vyčerpala. Že prosba, kterou k ní pronese, ji vysílí ještě více.

Inanna mlčela. Bála se, zda ji Geštinanna vůbec příjme, ale více se bojí, zda příjme i její návrh. Návrh stejně krutý, jako smrt Dumuziho. Ale jinou možnost nemá. A tak v pokoře a se strachem přichází k té, které vzala bratra, požádat ji, aby ho vystřídala v podsvětí.

Ztěžka se jí vypráví příběh o sobě samé, o svých chybách i o lásce své sestry Ereškigal. Jen těžko se vypráví o bolesti nad smrtí muže, kterého sama zahubila i o tom, že jeho smrtí zahubila veškerou vegetaci na Zemi. Teď hledá východisko – ne pro sebe, ale pro ty, jenž si sami říkají Černohlaví a které by její rozhodnutí stálo život.

Geštinanna poslouchá pozorně. Diví se nad proměnou té, kterou dříve znala jako nezodpovědnou a bezstarostnou. Dojímá jí příběh sester i Inannin strach, že její vinou budou ohroženy životy lidí. Životy těch, na které dříve Inanna moc ohledu nebrala. Bolí ji smrt Dumuziho, ale bolí ji i bolest Inannina i bolest Ereškigal. Nezná ještě řešení, ale pomoci by chtěla.

„Enki nepomůže?“ zeptala se, když ji vyslechla.

„Udělal již vše, co udělat mohl. Slíbil Anovi, že dále do toho zasahovat nebude a Enki své sliby plní.“ odpověděla a zesmutněla. Její hloupostí, její vládychtivostí toto vše vzniklo. Bolest, kterou cítila, byla velká a smutek nad tím, že nemůže vrátit věci zpět tak, jako byly dříve, byl těžký až k neunesení.

„Nevím, co mám dělat Geštinanno. Vím jen, že Dumuzi musí zpět na tento svět a že dobrovolně na jeho místo v podsvětí nikdo nenastoupí. I kdybys to udělala ty, bylo by to zase nespravedlivé. Ze světa by zmizelo víno, zpěv i básně.“

Geštinanna se dívala na tu, která jí vzala bratra a viděla bolest, kterou prožívá a cítila strach, který se uhnízdil v její duši. Vzpomněla si na sen, který vykládala jednomu z těch Černohlavých. Na sen, v němž se střídal den a noc, radost i žal, láska i nenávist.

„Myslím, že mám řešení, Inanno. Napíšeš své sestře dopis.“ řekla Geštinanna a nechala přinést vše potřebné…

-pokračovanie-

Darja Fusková

S dovolením autorky

Foto: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62707739


Všetky časti tejto série postupne nájdete na tejto adrese.


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

DARJA FUSKOVÁ Výber
https://cez-okno.net/rubrika/darja-fuskova-vyber


Sekcie: 
Štítky: 
november 12, 2019 01:28 dopoludnia

 

 

Top