Obrázok používateľa CEZ OKNO
Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 7

Díky Vlabi za překlad!
Prosím čtenáře, aby si uvědomili, že zde nejsou ve škole, a tudíž se nemusejí učit ani chápat ani brát vše, co se tu předkládá. Přijměte to, co k vám promlouvá, odložte to, čemu nerozumíte nebo nepotřebujete nebo je vám nepříjemné...

141. Co se pak v tom případě stane s naším Měsícem?
Bude mít trvalý přístup k Zemi. Objeví se nový gravitační průtok. Lidé budou čelit problému povodní a zhoršení zdraví, když bude úplněk. Měsíc bude odrážet částice přicházející ze Slunce a posílat je na Zemi. Záření bude v noci.

142. Nehrozí pro systém nebezpečí od Saturnu, jestliže ten ztratí energie příliš mnoho a přejde na příliš nízké orbity, což způsobí narušení pohybů Jupitera a dalších?
Ano. Stane se to. Pak se naruší pohyb planet. Všechny planety se pohybují po těch cestách, které jim zadal Stvořitel. Před 16.000 roky byly naposledy upraveny jejich oběžné dráhy. Vy to neděláte. Slunce ovlivňuje planety víc, než je potřeba. Mnohé z nich nemají proti tomu téměř žádnou ochranu. Vesmírné lodě Země musí letět na měsíce Saturnu a Jupiteru a začít korigovat zdroj uvnitř těchto planet. Saturn by měl být spojen s Uranem. Uran je zdrojem energie.

143. Podaří se Rusům schovat v bunkrech státní rezervy v případě kataklyzmatu?
Řekl jsem a opakuji, že pokud se schováte, neznamená to, že přežijete. Nemůžete si vybírat, kdo se může ukrýt a kdo ne. Spravedlnost s tím nemá nic společného. Je tu něco, co je třeba změnit. Chcete jezdit metrem ve starých nebo nových vozech?

144. Je mezi námi hodně ne-lidí s člověčím vzhledem? Kdo jsou a podle čeho je lze poznat?
Je jich málo. Více je těch, kteří přestali být člověkem a stali se bližší zvířatům. Rozpoznat je nemůžete, dokud si to oni sami nebudou přát. Pokud budete vědět, jak je poznat, nebude mít smysl skrývat se v lidské podobě. Být podobný druhým lze provést různě a mnohokrát. Jestliže se nechtějí nechat poznat, mají pro to dobrý důvod. Pokud budete vědět, že ve vašem domě žijí různé bytosti, budete mít strach a snažit se je vyhnat. Když to nevíte, je mezi vámi mír.

145. Zajímá mě, jsi-li si vědom sám sebe ve snu?
Ne vždy. Sen, to je druhá linie jdoucí souběžně s linií života. Mezi liniemi lze přecházet. V linii spánku je možné si představit to, co se pak objeví v linii života.

146. Uvádíš: „zeptat se“, „poslouchat odpověď v hlavě“ - můžeš ale poradit, kdy a za jaké podmínky je to lepší dělat? Co takhle pár cvičení pro rozvoj sluchu? Jak odlišit pravdu od vlastních představ? Obecně - poraď „hluchému“.
Slyšet je možné ve změněném stavu. Začít by se mělo z uklidnění. Kolem by nemělo být nic, co odvádí vaši pozornost. Neměli byste myslí setrvávat v současných úkolech, které je třeba řešit v blízké budoucnosti. Chcete-li poslouchat, je třeba „vypnout“ vnější zvuky. Neobracejte na ně pozornost, dokud se pro vás nestanou bezvýznamnými. V tichu, které se objeví, poslouchejte. Pravdivá slova znějí jasně a zřetelně. Nemusíte šeptat nebo mluvit s emocemi. Nemusí se na vás křičet, není třeba vám dávat rozkazy. Vaše fantazie jsou v podstatě nepochopitelné. Ale při odpovědi nejasnost zmizí. Zde jsou jemné hranice.

147. Jak velká je šance na návštěvu obyvatel Nibiru (Planeta X), která se nyní blíží k Zemi?
Planeta se k Zemi neblíží. Všechny planety jsou v blízkosti Slunce. Blíží se Vlna. Tu neodrazí ani vojska ani lidé to nezmohou. Tato vlna by měla ovlivnit všechny. Nebojte se toho. Není třeba se tomu bránit.

148. Když něco dobře dělám (říkám, myslím), „valí“ se na mě něco velmi pozitivního, jakási vlna, nemohu ji popsat, asi nějaké vzrušení, pravděpodobně podobné adrenalinu.
Tento pocit se nazývá spojení. Na krátký okamžik se spojíte s tím, co je vaším úkolem. Každé dobré dílo znamená, že plníte svůj úkol, dobře se učíte. Provádění takových děl, to je vaše trvání na tomto světě. Vy jste nejen tělo a duše, máte ještě trvání. Každý člověk si musí své trvání uvědomit.

149. Říká se, že děti, kterým se říká indigo, mají ve své auře modrý odstín. Řekni mi, jakou barvu má tvoje aura a jaká barva v ní převládá?
Jejich barva není nutně modrá. Modrou se stane při komunikaci s informačním polem. Mám rád fialovou a zelenou barvu, ale svítím zlato-stříbrně. Toto světlo každý nevidí, ale to není nezbytné. Takové barvy se ne vždy poštěstí uvidět obyčejnému člověku. My také ne vždy vidíme jeden druhého.

150. Řekni, zda podle tvého mínění nebude boj mezi indigo a lidmi, kteří nemohou přijmout v životě takové události jako vynoření se velkého počtu takových lidí (se schopnostmi, s vyšším vědomím)?
Ne, nebude. Boj je nesmysl. Existuje rozum. S ním je možné dosáhnout více než jen způsobit bolest. Ti, kteří nepřijmou obraz života, dříve nebo později odejdou sami. Pochopí, že byli na nesprávném místě.

151. Budeš žít v Moskvě nebo se odebereš do přírody?
Žít v přírodě je dobré, ale velká města učí žít v sobě. Když se dostaneš ven na vesnici, je někdy obtížné si zvyknout. Lidé se nudí, protože se potřebují bavit. K tomu potřebují zařízení, které to bude dělat za ně. Lidé budou myslet, že to dělají sami. Pak se stanou lenivými a bojí se kamkoliv jezdit. Připadá jim to těžké udělat. Zatím zůstanu ve městě. Je tu mnoho zdrojů informací, které mi v přírodě chybí. Ale to neznamená, že jsou hlavní.

152. Řekni, co tě v životě dokáže pobavit, čemu se směješ, když jsi veselý?
Rozesměje mě moje třídní učitelka, když na nás nadává. Ve skutečnosti je hodná a my všichni to víme. Ale mlčím a někdy se usmívám. Ona si myslí, že se jí smějeme. Také se směju, když si máma s tátou nemohou vybrat, jaký druh chleba koupit. Mně se líbí jakýkoliv, který koupí. A ještě se také směju, když slunce září a v očích se objeví slzičky. A když se smějí všechny děti, držím s nimi krok.
Směšných věcí je v životě hodně. V podstatě vždy, když si s kamarády děláme legraci nebo když něco provádíme, a pak nám nadávají a odpustí. Já vím, že mě mají rádi rodiče, babička, a směju se na ně. A právě tak na kamarády.

153. Proč jsi nám vyprávěl o Saturnu, když z technických důvodů jsou problémy neřešitelné?
Vaše myšlenky mohou změnit prostor (čas). Přemýšlejíce dnes, pomáháte věc vykonat v budoucnosti. Je těžké to pochopit, ale je to tak. K dispozici je společné planetární pole. Není v něm čas, proto jej používá každý v každém prostoru. To, čeho se vám dostává dnes, mohli začít v mysli tvořit před několika staletími.

154. Existují v současnosti fyzikální teorie, které odrážejí reálný obraz světa? Je pravdivá teorie fyzikálního vakua vytvořená naším krajanem G. I. Shipovym?
Dali jste mi pro mě příliš obtížnou otázku. (Dále Elhfi) Vakuum se jeví jako konstruktér pro všechny druhy prostoru. Ve své podstatě je vakuum zvláštní stav, který může mít jakoukoliv skutečnou podobu. Skutečnost konstruovaná tímto způsobem bude vždy subjektivní. Její pochopitelnost a reálnost se nemůže jevit pravidlem v chápání obrazu světa. To vše se bude měnit. Všechny věci pocházejí z transformace vakua s parametry fyziky. Ale parametry fyziky nevyčerpají vakuum samotné.

155. Mluvíš o aktuální hodnotě % ... z maximálně možného vložení schopností člověka. Může člověk sám změnit maximální hodnotu (možná s pomocí jiné osoby)? Za jakých podmínek se procenta změní?
Toto procento je stanoveno od narození a je takové, jaké je. Potřeby ho nezvýší nad mez vám danou, není to v zájmu toho, jak žijete. Procento se může lišit pouze v rámci daném vám od narození. Hlavní podmínkou změny je nepoužívat jen hotová řešení, ale také vytvořit svá vlastní. Pokud nebudete přemýšlet, vaše úspěšnost bude klesat. Stále je důležité mít na paměti, že vaše myšlenky by neměly rušit ostatní. Pokud tak budete činit, bude vaše úsilí k ničemu, protože snaha myšlení bude vynaložena na zbytečné boje. Ještě je nutné být na myšlení nezávislý, pak se vaše duše bude zlepšovat.

156. Berou indigo v úvahu charakteristiku „duše“ člověka? Co rozumíte pod tímto pojmem? Co mění charakteristiku „duše“?
Charakteristika duše je komplex úkolů a možností/schopností člověka. Duše, to je ukazatel rozvoje, stavu kontaktu. Každá duše má své místo v životě. Duše neroste, ona se vyvíjí - to jsou dvě různé věci. Duše je částí Univerza. Její stav nemusí být nutně kompletní. Je to projekce Neexistujícího. Duše není zcela nezávislá. Je částí. Charakteristiku duše mění činy. Jsou to možnosti/schopnosti člověka, které si vybírá při narození. Čím více možností, tím přísnější je hodnocení činu. Čin přidá nebo odečte síly duše. To je pak předáno Univerzu. Ono tak žije. Duše žije stejně. Z Univerza duše dostává otázky a životem na ně odpovídá. Jedná se o další činy, které duše může udělat, a může neudělat. Je těžké si vybrat, ale je to možné. Správná volba dá duši i Univerzu nové porozumění. Nové poznatky vždy přinášejí radost, pochopení a moudrost. To je účel života.

157. Kdo se stará o to, aby si člověk nepamatoval předchozí životy?
To nikdo nesleduje. Je to vaše vlastní volba. Vy sami se vzdáváte svých vzpomínek, protože by vám zasahovaly do současného života. Život a to, co víte, není totéž. Pokud se to spojí, nebudete moci žít. Pokud je to nutné, získáte přístup k malé části toho, co jste dříve prožili. To je nezbytné tehdy, pokud je to vážná věc. Lidé si pamatují, co chtějí mít v paměti, a nepamatují, co si pamatovat nechtěli. Taková přání má pouze člověk a nikdo jiný.

158. Jakou roli hrají „kurátoři“? Jaký typ vztahu by měl být správný?
Kurátoři pomáhají pochopit, jaké kroky je třeba udělat. Ty si ale pak vybírá člověk sám. Kurátoři nejsou lidé z vašeho okolí. Jejich úkolem je nebýt v dohledu, ale jen občas se zjevit. Komunikace s kurátorem je nutně založena na respektu. On je pro vás dospělým. Všechno, co říká, je pravda. Vy jste se také zavázali říkat pravdu. Pokud budete podvádět, přestane s vámi mluvit, a vy se budete cítit osamělí. Slova kurátora nejsou výzvou k akci, ale radou. Vaše konverzace je rovná. Nikdo by se neměl bát nebo padat na kolena. I vy můžete být kurátorem. To je jedna z možností života.

159. Jak se měnilo klima za posledních 16 tisíc let a jaké to bude po Změně?
Na tuto otázku vám odpověděla věda zvaná geologie. Nebudu přidávat nic nového. Významné změny v době trvání vašeho života nebudou.

160. Zajímá mě tvůj vztah k církvi, byl jsi někdy v kostele? A pokud ano, jaký druh zkušenosti jsi tam získal, nebo emoce, pocit?
Byl jsem v kostele opakovaně. Různých církví. V některých se mi líbilo, v jiných ne. Záleží to na kněžích a na lidech, kteří tam přicházejí. Podle toho kostely různě svítí. Stejně svítí i lidé. Za tím sem chodí. V kostele, který svítí zlatým nebo stříbrným světlem, je vždy lehko. Tam na vás čekají a tam vám pomáhají udělat vaše světlo jasnějším. Potom už byste to měli dělat sami. Mnozí sice jednoduše podpoří to, co dostali, a tak se to také může dělat, ale je lepší, aby vaše světlo záviselo na vás a ne na kostele.
Proč si myslíte, že já nejsem člověk? Jsem obyčejný kluk. Tak, jak tady hovořím, nemluvím nikde jinde. Když řeknu, že jsem si promluvil s mně podobnými přáteli, jen stěží to mé okolí chápe, a pro mě je pak obtížné s ním komunikovat. Nechci to, ale také se svých schopností nezbavuju. Každý z nás má různé schopnosti, ale žijeme vedle sebe.

14. 3. 2012

-pokračování-

Preklad: Vlabi

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.sk/


Súvisiace:

Indigové deti - POSLANIE (RU)
http://www.cez-okno.net/clanok/deti/indigove-deti-poslanie-ru


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

november 08, 2012 23:51 popoludní

 

 

Top