Obrázok používateľa CEZ OKNO
Digitální televize pro kontrolu mysli 1

Všimli jste si, jaký spěch a tlak vykonává naše společnost na zavedení digitální televize? Když o tom nepřemýšlíme, může se to jevit jako chvályhodná snaha o zavádění pokroku, jako láska k diváku, kterému je umožněno sledovat televizní programy ve vysoké kvalitě obrazu. Pohnutka je zřejmě zcela jiná... Ty spousty placatých televizí v obchodech s označením "HD ready" (připraveno k vysokému rozlišení) už mě dříve vedly k zamyšlení, proč se nám tady cpe špičková technologie předčasně, když ještě HD vysílání nefunguje ... vždyť on by si divák rád koupil nejprve normální digitální televizi a za 2 roky novou, s HD, čímž by se více prodalo... Ale tak to není. Když si všichni ty televize koupíme už teď, tak nás mají pod kontrolou. (Druhá možnost je vyhodit televizi do smetí, což asi brzo udělám a závidím těm, co to už udělali.)Článek Kena Adachi z educate-yourself.org uvádí do problematiky.

http://educate-yourself.org/cn/soundsofsilence11dec08.shtml

Zvuk ticha: Protiklad svobody

Předmluva editora Kena Adachi (Překlad Joy):

Toto je nesmírně aktuální a důležité pojednání. Informuje o tajné psychotronické technologii Pentagonu, známé jako Silent Sound Spread Spectrum (SSSS) (Spektrum rozšiřování tichého zvuku), která byla plně funkční již počátkem 90. let. O použití této technologie jsem se dověděl od Al Bieleka v r. 1992 z videa, které udělal Vladimir Terziski. http://educate-yourself.org/products/index.shtml#albielekonmindcontrol (k zakoupení). Tato technologie byla použita proti válkou zoceleným iráckým vojskům opevněným v hlubokých podzemních bunkrech v Kuvajtu a Iráku během první Války v zálivu v lednu 1991.

Fyzické, emocionální a psychologické efekty této technologie byly tak vážné, že statisíce iráckých vojáků se masově vzdaly, aniž vystřelily jediný výstřel proti koaličním silám vedeným USA. Počty uvedené ve zprávách byly ohromující: 75 000 a pak dalších 125 000 (i více) iráckých vojáků vybíhalo ven ze svých hlubokých pouštních bunkrů, mávalo bílými vlajkami, padalo na kolena před blížícími se vojsky USA a pokud měli příležitost, doslova líbali boty i ruce těch, kteří je brali do zajetí. Proč se váleční veteráni, kteří byli již 8 let ve válce na středním východě (s Iránem 1980-1988), chovali tímo způsobem? Je to prosté. Byli vystaveni technologii, která byla tak extrémní a nepochopitelná, že se náhle, ve vlně trýznivého zážitku mysli, dostali na úroveň prosících dětí a cítili vděčnost, že jsou ještě naživu.

Tato technologie je připravena k použití, třebaže v subtilnějším měřítku, proti americkým občanům ve vysoce tajné a skryté operaci, aby kontrolovala a manipulovala celou populaci k „poslušnosti“ nejvyšším vládcům Noveho světového pořádku. Technologie bude používat kombinaci HAARPových vysílačů, GWEN vysílačů, mikrovlnných vysílačů mobilních telefonů a brzy povinné digitální televizi s HD (s vysokým rozlišením), která vstoupí do vašeho domova a) kabelem, b) satelitem, c) televizory s HD, d) s oněmi tak snadno dostupnými digitálními konvertory (set top boxy), o které má vláda takovou starost, aby vám pomohla s jejich opatřením, že na sebe bere úhradu většinu jejich ceny.

Proč vláda tolik dychtí, aby pomohla americkým občanům k jasnějšímu a lépe rozlišenému televiznímu obrazu? Dává vám to nějaký smysl? Proč vládě záleží na vizuální kvalitě naší televizní zábavy tolik, že kongresem prošlo bez diskuse vyhlášení zákona, který nařídil převedení televize na HD ke dni 17. února 2009 a stanovil, že vláda na sebe bere 90% s tím spojených nákladů? Jenom odhaduji, ale jestli má být v Americe převedeno na HD 200 milónů „obyčejných“ televizí, pak vládní podpora 40 dolarů na televizor x 200 milionů = 8 miliard dolarů. Proč vláda tak horlivě usiluje vydat 8 miliard dolarů na své občany, aby jim zlepšila jasnost televizního obrazu? Nebo je nedávno všm vnucovaná historka o pokrytí „s dodatečným rozpětím pásma“, které údajně získáme s HD technologií, jediným a pravým důvodem pro vynaložení tolika dolarů daňových poplatníků na HD konverzi?

Druhou službou, kterou tento autor podává, je „vyautovat“ dva z našich nejprolhanějších údajných pomahačů CIA/Pentagonu, kteří se maskují pod pláštěm ochránců přirozeného zdraví. Jmenují se Rima Laibow a její manžel, bývalý generálmajor Albert Stubblebine. Pokud se vaše emailová pošta v posledních plnila varováními a články o nadcházejících regulacích Kodexu (Kodex alimentarius, pozn. překl.) http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/Events/codex-beware.htm a skvělé práci, kterou Rima a její manžel vysloužilý voják dělali http://educate-yourself.org/lte/actionabledisinformation23dec08.shtml#Co..., aby se pokusili tomu učinit přítrž, víte, o čem mluvím.

Lidé, je ještě čas se probudit? Anebo máme pouze dále dřímat a čekat, až nás odvezou v těch Gundersonových vlacích na vězně, před kterými nás Phil Schneider varoval již v roce 1995 (víte, v těch, co mají vestavěná pouta a okovy)?... Ken Adachi

Autor: A. True Ott, PhD., ND (12. prosince 2008)

Bylo to roku 1961 a John Kennedy se brzy měl stát 35. presidentem. Krátce před jeho inaugurací šokoval národ i svět president Dwight D. Eisenhower svým televizním projevem na rozloučenou. Obsah řeči byl šokující, protože generál Eisenhower byl velmi populárním válečným hrdinou, a americká armáda byla nejlepší na světě. Eisenhover, vysoce dekorovaný pětihvězdičkový generál, byl nejvyšším velitelem veškerých spojeneckých sil během 2. světové války. Pod jeho vedením během invaze do Normandie byla Evropa nakonec osvobozena od nacistického moru. Bylo to neuvěřitelné, ale tento velký americký hrdina ve své řeči na rozloučenou nevaroval národ před začínající komunistickou hrozbou nebo před jadernou hrozbou. Ne, vůbec ne! Místo toho tento profesionální vojenský génius dojímavě a střízlivě prohlásil svému velkému národu:

„... byli jsme dohnáni k vytvoření obrovského průmyslu neustálého zbrojení. K tomu tři a půl milionu mužů a žen je přímo angažováno v obranných zařízeních. Každoročně vydáváme na vojenskou bezpečnost více než je čistý příjem všech amerických korporací.“

„Toto spojení obrovských vojenských zařízení a rozsáhlého zbrojního průmyslu je v amerických zkušenostech novinkou. Jeho totální vliv --- ekonomický, politický, ba i duchovní --- je cítit v každém městě; každé státní budově, každém úřadě federální vlády. Uznáváme naléhavou potřebu tohoto vývoje. Přesto nesmíme přehlédnout jeho vážné důsledky. Týká se to naší namáhavé práce, zdrojů i živobytí; týká se to celé struktury naší společnosti.“

„Ve vládních radách musíme být bdělí vůči získávání nekontrolovatelného vlivu vojenskoprůmyslového komplexu, ať zamýšleného či ne. Existuje a bude existovat možnost zhoubného vzestupu nesprávně svěřené moci. Nikdy nesmíme dovolit, aby váha této kombinace ohrozila naše svobody a naše demokratické procesy.“


Tak to byl profesionální vojenský důstojník a úřadující president USA, který varoval národ ve své řeči na rozloučenou, že cosi nazvaného „nekontrolovatelný vliv vojenskoprůmyslového komplexu“ vytváří nesmírně nebezpečnou hrozbu společnosti naší svobodné republiky. Podle Eisenhowera tato hrozba „existuje a bude přetrvávat“.

Pro presidenta Eisenhowera v lednu 1961 byla tedy tato hrozba pro Ameriku mnohem větší než Castrova Kuba a Chruščevův Sovětský svaz. Co se tehdy mohlo stát ve „vojenskoprůmyslovém“ zřízení, že to přimělo Eisenhowera vydat takovéto varování formulované silnými slovy? Vylepšený kulomet? Ani nápad. Výroba válečných lodí? Taky ne. Jaderné ponorky? Taky ne. Rozšíření nukleárních hlavic? To patřilo ke starostem, ale k takovým, jichž si většina Američanů byla plně vědoma.

Ne, to, co přimělo Eisenhowera k takovému hlubokému znepokojení, muselo být něco všudypřítomně záhadného, temného a tajného. Zřejmě se vynořila nějaká nová, tajná technologie, která měla reálný potenciál, aby obdařila jisté jednotlivce „získáním nekontrolovatelné moci“, která na druhou stranu měla „ohrozit naše svobody nebo naše demokratické procesy“ (tj. naše svobodné a právoplatné volební postupy). Jinými slovy, mělo to jasný potenciál obejít hlas lidu a dát naprostou nadvládu nezvoleným uchvatitelům moci.

Eisenhower tedy zjevně varoval Ameriku před čímsi zvaným „Zvuk ticha“. Eisenhower byl čestný a vlastenecký Američan. Jako generál námořnictva Smedley Butler, který o pár desetiletí dříve prohlásil v Kongresu, že „válka je raketa“ --- věděl, že taková absolutní moc a naprostá skrytá kontrola myslí a srdcí jednotlivých občanů naprosto zničí společnost. Také věděl a chápal, tak jako německý filosof Goethe:

„Nikdo není beznadějněji zotročen než ten, který falešně věří, že je svobodný.“

Proto vydal své konečné silné varování Americe. Dnes jako autor tohoto článku musím vykonat neméně.

„Zvuk ticha“ je kódový výraz vojenských tajných služeb pro jisté psychotronické zbraně masové kontroly mysli, testované v polovině 50. let, zdokonalené během 70. let a použité rozsáhle „moderní“ americkou armádou v 90. letech, navzdory opozici a varováním takového muže jako byl Dwight David Eisenhower. Tato tajná zbraň měnící mysl je založena na čemsi zvaném technologie subliminálních přenašečů, nebo SSSS (Silent Sound Spread Spectum – Spektrum šíření tichého zvuku.), (také s přezdívkou S-Quad, nebo „Squad“ ve vojenském žargonu. Pro vojenské použití ji vyvinul dr. Oliver Lowery z Norcross v Georgii, a je popsána v US patentu č. 5 159 703.

„Systém tiché subliminální prezentace“ pro komerční použití, r. 1992. Resumé patentu:

„Systém tiché komunikace, v němž se nesluchové přenašeče, ve velmi nízké (ELF) nebo velmi vysoké (VHF) frekvenci nebo v přilehlé nadzvukové frekvenci spektra jsou modulovány amplitudou nebo frekvencí na požadovaný význam a šířeny akusticky a vibračně, pro zavedení do mozku typicky za použití reproduktorů, sluchátek či piezoelektrických převaděčů. Modulované nosiče mohou být vysílány přímo v reálném čase nebo mohou být vhodně zaznamenány a uchovány na mechanických, magnetických či optických médiích pro pozdější či opakované vysílání k posluchači.“

V Laymanových termínech toto zařízení, tento „zvuk ticha“ prostě umožňuje neoprávněnou implantaci specifických myšlenek, emocí, a dokonce předepsaných fyzických akcí do nic netušících lidských bytostí.

Stručně řečeno, má velmi reálnou schopnost měnit lidské bytosti v pouhé loutky v rukou jistých „kontrolorů“ či vodičů loutek. Eisenhower velmi dobře věděl, co taková „zbraň“ může způsobit v rukou chamtivého spiknutí mužů a žen s cílem ovládnout planetu. Mohlo by skutečně vyústit v převzetí moci v americké společnosti bez výstřelu jediné kulky.

Před tímto varoval Ameriku, této „kombinace“ se obával nade vše ostatní. Ignorovali američtí vůdci toto varování? Použilo spiknutí zlých mužů a žen tuto ďábelskou technologii na nic netušící Američany a jiné národy vně našich hranic? Pokud je tomu tak, budou pokračovat v aplikování této technologie prostřednictvím rádia a televize? Tento výklad se pokusí odpovědět na tyto otázky a dát čtenáři jasnou odpověď na to, kdo přesně učinil rozhodnutí o použití „Zvuku ticha“ jak ve válce, tak v míru.

(Pokračování příště...)

Joy

Zdroj: OrgoNet

Náš exkluzívny seriál o HDTV dozore nájdete na tejto adrese.


apríl 30, 2009 23:04 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymjúl 15, 2009 12:12 popoludní

    Komentár: 

    Aj keď by to bolo možné, klasické reproduktory prenášajú veľmi nízke alebo ultrazvukové frekvencie mizerne, takže by to sťažka mohlo mať ten účinok, čo sa tu diskutuje (tie kvalitnejšie reprosústavy tak 30 - 18000 Hz, mimo tohto pásma citlivosť klesá). Museli by sa dohodnúť všetci výrobcovia na zabudovaní reproduktorov, ktoré tieto pásma dokážu preniesť, ale neviem, či je to vôbec reálne. Na toto veľmi nízke frekvencie nie sú vhodné, skôr nejaký ultrazvukový menič (kvôli malým rozmerom).

 

 

Top