Obrázok používateľa CEZ OKNO
DOHRMANOVO PROROCTVO: Úvod

Poděkování

Dohrmanovo Proroctví je více než sbírka slov a obrazů. Je zde také technická platforma, na které je celé dílo integrováno. Bylo by mnohem jednodušší, publikovat projekt v platformě Adobe PDF nebo v jakémkoliv z mnoha dalších formátů e-knih. Avšak projekt volal po součásti, která těmto technologiím velmi chybí a touto chybějící součástí je sociální spolupráce. Abych tuto sociální spolupráci umožnil, potřeboval jsem mysli webových technologů, kteří by byli schopni si představit, jak čtení může být zažíváno jako sdílený proces učení za použití obyčejného webového prohlížeče. Mark Hempel a Ernest z firmy LightCode přijali mou výzvu a vyvinuli tuto platformu a udělali ji integrální součástí čtenářského prožitku. Jejich vášeň a tvořivost je při čtenářském zážitku krásně zřejmá a bez nich by jsi teď držel v ruce obyčejnou knihu.

Zvláštní díky patří tedy jim, za jejich péči a pracovitost při vytváření této exemplární platformy, o které doufám, že si ji každý z vás oblíbí a bude ji plnou měrou prožívat. Také bych chtěl poděkovat Adamovi Gainsburgovi a Deborah Sam za jejich pomoc při uskutečnění tohoto projektu.

Také ze srdce děkuji Johnovi a Darlene Bergesové za jejich péči při editování. A nakonec chci vyjádřit svou vděčnost i vám všem v těle i duchu, kteří jste přispěli tomuto projektu svými postřehy a zvláštními vhledy.

* * * *

Úvod

Antropolog Francis Harwood dělal rozhovor se Siouxským stařešinou, týkající se mýtů jeho kmene a záliby ve vyprávění příběhů. Zeptal se ho, proč jeho lid vypráví příběhy z generace na generaci. Stařešina odpověděl, “Abychom se stali lidskými bytostmi”. Harwood se zeptal, “Cožpak již nejsme lidskými bytostmi?” Stařešina se chápavě usmál. “Ne každý to zrealizoval.”

Stát se lidskou bytostí není tak jednoduché či automatické, jak se mnozí domnívají. Zajisté, naše těla jsou lidská, ale můžeme žít v prázdnotě, ve které je jedinec ovlivňován, aby svou pozornost směřoval pryč. Naše pozornost je jako nárazový vítr, je rozptýlená a nejistá, k čemu se má upnout. V co má věřit. Co má vyjadřovat. Naše pravé lidství zůstává v ochranném stavu zámotku a čeká, až prorazí stěny, které ho obsahují.

Co je těmito zdmi? Proč existují? Jak se vynoříme ze zámotku a roztáhneme křídla, abychom objevili jemné dimenze za našimi lidskými smysly a tím se stali více lidskými? To jsou otázky, které jsou zkoumány v Dohrmanově Proroctví.

Jako malé dítě jsi se možná díval na jabloň a viděl viset jablka z větví a věřil jsi, že jablka rostou z větví. Později jsi pochopil, že větev je jen součástí stromu a že strom je jen součástí země a země je jen součástí vesmíru. V tomto řetězci vzájemné spojitosti můžeš téměř pochopit, jak jablko roste z vesmíru. Tak je to v každém z nás. Jakákoliv větev (kultura či etnikum), ze které vzcházíme, vzchází ze širšího vesmíru, a tím jako reakce vesmír vzchází z naší kolektivní esence.

Johnův Apocryphon, text z Nag Hammádí, říká, “Pracujeme úzce s Pozemskou Bohyní, takže naše vyšší moudrost může opravit to, co ji chybí, prostřednictvím vyjádření světla, které je v nás a které sdílíme.” Gnostikové věří ve vyšší spojení mezi zemí a lidstvem. Chápou, že znovuspojení života na zemi s naším vesmírným centrem je spirálou ko-evoluce, která nás učiní pravými lidmi, protože budeme schopni vnímat zemi jako naši součást.

Chápu, že lidé inklinují k dosahování nebí, když uvažují o své duchovnosti, ale někdy to, co hledáme ve větvích, může být nalezeno jenom v kořenech. Země hraje hlavní roli v Dohrmanově Proroctví a je vyjádřena postavami kamenů, stromů, zvířat a dalších prvků. Země je v tomto příběhu uzemňující silou a protože její přítomnost je tak silná, můžou být jemnější energie vyšších dimenzí použity jako protipól v hudební kompozici.

Přestože tento příběh je posazen do mytologického času a místa, je důležité vědět, že tě vytáhne ze sebe-pohroužení, takže budeš moci pracovat jako celostní čtenář či posluchač, který plně ztělesňuje příběh a jeho archetypy, bez srovnávání tvého času a místa s časem a místem hrdinů příběhu.

Budeš schopen z tohoto příběhu vytěžit více, jestliže se zapojíš do jeho vyprávění použitím Komentářů a Poznámek v sekcích, nebo účastí ve Skupinách. Není to sice nezbytné, ale většině z vás to pomůže ukotvit vhledy, nápady a inspirace, které získáš v průběhu své čtenářské cesty.

„Hierofany“ je řecký termín používaný pro popis manifestace svatého. Hierofany jsou průlomy božské energie do materiálního světa. Jsou jako portály mezi dimenzemi. Úlohou vyprávění příběhů je pokusit se přinést tyto energie do našeho světa oddělenosti a ega, a úlohou čtenáře je obdržet je, zkoumat je, sdílet je a použít je, pokud se jimi cítí být inspirován. Hierofant, který používá dnešní technologie, je docela odlišný od těch, které byly používány v dávných časech. Zde v tomto projektu je příběh, obrazy, technologie a je zde také globální komunita čtenářů a pisatelů, která funguje jako aspekt tohoto hierofanu: Projekt webové knihy Dorhmanovo proroctví. Každý z vás je rozšiřující součástí tohoto projektu, pokud si zvolíte, jí být. Ti, kteří tuto volbu provedou, můžou přidat do tohoto projektu během jeho růstu a budoucího vývoje novou dimenzi a vzor.

Mýty nejsou jedno-myslné či jedno-stranné. Dávají světlo těm, kteří k nim přistupují se vzrůstajícím smyslem pro jednotu. Mají určitý význam pro mě, pro tebe a pro kohokoliv dalšího, ale tento význam může být pro každého z nás velmi odlišný. Je tedy důležité ocenit různorodost interpretací, nebo alespoň upřímně připustit rozdíly, aby mohlo docházet k interakci a formování nových vhledů.

Harmonie je mocným aspektem hierofanů. Ti, kteří žijí v blízkém spojení se svým prostředím, nehledají způsob, jak ho kontrolovat, ale spíše, jak mu porozumět. Jak s ním nastolit určitou formu harmonie. Rád bych vás požádal, aby každý z vás měl toto na mysli, když budete vkládat své poznámky a komentáře do tohoto projektu. Dodáte mu tím eleganci a umožníte jeho významům expandovat a obsáhnout v sobě další úhly pohledu.

Každá osoba má bohatou a složitou vnitřní strukturu, která reaguje na informaci – obzvláště hierofantickou informaci, která v sobě spojuje pozemské archetypy a vyšší dimenzionální energie. Je to tato vnitřní struktura, která řídí reakci; podobná sonaru, který navádí loď. Naším “sonarem” je to, co používáme k navigaci životem a můžeš se domyslet, že to je schopnost intiuice. Doporučuji ti, aby jsi jí naslouchal během čtení.

Na této čtenářské cestě existuje vzájemná závislost mezi všemi účastníky. Ta formuje komunitu – skutečnou komunitu, která je pečující a podporující – což je vhodný a důležitý prvek tohoto projektu. Můžeš se dívat na tuto webovou knihu a vidět jen slova a obrazy, ale pokud ucítíš společné vlákno, povede tě ke skrytému vnitřnímu řádu, který jemně, nevysloveně a trpělivě čeká, až bude v tomto projektu odhalen někým takovým, jako jsi ty.

William Sullivan napsal, “Mýtus člověk nejdříve cítí a teprve později mu rozumí.” Budeš-li se pokoušet analyzovat to, co čteš, ihned to rozumově pochopit, může se ti stát, že přehlédneš pocitovou složku příběhu. Složku, ve které jsi vším, co v příběhu je. To je stav vhledu, ze kterého bych tě rád poprosil, aby jsi četl a naslouchal, protože z tohoto stavu sklidíš největší užitek.

Všechny postavy příběhu jsou součástí každého z nás. Jak půjdeš hlouběji na své čtenářské cestě, odhalíš aspekty sama sebe, které jsou zřejmé a také ty, které jsou skryté či neprojevené. Možná že zde budou některé postavy, které budeš zavrhovat. Chci tě však pobídnout, aby jsi všechny postavy pozval do svého srdce a hluboce každé z nich naslouchal.

Dorhmanovo Proroctví je velmi odlišné od materiálů Tvůrců Křídel, ale to, co mají společné, je záměr vyvolat hierofantickou informaci dvacátéhoprvého století a sdílet ji s co největším počtem lidí. Doufám, že tento příběh se stane cestou do tvé individuální duchovní podstaty, a že ti pomůže rozjímat o vnitřních a hlubokých kvalitách, které v tobě leží. Příběh s tvojí pomocí bude růst. Jeho význam se bude vyvíjet. Doufám, že se ti bude líbit a že budeš naslouchat jeho složenému hlasu s pochopením, že je ve skutečnosti tvým vlastním.

Z mého srdce do tvého

James


Tato Webová Kniha je publikována exkluzivně online na: ›› www.SpiritState.com

Tato kniha je fikce. Jakákoliv podoba se skutečnými osobami, žijícími nebo mrtvými, či se skutečnými událostmi, je čistě náhodná.

Copyright © 2011, James, Všechna práva vyhrazena
Český překlad © 2011, Ondřej Průzračný, ›› www.wingmakers.cz


Zdroj: ›› James Mahu: DOHRMANOVO PROROCTVO; Úvod

Ďakujeme za zaslatie tohto úryvku

 

TvorcoviaKridel.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

WingMakers – Skoro tisíc stránok úvah vyzývavého multimediálneho obsahu, ktorý predstaví novú kozmológiu a budúcu víziu nášho vesmíru i nášho účelu v ňom. Zaručuje rozšírenie mysle každého, kto číta, počúva a hľadá v tejto prekvapujúcej zbierke filozofie, umenia, poézie, vedy, hudby integrovaný, viacúrovňový príbeh. Pôvod všetkého tohto materiálu je mystérium. Prenesené k verejnosti anonymne prameňom známym jednoducho ako James. Projekt Ancient Arrow (Staroveký Šíp) je rovnako tak duchovným odhalením, ako myseľ expandujúcim dobrodružstvom hlbokých objavov humánnosti na poliach metafyziky, kozmológie, psychológie a genetiky.

 

Súvisiace:

Editoriál: POHYBLIVÝ LABYRINT
https://www.cez-okno.net/clanok/editorial-pohyblivy-labyrint

Editoriál: MODRÝ ČLOVEK
https://www.cez-okno.net/clanok/editorial-modry-clovek

Tvorcovia Krídel
https://www.cez-okno.net/sekcia/tvorcovia-kridel


január 31, 2019 00:26 dopoludnia

 

 

Top