Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dozvíme se brzy, že mimozemšťané jsou mezi námi?

Jsme blízko odhalení mimozemské přítomnosti mezi námi? Myslíte, že mimozemské odhalení bude dobrou věcí pro lidstvo nebo pohromou, jak naznačil Stephen Hawking?


Mimozemský a hyperdimenzionální „kontakt“ a odhalení - to má mnoho významů, které musejí být navzájem rozlišovány. Mimozemšťané a hyperdimenzionální civilizace se „odhalit“ soukromně ale i veřejně individuálním osobám či skupinám pomocí kontaktu tváří v tvář, a také tak učinili. Dále s využitím individuálních či skupinových únosů, za pomoci přeletů UFO nad jedinci, skupinami i městy; interdimenzionálně skrze sny a modality ovládání mysli. Mimozemské a hyperdimenzionální civilizace využívaly všechny tyto modality s pozemskými vládnoucími autoritami na všech úrovních, včetně úrovně národní a mezinárodní (OSN).

Naše pozemská dimenze existuje v časoprostorovém hologramu, který se skládá z nesčetných časových linií. Každá časová linie má jinou charakteristiku a může být katastrofičtější či pozitivnější. Obrovské kataklyzma předpovězené pro naši éru se neodehrálo tak, jak se předvídalo. Například globální pobřežní události, které byly předpovězeny k roku 1971 chronovizorem DARPA (Agentura na zkoumání vyspělých obranných projektů) - sondou cestující časem, která zjistila, že budova Nejvyššího soudu USA ve Washingtonu D.C. bude pod vodou asi 30 metrů v červnu 2013, se neuskutečnily. Mimozemský kontakt byl důvěrnou, otevřenou součástí naší současné lidské kultury za posledních 500 000 let. Existuje důkaz o tom, že konsorcium nebo regionální galaktický výbor zodpovídá za tvorbu našeho druhu homo sapiens jakožto světelných bytostí ve 3. dimenzi s DNA o 12 vláknech. Homo sapiens byl převeden na 3-vláknovou DNA otročí rasy před 280 000 lety zásahem dalších predátorských druhů – Anunnaki, kteří ve skutečnosti podali základ všem modelům hierarchických monarchií, náboženství, vlád pozemšťanů a na dualitě založených peněžních systémů lidí.

Role Šediváků

Jeden expert poznamenává, že existuje přibližně na 150 známých druhů šedých mimozemšťanů. Určitý prospěšný druh šedých mimozemšťanů, například, pomáhá uskutečňovat jisté specifické funkce ve vývoji lidské duše a funkce týkající se reinkarnace.

2% populace USA a 14.7% celosvětové populace jsou nedobrovolně teleportovány, unášeny neznámými civilizacemi, a to na základě tajných, po deseti letech se obnovujících smluv, uzavřených vedoucími vládami Západu. Únosy prováděné Šediváky z Orionu údajně souvisejí s Draco-reptiliány ze 4. dimenze, kteří co se týče časového vymezení naplánovali okupaci Země a Marsu někdy mezi lety 2000 a 2030. Můžeme předpokládat, že Řád nového světa je vlastně pohyb ze 3. dimenze do 4. dimenze, do agendy predátorních Reptiliánů (anebo také směrem k agendě pozitivních mimozemšťanů – pozn. redakce).

Dokonce i nedávno, na začátku 20. století, existuje značná dokumentace role Nikola Tesly jakožto prvního průkopníka při znovubudování veřejné exopolitické komunikace z roku 1901 mezi naší pozemskou civilizací a inteligentní civilizací na Marsu. Nejpradvěpodobněji s našimi "bratranci“ známými jako homo martis terris. Veřejná komunikace Země-Mars sloužila pravděpodobně od katastrofy ve slunečním systému 9.500 let před n.l., kdy došlo k velkému poškození atmosféry na Marsu a její ekologie a ke zničení pozemské přímořské civilizace. Práce Nikola Tesly při znovubudování komunikace s inteligentní civilizací na Marsu položila základy pro tajný program DARPA vlády USA a pro program teleportace a cestování časem mezi lety 1968-73, který využíval technologie na bázi Tesly - a ironií je, že je to možná tajný program CIA Mars "jump room", který začal na začátku 80. let, jenž údajně využíval technologie Šediváků. Vzhledem k této otevřené a dramatické historii mimozemského zásahu v pozemské dimenzi, jaký podstatný význam může představovat Konference?

Veřejné embargo podle Durantovy zprávy a Robertsonovy komise, řízené CIA, z roku 1953

Otázky předložené na konferenci jsou v jistém hlubším smyslu umělé, protože jsou to otázky vytvořené podle „umělého embarga na pravdu“, způsobeného v roce 1953 Durantovou zprávou a Robertsonovou komisí pod vedením CIA proto, aby drželo stranou svět médií, a to již od přeletů UFO nad Kapitolem v roce 1952.

V červenci 1952 se mimozemské civilizace ukázaly během přeletů nad ochranným prostorem amerického Kapitolu, což bylo vyfotografováno a publikováno na titulních stranách novin po celém světě s názvem “létající talíře” - a proto to znamenalo masové, veřejné odhalení mimozemské civilizace lidstvu. Ve skutečnosti samotný jev UFO je forma signálů, které jsou odhalením pro lidstvo a signalizací od jedné inteligentější životní formy ku jiné životní formě, že je tu v nejbližším okolí vesmíru další přítomnost.

Robertsonova komise a Durantova zpráva prakticky zakázaly jakékoli zjišťování nebo diskuzi na půdě akademie, vědy, médií, vzdělání anebo vlády na téma mimozemské přítomnosti, čímž vytvořily umělý požadavek na „mimozemské odhalení“.


Obr. Alfred Webre na kongresu exopolitiky v Barceloně 2009

Existuje mnoho způsobů vyjádření této sady okolností.

Moje kolegyně Laura Magdalene Eisenhowerová to vyjádřila takto: “Mimozemská invaze se již odehrává a vlády nechtějí, abychom to věděli.“ Když zopakovala svůj výrok před Světovým sympóziem v San Marinu, Eisenhowerová řekla: "Existuje masivní zakrývání co se týče kontaktu mimozemšťanů s našimi vládami a je tu mnoho utajování, týkající se těch, kteří byli buď uneseni anebo kontaktováni - to je proto, že invaze již začala a oni nechtějí, abychom to věděli. Tato invaze infiltrovala každý sektor naší společnosti ve skrytu pro mnohé, avšak očividně zřejmé pro jiné.“

Když se podíváme na výpověď informátorů – je jasné, že nějaký druh dohody byl uzavřen se skupinou Šediváků a z toho, co jsem zjistil, to bylo dlouho před Ikem (přezdívka prezidenta Dwighta Eisenhowera, pradědečka Laury Eisenhowerové).

Z této perspektivy, začínající tajnými dohodami v roce 1933 za Rooseveltovy administrativy a později ve 30. letech s nacistickým režimem, se jednalo o rasu manipulativních Šediváků, postupujících v součinnosti s invazivní rasou Reptiliánů – Draco, kteří vstoupili do dohod s hlavními vládami, kteréžto smlouvy se každých 10 let obnovují. A dále oni poskytují jistý technologický transfer oplátkou za zneužívání práv na lidech. Mimozemským odhalením začíná být vlastně management mimozemského odhalení, protože ani vlády, ani Šedí, ani Reptiliáni nechtějí svoji přítomnost odhalovat. Na jisté úrovni tajné, rozškatulkované lidsko-mimozemské programy mezi vládou USA a specifickými mimozemskými a hyperdimenzionálními civilizacemi existovaly po desetiletí. Oficiálním „odhalením“ je myšlen výrok autority, hlavy státu v přetrvávající komunikaci s mimozemskou civilizací. Otevřený kontakt ve veřejné sféře je definován jako veřejný, diplomatický vztah mezi mimozemskou civilizací a národní vládou, mezinárodní institucí jako je OSN nebo občanská skupina veřejně uznaná mimozemskou či hyperdimenzionální civilizací.

Možnost A: Odhalit smlouvy s mimozemšťany anebo použití falešných operací

Existuje zpráva o mnohačetném pozorování UFO a dronů, přelétávajících vody námořní základny USA v Kalifornii. Jsou to UFO patřící USA? Jsou to ony “mimozemské dohody s UFO“?

Je „odhalení“ pomocí pochybné vlády Řádu nového světa (té z USA) existence Smlouvy s mimozemskými civilizacemi, pro které je pozemskou vládou NWO, ve skutečnosti jen jakousi náhradou platného odhalení? Nebo je to jakási variace téhož – což je falešná invaze podle smlouvy mimozemšťanů nebo NWO, tedy „odštěpená civilizace“ vesmírných sil zakamuflovaná jako mimozemská invaze, jak oznámil Dr. Wernher von Braun z NASA ku Dr. Carol Rosinové, že to bude ona poslední karta válečné ekonomiky?

Možnost B: Ukončit hyperdimenzionální „válku“ mezi manipulativními ET a etickou vládou aliance z vyšší dimenze – kdyby tuto „válku“ vyhrála strategická aliance „bílého klobouku“ pozemšťanů a etické vlády Galaktické aliance, pak dozraje čas na oficiální „odhalení“ lidsko-mimozemské aliance. Na druhou stranu vláda USA může shledat jako vhodné zapsat lidskou populaci do zasvěcené účasti v hyperdimenzionální „válce“ v rámci slunečního systému. Kdyby to byl tento případ, pak vládní autority přející si přihlásit své občany k podpoře v této „válce“, učinili by oficiální „odhalení“. Je-li tato „válka“ ve skutečnosti jen falešnou operací pozemské permanentní ekonomické války, jejímž účelem se má propagovat vyzbrojování vesmíru, pak oficiální „odhalení“ této „války“ a „nepřítele“ by bylo součástí podvodu falešné operace, jak přihlásit energii lidské populace do militarizace vesmíru a do války.

Možnost C: Je „odhalení“ skutečnou funkcí schopnosti lidského DNA a vědomí vnímat multidimenzionální realitu, nutnou pro fungování ve 4. dimenzi, odkud nás hlavně navštěvují mimozemské civilizace? Důkazy od badatelů s více jak 2.000 kontaktéry, kteří jsou pravidelně informováni mimozemšťany ve vesmírných lodích potvrzují, že posun lidského vědomí dosáhne vrcholu kolem roku 2017, takže se lidstvo otevře k vyššímu vnímání a k „mimozemskému kontaktu a odhalení“. Badatelka Mary Rodwell “se podílí o podrobnostech nadcházejícího globálního posunu, které odkryla ve svých výzkumech s více než 2.000 případy vědomého vzájemného působení s mimozemšťany, včetně působení na úrovni duše. Nadcházející posun se popisuje jako probuzení a transformace lidského vědomí, spolu s dramatickými změnami ve smyslu funkce lidské společnosti na Zemi.“

Možnost D: Život na Marsu – nesčetné snímky vyskytujících se humanoidů a zvířecího života na povrchu Marsu se nyní objevují na fotografiích pořízených vozítkem NASA – Spirit a Opportunity. Fotografie a analýzy humanoida a zvířecí formy života, struktur a soch jsou přiloženy v “The Discovery of Life on Mars,” spolu s množstvím článků na stránkách: www.projectmars.net. Když se použije pokročilá fotoanalytická technologie na snímky z vozítka NASA, budou pravděpodobně popsány jako definitivně pocházející z Marsu a jejího původního zvířecího a humanoidního života. Tím, se může nastolit rozumný argument, že vláda USA skrze uvolňování fotografií vozítka z NASA pořídila na povrchu Marsu záběry původního života, což může zajistit oficiální „odhalení“ inteligentního života na Marsu. Má-li NASA ve skutečnosti vnitřní zdroje k oficiálnímu „odhalení“ života na Maru a mimozemské humanoidní civilizace na Marsu, pak se „odhalení“ pro celé USA a světovou veřejnost pravděpodobně odehraje (1) pokročilou fotoanalytickou technologií, která se může použít na fotografie vozítka z NASA a (2) občanské skupiny jako je Mars Anomaly Research Society (MARS) mohou začít zasahovat veřejnost hlavního proudu médií a politické publikum.


INTERVIEW s autorom (EN) nájdete na tejto adrese.

Alfred Lambremont Webre, MEd, JD, jún 2014

http://ufodigest.com/article/among-us-0601

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Alfred L. Webre
http://www.cez-okno.net/autor/alfred-l-webre

Odhalenie
http://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


júl 25, 2014 23:04 popoludní

 

 

Top