Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dr. Dan Burisch, kosmická inteligence "J-ROD", rok 2012 a odhalená mystéria života

Mikrobiolog Dr. Dan Burisch tvrdí, že tak jak se budeme blížit k roku 2012 bude nás naše Slunce zasypávat stále silnějšími a intenzivnějšími vlnami energie a to díky masivní aktivaci jevu, který se nazývá „Einstein – Rosenovy“ mosty, které se aktivují podél galaktického rovníku. Naše Slunce prostě reaguje na velmi zvláštní změny, kterými jádro naší galaxie začalo procházet. Je to pochopitelné jelikož v makrokosmickém i mikrokosmickém rozměru souvisí všechno se vším, vše je společně propojeno systémem a mechanismy, které ještě velmi dlouho pro nás zůstanou tajemstvím. Před nedávném učinil jeden z mnoha redaktorů s panem Dr. Burischem rozhovor pro jeden nejmenovaný deník.Jelikož v něm zazněly poměrně zajímavé a podnětné informace začneme tento materiál přepisem části tohoto dialogu. Poté se přesuneme do nitra výzkumného centra AREA-51 a budeme sledovat příběh mezi vědcem a cizí inteligencí "J-Rod". A nakonec odhalíme přítomnost částice Ganesh v oblasti Frenschman´s Mountain. Více v následující reportáži.

Don Dep: Sdělil jste lidstvu, že jste měl po určitou dobu být v přímém fyzickém kontaktu s cizí formou inteligence, kterou jste nazval „J-Rod“. Je to ta samá skupina bytostí, která lidstvu předala technologie ohledně konstrukce diskovitých letounů již ve třicátých letech minulého století?
Dan Burisch: To není všechno, předala nám informace týkající se geografické anatomie tzv. „Hvězdných Bran“ na povrchu naší planety. Některé jsou umělého původu, ale většina z nich je součástí přirozené energo – morfologie naší planety. V podstatě každá planeta disponuje podobnými strukturami. Ale ano, v podstatě lze říci, že jde o jeden a ten samý biologický druh.

Don Dep: A nachází se "Hvězdné brány" také na území Iráku? Asi tušíte kam mířím touto otázkou.
Dan Burisch: (Úsměv) Ano, dvě "Hvězdné brány" se nachází na území Iráku. Na území Spojených Států Amerických se nachází jedna. V podstatě lze říci, že platí pravidlo o kumulaci historických vyspělých kultur na určitých místech planety a intenzitou množství těchto zvláštních útvarů. Asi bych měl dodat, že další se nachází v prostoru asi možná na první pohled přehlížené Antarktidy. Ovšem velmi dobře informované jisté vědecké nacistické složky věděly velmi dobře co mají v těchto končinách hledat. Nebo si myslíte, že financovaly velmi nákladné vědecké výpravy ve třicátých letech minulého století do této oblasti jen tak pro zábavu, když ohromné množství finančních prostředků putovalo do zbrojního průmyslu v probíhající přípravě na světovou válku? Musely k tomu mít velmi pádný důvod a nešlo čistě jen o Atlantidu i když ta s tím vím byla logicky spojená.
Pochopte, že světové mocnosti mají k dispozici neuvěřitelně vyspělou technologii a tak prostě víme, že tyto energetické anomálie, které jsme nazvali příznačně „Hvězdné Brány“ sehraji v nejbližší době velmi podstatnou roli. Tzv. „Knihy záznamů“ jsou již velmi dobře prostudovány a tak s velkou mírou pravděpodobnosti můžeme hovořit o tom, že lidstvo budou čekat velké změny.

Don Dep: Proč jsou „Hvězdné Brány“ tak důležité? Proč si zasluhují tolik pozornosti?
Dan Burisch: Je to jako se vším. Zase tu jde o možnost využití jistého druhu energie. Nabízí se tu i jiné možnosti, které jsou možná za hranicemi lidské fantazie. Víme, že díky vzedmutí přirozené energie uvnitř těchto planetárních energetických center v důsledku na probíhající kosmické procesy dojde k posunu zemských pólů, k velmi radikálnímu posunu. Víme již také, že nejdříve k tomuto posunu dojde u magnetických pólů a teprve poté pochopitelně se upraví i jejich geografický rozměr.

Don Dep: Prosakují informace o jakési „Arše“ a „Planetě X“. Jak zapadají tato fakta do tohoto scénáře?
Dan Burisch: Ano, Archa je zařízení. Je to dopravní prostředek. Je postavena a je kompletní. Nachází se ve Spojených Státech. Ovšem sám nevím kde je přesně umístěná. Prostě to nevím. Jde progentor, který bude schopen dopravit jistý počet lidí na Měsíc a Mars. Zůstat by znamenalo podřídit se nezvratným degenerativním změnám a vstoupit do slepé mikro evoluce, které vede k ustanovení hybrida J-Rod. Ohledně "Planety X" nemám žádné informace. Je to pro mne cizí pojem.

Don Dep: Proboha a tomu máme věřit?!
Dan Burisch: Nikdo po Vás nechce abyste tomu věřil, ale na druhé straně nikdo po mne nemůže chtít abych mluvil něco co není faktem jen pro to, aby obdržel informace které chce slyšet. Je mi jasné, že se tohle nikomu soudnému nebude líbit. Ale možná, pokud vám bude dělat problémy se s tím vyrovnat, bude asi lepší když tomu věřit prostě nebudete….. Ale věřte mi alespoň to, že zaujmout „pštrosí syndrom“ není zrovna tou nejoptimálnější cestou v naší současné situaci.

Don Dep: Ale strašit lidi také není správné….
Dan Burisch: Víte, je jednoznačně prokázáno a dokázáno, že psychický stav strachu jde ruku v ruce s NEVĚDOMOSTÍ. Bohužel nemohu za to ani já a ani nikdo z mých kolegů, že lidstvo je nevědomé. To je práce Systému víte. Dlouhodobá a systematická práce. Konečně si za to lidstvo svým způsobem může samo, a to je historická zkušenost. Na druhé straně vás mohu utěšit alespoň tím, že prognosticky není nikdy nic stoprocentní a vždy půjde jen a pouze o předpoklady, hypotézy a futuristické analýzy o nějaké procentuální míře pravděpodobnosti. A prosím vás hlavně se mne v rámci tématu našeho rozhovoru neptejte na procenta (smích)…

Don Dep: Lze v souvislosti s tím co říkáte již dnes sledovat nějaké zvláštní jevy?
Dan Burisch: Jistě. Jak asi víte naše Slunce již jistou dobu vykazuje celou množinu anomálií, které v mnoha případech nemají obdobu. Zajímavé je působení magnetických vírů, které formují žhavou sluneční plazmu v protuberancích do velmi zajímavých tvarů, které zřejmě nejsou nahodilé. Tento jev je dnes předmětem výzkumu. Také jsme zjistili, že velké shluky galaxií se formují do útvarů, který nazýváme oktahedron. Z pohledu vyšších energetických operací je tento útvar velmi důležitým prvkem.

Don Dep: O důležitosti tohoto útvaru se velmi často hovoří i s doposud ne zcela pochopenými přírodními zákonitostmi v rovině naší planety a dokonce i lidského těla. Je to přesně v režii historicky známého: „Jak nahoře tak dole“.
Dan Burisch: Zajímavé. V průběhu 24 hodin jste již druhá osoba, která toto říká… Zajímavé. Tušíme, že se v centru naší galaxie začíná něco odehrávat. Nevíme přesně co to je, ale vlivy tohoto procesu s následnými důsledky se šíří po galaxii jednoznačně neporovnatelně vyšší rychlostí než je rychlost světla. Zjistili jsme, že prudký náběh změn v galaktickém jádru vyvolává energetické vzruchy o vysokých frekvencí a neuvěřitelně vysokých energetických pulsech, které se šiří po galaktických energetických meridiánech několik tisíckrát vyšší rychlostí než je rychlost světla. Zjistily jsme také, že tyto procesy vyvolávají časové poruchy, které se v periferních částech naší galaxie (tedy i v místech kde se nachází naše Sluneční soustava) projevují zatím velmi neznatelně.

Don Dep: Naznačil jste, že letecká a kosmická technologie, kterou disponují jistá vládní uskupení umí manipulovat s časem. Můžete k tomu sdělit něco bližšího?
Dan Burisch: Ano, naznačil jsem, že tato technologie přišla z Orionu. Ve skutečnosti je ale pozemského původu a její kořeny sahají až do doby starověkého Sumeru. Říkají vám něco védské „vimany“?

Don Dep: Ale Sumerové jsou našimi předky?
Dan Burisch: Jistě. Jenže ono je to trochu složitější, Jsou totiž zároveň i našimi potomky. (Smích). Je to v podstatě otázka jistého druhu časové smyčky a uzavřeného procesu kauzality, tedy řetězce příčin a následků, přičemž jednu z hlavních rolí tohoto prostoročasového zakřivení hraje právě rok 2012.

Pokračujeme pasáží ve které dr. Burisch popisuje svůj výzkum a především způsob komunikace s inteligencí J-Rod. Některé pasáže jsou více emotivnějšího charakteru, ale myslím si, že je to jedině dobře, jelikož velmi dobře vystihují atmosféru ve které se významný vědec nacházel. Své místo má i geneze výzkumu několikrát proklamované „částice Ganesh“ na kterou dr. Dan Burisch několikrát upozorňuje.

„Následující fakta jsem zaznamenal nejlépe jak jsem uměl. Ve chvíli kdy budete číst tyto informace mnohé z nich vyzní přinejmenším směšně, ale moudrý člověk velmi dobře ví, jak je to relativní. Nacházíme se v době kdy se hodnoty všeho velmi rychle mění na našem pomyslném žebříčku priorit. Podobně je tomu s informacemi a tuto tezi bychom měli vždy držet na zřeteli. Jak jsem již několikrát naznačil nic není předem stanoveno, nevěřím v pevně ukotvený osud. Naopak věřím v Boží moudrost a také v tom, že vše je možné v kterémkoliv okamžiku změnit. Nicméně přesto přese všechno jsem musel jistá fakta shromáždit a v této podobě zaznamenat pro budoucnost. A kdyby náhodou, snad zainteresovaným jedincům pomohou se lépe orientovat v nastalé situaci.

Pokud nemáte vysokoškolskou přípravu v mikrobiologii a jí podobným vědám doufám, že jste se seznámili alespoň s nějakými základními a obecnými znalostmi fundovanějšího charakteru z klasické biologie. I když se budu snažit hovořit srozumitelně a vědecké termíny spíše prezentovat v populární podobě, je možné, že v jistých okamžicích nebudu schopen dost dobře neinformovanému čtenáři vysvětlit některé z komplikovanějších termínů. Pevně však doufám, že tato situace nenastane.
Hned na začátku se přiznám, že jsem velmi dlouhou dobu, konečně jako drtivá většina jiných vědců, souhlasil s klasickými mechanismy Darwinovské a později sérii Neo – Darwinovských teorií, jakožto vědecké platformy a to společně s dalšími teoriemi genetického charakteru a dat populační dynamiky. Bez výhrad jsem přijal otřepaný fakt, že všichni máme společného předka a to nejen na úrovni lidské rodiny, ale i v širších dimenzích života jako takového.

Smál jsem se s kolegy teoretiky tomu, že by mohla „neživá skála“ produkovat živé mechanismy. Ano, jednoznačně jsem odsoudil „kreacionisty“ a jejich filozofii jako jistý druh nezdravého fanatismu a na druhé straně všemožně podporoval darwinismus jako vědecký systém a pravdu. Ale…

Má přímá účast na přísně tajném vládním projektu „Aquarius“ a mnohaletá spolupráce s cizí inteligencí „J-Rod“ začaly měnit můj zažitý tradiční názor, a nebojím se říci, i víru. I když ze začátku tyto změny byly velmi bolestivé. Velmi rychle mne a mým kolegům bylo jasné, že „J-Rod“ je špičkovým zástupcem technokratického typu vědomí. Byli jsme přesvědčení, že z evolučního hlediska se jedná o dokonalý typ vědomí a tak jsem zpočátku i na této zkušenosti viděl podporu darwinismu a jeho správnost. Jenže jak jsem již naznačil všeho do času…

Jak běžely měsíce já a entita J-Rod jsme se neuvěřitelným způsobem spřátelili. Ano, stali se z nás přátelé. Jak je to možné? Dva zcela odlišné druhy se staly přáteli. Později jsem pochopil, že ona odlišnost byla skutečně jen fyzická a odrážely jí prostě jen jiné morfické znaky našich těl. Ve vnitř v nitru bylo něco co nás spojovalo. Až neuvěřitelně to podporovalo informace, které mi J-Rod začal předávat. Informace o tom, že jsme vlastně ve své genetické podstatě jeden a ten samý druh – lidský druh. Bylo neuvěřitelné s jakou ohromnou vůli byl J -Rod ochoten trpět pro naše společné poznání s vírou, že společně přetneme jednou provždy jakousi pomyslnou smyčku „neodvratných událostí“ ke kterým směřujeme. Asi namítnete, že to mohla být jeho vypočítavost, chladná logika a kalkulace. Ano, i tak jsem uvažoval, ale zároveň jsem nějak v nitru cítil, že je jeho chování upřímné a čisté.

Je možné, že současná situace, jeho mysl ho dohnala k vnímaní altruismu. Bylo nám všem jasné, že jeho nervová degenerační porucha by se snad společným úsilím dala vyléčit. Znamenalo by to záchranu pro něho a jeho svět, ale fascinující na tom všem bylo, že toto nebyl jeho hlavní zájem. Jeho prioritní úsilí směřovalo k nápravě série chyb, které nakonec kulminovaly v evoluční katastrofu. Nesčetněkrát mi hovořil o jeho Bratrech – „Bytostech ze systému Orionu“. Nebyl si přitom vůbec jist, pouze odvodil jejich existenci a přitom vždy říkal – oni jsou druhá skupina naší civilizace, já předpokládám, že jsou, že žijí a že se jim daří lépe než nám.

Pod tlakem těchto přímých zkušeností jsem si brzy dal dvě a dvě dohromady a tak jak se měnilo mé myšlení a nazírání na celou situaci, začal jsem ho stále více a více vnímat jako nešťastnou lidskou Bytost zoufale a z posledních sil se snažící o nápravu událostí, které se staly noční můrou pro jeho civilizaci. Postupně jsem stále zřetelněji vnímal, že ze zdravotního hlediska mu nejsem schopen pomoci (na Zemi neexistovala síla a prostředek, který by mohl zastavit nezvratný proces degenerace jeho těla). Jenže ruku v ruce s tím jsem si uvědomoval, že spíše bojuji o jeho Duši, že to fyzické není rozhodující. Pak jsem si uvědomil cosi, co mne ohromilo. Uvědomil jsem si, že skrze to všechno vlastně bojuji sám o sebe, o tento svět, tuto civilizaci a mám před sebou až neskutečné memento čehosi co zřejmě bylo před námi, co se nedalo vidět – pouze tušit.

Pamatuji se na jednu velmi dramatickou příhodu. Na první pohled vypadala skutečně dramaticky, ale ve skutečnosti mne ohromným způsobem posunula dopředu. Byla to chvíle kdy jsem vědomě začal opouštět svůj doposud tak zažitý tradiční vědecký světonázor a pohled na život a jeho vývoj. Několikrát jsem inteligenci J-Rod žádal, aby mi zprostředkovala nějaké informace o genesis času. Nejdříve odmítla, ale pak se ke mne přiblížila, vzala mi hlavu do rukou a já se v několika okamžicích propadl kamsi… Možná do jiného světa. Bylo to fascinující a trvalo to asi 20 – 30 minut, než se ke mne kolegové dostali skrze ochranné zóny po nutných karanténních procedurách.

Viděl jsem běžet 3D obrazy i myšlenky a intenzivně jsem vnímal tlumené emoce. Část toho vypadala spíš jako metafory než konkrétní realita. Můj přítel mi ukázal proces genesis z pohledu inkarnačního Řádu. Bylo to zcela fascinující a upozorňuji, že jako naturální vědec jsem do této chvíle nebyl schopen ani náznakem přijmout nějakou takovou teorii, natož zkušenost. Velmi mnoho obrazů, které jsem zřetelně viděl byly velmi podobné starověké mandale Tvoření – Sri Yantře. Viděl jsem také úchvatný Lotosový Květ, který se vynořil z nedaleké kulaté a přesto krystalové matrice. V ní se pohyboval objekt, který vypadal jako Sri Yantra a ten se přes postupná stádia počal hroutit do sebe. Přesně jsem chápal, že šlo o řízené imploze a díky ním Sri Yantra před mým zrakem metamorfovala postupně do různých Platonových těles a to vše bylo neseno v proudu Světla k jakémusi Semenu, které vypadalo jako „kapka vody“. Všechno to pak vstoupilo do této kapky vody.

Pak se tato kapka vody rozdělila na 12 částí a těchto 12 částí vytvořilo 12 rozdílných lokací a každá z těchto lokací ovšem zůstala v kontaktu ze Semenem. (Vzpomeňte si na informace, které podal svého času účastníkům diskuse inteligenční faktor TOM, když hovořil o podstatě čísla devět a dvanáct. Podobnost se zážitkem dr. Burische je fascinující. Jde o seriál chanellingu s TOMEM, který uvádím na jiném místě, pozn. J. CH.). Semeno se také rozdělilo na 12 dílčích sekcí. Velmi pozorně jsem z pohledu vědce sledoval celý proces a zjistil jsem, že každá dílčí substance se nejdříve rozdělila, aby se posléze objevila jako působící prokaryotická a eukaryotická rozmanitost. Nakonec mne napadlo, že všechno to velmi připomíná procesy dělení buněk...

Pak nás od sebe roztrhly. J-Rod byl velmi zmatený jelikož nevěděl co se děje. A já jsem se nacházel v dokonalém šoku, jelikož jsem právě viděl a pochopil to co bych nazval „Úsvit lidstva a jeho konec“, alfu a omegu evoluce. Byl to ten nejsilnější zážitek mého života.

Bylo to neuvěřitelné, ona geneticky zdegenerovaná Bytost mi jednoznačně pomohla pochopit komplikovanou „Endosymbiotickou teorii eukaryotických původů“. V tomto okamžiku jsem se závratným způsobem přiblížil k pochopení povahy, účelu a osudu Života. Věděl jsem, že si toto osudové poznání nemohu nechat sám pro sebe. Když jsem se díval na ty smutné a bezradné oči J-Roda pochopil jsem jaký dar jsem obdržel – jaký dar jsme my všichni dostali. Ruku v ruce s tím jsem pochopil svou výzkumnou práci, kterou bych nazval „Mise Genesis“ a můj výzkum v oblasti endosymbiotiky dostal nový impuls a nový rámec bádání.

V průběhu ranných fází mé vědecké „Mise Genesis“ jsem uvažoval o vztažných bodech a výsledné statistice jistého dílčího výzkumného úkolu, který se stal známým jako „FBM Projekt“ (Fresh – Brackish – Marine). V průběhu tohoto projektu jsem zjistil, že hladoví prvoci se vždy začali chovat jaksi podivně, neobvykle a nepředvídatelně. Řekl jsem si, Pane Bože já jsem snad našel nějaký druh biochemické či behaviorální stopy vedoucí k originálnímu (engulfment), který podle endosymbiotické teorie nechal povstat mitochondriím atp. V tom všem hrály velmi významnou roli morfické tvary Platonových těles a faktor tzv. „Zlatého řezu“ včetně konstanty „fí“.

Mise Genesis byla předsunutou výzkumnou platformou potvrzující originální FBM výsledky. Následně jsem se rozhodl soustředit se na výzkum chování malých hladových prvoků, když byli vystaveni přítomnosti skály různého stáří – skála je úžasných energo informačním faktorem vztahující se přímo k planetě Zemi. Rozhodnutí nakonec padlo na „Frenschman´s Mountain“ jelikož tato hora umožňovala se posouvat ve stáří hornin od nějakých 20 milionů až k 1,7 miliardám let. Výzkum byl odstartován u nejstarší břidlicové vrstvy.

Brzy po odstartování výzkumu byla na videu zchycena velmi nezvyklá anomálie, která se týkala působení elektrické energie na skálu. Jakmile byl na skálu aplikován elektrický proud, plocha skály počala vyzařovat v infračerveném spektru. Můj výzkumný tým věděl, že toto je charakteristické chování pro jev zvaný „Staar – Flower“ a energetickou anomálii zvanou „Hvězdná Brána“. Takže tyto infračervené proudy energie mne pochopitelně začaly velmi zajímat. Začal jsem tedy pokus opakovat s větším množstvím elektřiny. Tento test proběhl 31. května 2001 a vyústil v masivní uvolňování tepla. Při dalších testech jsem začal používat střídavý elektrický proud a to o ve velmi vysokých frekvencích což vyvolávalo velmi specifické a zvláštní jevy na infračervené úrovni, ale nikoliv vizuální. Tato úroveň byla nakonec používána pro mikroskopické analýzy krystalků skály s přítomností prvků řas. Tato kombinace nás nakonec dovedla k odhalení něčeho zcela jedinečného. K odhalení unikátní energetické „Částice Ganesh“.

Omlouvám se přátelé, že vás v tomto okamžiku musím vytrhnout ze čtení, ale v tomto bodě vědecký tým dr. Burische na chvíli opustíme. Důvod je prostý – dotkli jsme se okamžiku objevu již několikrát citované „Částice Ganesh“. V této části našeho příběhu již zaznělo mnohé a je třeba vše náležitě strávit, nadechnout se a soustředit na další zásadní skutečnosti dekorující následný vývoj událostí. Do prostředí Frenschman´s Mountain se tedy vrátíme opět. Příběh pokračuje...

© Dr. Dan Burisch

© Jaroslav Chvátal

Zdroj: Matrix-2001.cz


október 22, 2008 04:54 dopoludnia

 

 

Top