Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dr. Masaru Emoto veril, že voda je... „NIEČO, ČO NIE JE Z TEJTO ZEME“ (+VIDEO)

„Učenie o vode je ako skúmanie objavovania, ako funguje kozmos, a kryštály odhalené prostredníctvom vody sú ako brána do inej dimenzie."
Dr. Masaru Emoto

Ľudské bytosti sú v podstate vytvorené z vody, a vo svojom priekopníckom výskume ›› Dr. Masaru Emoto demonštruje, že molekulovú štruktúru vody značne ovplyvňujú nefyzikálne udalosti ako myšlienky, slová a zámer.


V sérii priekopníckych štúdií aplikoval na vodu mentálnu stimuláciu a odfotografoval ju mikroskopom, robiac snímky formácií ľadových kryštálov, aby ukázal, ako aplikácia rôznych zámerov na vodu ovplyvnila jej fyzikálnu štruktúru.

Výsledky boli fenomenálne. Ukazuje sa, že tak ako tón a zámer ovplyvňujú medziľudskú komunikáciu, dokázal, že tón a zámer prijíma voda ako komunikáciu.

Práve tak ako sú už ›› rastliny chápané ako majúce vedomie a akosi vedomé si seba samých, štúdie Dr. Emota predpokladajú, že voda tiež prejavuje známky vedomia a inteligencie.

Tu je pohľad na rozdiel vo vzorke pred a po modlitbe budhistického mnícha nad vzorkou v jednom z jeho testov:

PRED a PO MODLITBE...

Veda o tom, ako zámer ovplyvňuje molekuly vody je neznáma, a výsledky práce Dr. Emota nechávajú otvorené dvere pre niektoré veľké otázky o živote a o tom, ako začal na planéte Zem život samotný.

• Z čoho je stvorený vesmír?
• A prečo je voda takým jedinečným prvkom v našom svete, s takými nezvyčajnými vlastnosťami?

›› V roku 2000 sa rozlomila blízko slnka kométa nesúca dostatok vody, aby naplnila malé jazero, potenciálne potvrdzujúc platnosť teórie, že kométy mohli priniesť Zemi vodu počas stupňov jej formovania.

Takisto ›› bolo nedávno oznámené,

„…že 'významná časť' vody na Zemi bola zdedený od medzihviezdneho priestoru, a bol tam ešte pred vytvorením Slnka asi pred nejakými 4,6 miliardami rokov."

Preto, voda na tejto planéte už bola, alebo bola na ceste, ešte pred samotnou planétou.

Táto teória je niečím, s čím Dr. Emoto súhlasil a o čom sa zmienil vo svojej knihe ›› Správy ukryté vo vode, upozorňujúc na to, že voda sa zdá byť vedomou, reagujúc na svoje okolie inteligentne, a je na planéte Zem cudzia.

Tu sú niektoré z jeho myšlienok na túto tému:

„Moje výskumy ohľadom záhad vody ma nútia si myslieť, že voda je niečím, čo nie je z tejto Zeme."

Prečo si myslíte, že je na tejto Zemi tak veľa vody? Väčšina vysvetlení hovorí, že keď sa Zem formovala, asi pred 4,6 miliardami rokov, voda sa zmenila na paru, vyparila sa a sformovala do dažďa, ktorý padal na Zem, čo malo za následok vytvorenie oceánov.

Ale nie všetci učenci s touto teóriou súhlasia, a niektorí ponúkajú radikálne odlišné alternatívy.

Jedným takým učencom bol Louis Frank z Univerzity v Iowe, ktorý predpokladal, že voda sa dostala na túto planétu vo forme kusov ľadu z vonkajšieho priestoru.

Profesor Frank začal svoj výskum, keď ho zmiatla skutočnosť, že satelitné fotografie ukázali čierne body; došiel k záveru, že tieto čierne body sú kométy, ktoré padajú na Zem.

Tieto mini-kométy sú vlastne gule vody a ľadu vážiace stovky ton alebo aj viac, a padajú do zemskej atmosféry rýchlosťou asi dvadsať za minútu (alebo desať miliónov za rok). Teória hovorí, že tieto gule ľadu bombardovali Zem pred štyridsiatimi miliardami rokov, vytvoriac moria a oceány, a tento istý jav pokračuje aj dnes.

Ako zemská príťažlivosť vťahuje tieto ľadové kométy do atmosféry, teplo zo Slnka ich vyparuje a mení ich na plyn.

Ako padajú päťdesiat alebo päť kilometrov z vonkajšieho priestoru, plynové častice sa zmiešajú so vzduchom v atmosfére a padajú na Zem ako dážď alebo sneh.

Ak by mal tento nový prístup získal kredibilitu, vyžadovalo by to, aby boli prepísané mnohé z kníh vo svetových knižniciach.

Malo by to dopad na takmer všetky vedecké teórie týkajúce sa života na tejto planéte, ako je pôvod človeka a Darwinova teória evolúcie.

Je všeobecne uznávané, že bez vody nemôže byť život, a ak prijmeme, že voda, zdroj všetkého života, bola zoslaná z vonkajšieho priestoru, potom nás logika vedie k záveru, že všetok život, vrátane ľudských bytostí na tejto planéte je mimozemský.

Ale ak budeme súhlasiť s teóriou, že ›› voda je mimozemská, potom snáď budeme môcť lepšie chápať mnohé nezvyčajné charakteristiky vody.

• Prečo ľad pláva?
• Prečo voda dokáže tak rozpúšťať?
• Prečo môže uterák nasiaknuť vodou, zdanlivo v rozpore so zákonmi gravitácie?

„Z hľadiska, že voda nie je z tohto sveta, sa tieto a iné záhady obklopujúce vodu, môžu na pochopenie zdať menej nepochopiteľnými."
›› Správy ukryté vo vode, s. 56-58

Dôkazu, ktorý teraz oznámila NASA, a to že ›› voda v skutočnosti tečie na povrchu Marsu sa môžme diviť, či uznanie vody na povrchu Červenej planéty nebolo určitým spôsobom čiastočným ›› odhalením skutočnosti, ktoré vláda učinila pre verejnosť, že sme v tomto vesmíre sprevádzaní ›› mimozemským životom.

Bola intuícia Dr. Emota ohľadom pravej povahy vody správna?

Keď si spojíte, čo vieme o tom, aká je voda v našom vesmíre všadeprítomná, aká dôležitá je voda pre život tu, na našej planéte Zemi, a možnosť, že voda je vedomá a komunikuje s nami svojím vlastným, jedinečným spôsobom, potom otvoríte dvere predstave, že voda by mohla byť viac, než len látkou nájdenou v priestore, a že v skutočnosti by mohla byť formou, najdôležitejšou formou inteligentného života vo vesmíre.

Nasledujúce video je krásnou prezentáciou niektorých fotografických prác Dr. Emota:


VIDEO (EN) nájdete na tejto adrese.

• Kde je voda, tam je aj život, ako hovorí porekadlo, a ak teória, že vodu doručili na Zem milióny komét nesúcich vodu, je presná, potom odkiaľ tieto kométy s vodou pochádzajú?
• Ak nie sme zo Zeme, tak odkiaľ sme?
• Mohli by byť vo vode ukryté posolstvo, niečo v duchu 'pozri sa hore, aby si našiel svoj domov?'

Tu je úryvok z filmu ›› Čo my len vieme?, kde je dielo Dr. Emota vysvetlené podrobnejšie:


VIDEO (dabing CZ) nájdete na tejto adrese.

Buck Rogers

30. september 2015

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_agua42.htm

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Masaru Emoto
http://www.cez-okno.net/rubrika/masaru-emoto

Voda
http://www.cez-okno.net/rubrika/voda


Sekcie: 
október 20, 2015 03:18 dopoludnia

 

 

Top