Obrázok používateľa CEZ OKNO
Louise L. Hay: Duchovné príčiny chorôb

Miluj svoj život je znamenitou ukážkou pozitívneho prístupu k životu a návratom do krajiny harmónie. Príčinou ľudských problémov a chorôb sú negatívne psychické návyky. Liečebná metóda kalifornskej psychoterapeutky Louise L. Hayovej je založená na duševnej očiste. Ponúka spektrum pozitívnych tvrdení, ktoré pôsobia nielen preventívne, ale dokážu vyliečiť aj najvážnejšie ochorenia...

Absces – vred

Nepríjemné myšlienky o krivdách, urážkach a pomste.

Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojim myšlienkam, aby sa oslobodili. 

Afty

Nevyslovené jedovaté slová a obviňovanie.
Pozitívne tvrdenie: Vo svojom láskyplnom svete vytváram len a len radostné zážitky. 

AIDS

Zavrhnutie seba samého, sexuálna vina, zakorenené presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Som dokonalým stelesnením života, ktoré pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, čím som, mám sa rád. 

Akné

Odmietanie seba samého a odpor voči sebe.
Pozitívne tvrdenie: Som stelesnenie života, ktorý pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, akým som úžasným človekom, mám sa rád. 

Alergia

Na koho sme alergickí? Sebaodmietanie.
Pozitívne tvrdenie: Svet je bezpečný a priateľský. Som v bezpečí, som uzmierený so životom. 

Alkoholizmus

Pocit márnosti, viny a neschopnosti, zavrhovanie seba samého a tzv. hádzanie flinty do žita.
Pozitívne tvrdenie: Žijem v prítomnosti, každý okamih je nový a vážim si sám seba, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Alzheimerova choroba

Túžba opustiť túto planétu a neschopnosť prijímať život aký je.
Pozitívne tvrdenie: Všetko prebieha v správnej chvíli, v správnom čase a priestore. Boh koná vždy správne. 

Anémia - chudokrvnosť

Nerozhodné a polovičaté postoje, málo radosti a strach zo života, pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Môžem sa naplno tešiť zo života, je to bezpečné a mám rád život. 

Angína

Strach a potláčané emócie a tvorivosť.
Pozitívne tvrdenie: Moje dobro prúdi bez prekážok, vyjadrujem myšlienky pochádzajúce od Boha a som uzmierený. 

Apatia

Vzdorovanie citom a umŕtvovanie seba samého, strach.
Pozitívne tvrdenie: City sú bezpečné, otváram a teším sa zo života. 

Artérioskleróza

Vzdor, napätie, zaťatá úzkoprsosť, odmietanie dobra.
Pozitívne tvrdenie: Úplne sa otváram životu a radosti, na svet pozerám s láskou. 

Artritické prsty
Túžba trestať, pocit previnenia a diskriminácie.

Pozitívne tvrdenie: Na svet hľadím s láskou a pochopením, všetky zážitky vystavujem lúčom lásky. 

Astma priedušková

Potláčanie vlastných emócií, "dusivá láska", neschopnosť dýchať sám za seba, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v mojom blízkom okolí.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné niesť zodpovednosť za svoj život. Som ochotný byť slobodným. 

Astma, detská
Strach zo života.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa je v bezpečí a je obklopené láskou a starostlivosťou. 

Bedrá

Nesú telo v dokonalej rovnováhe a stimulujú pohyb vpred. Strach postupovať dopredu na základe dôležitých rozhodnutí, bezcieľnosť.
Pozitívne tvrdenie: Teším sa z každého dňa, som v dokonalej rovnováhe a v každom veku postupujem ľahko a s radosťou dopredu. 

Besnota

Zúrivosť, presvedčenie, že odpoveďou na všetko je násilie.
Pozitívne tvrdenie: Vo mne aj v mojom okolí vládne pokoj a mier. 

Bolesti – akútne

Túžba po láske a bezpečí.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, mám rád ľudí a oni majú radi mňa. 

Chronické bolesti 

Obviňovanie a vina si vždy hľadá trest.
Pozitívne tvrdenie: S láskou sa zbavujem minulosti, som slobodný a „oni“ tiež, v mojom srdci je teraz všetko v poriadku. 

Bradavica

Vyjadrenie nenávisti, presvedčenie, že som škaredý.
Pozitívne tvrdenie: Úplne vyjadrujem lásku a krásu života. 

Bradavica na chodidle

Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.
Pozitívne tvrdenie: Prirodzene a sebaisto kráčam vpred a dôverujem životu, oddávam sa toku života. 

Bronchitída

Rozjatrené rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho.

Pozitívne tvrdenie: Vyhlasujem pokoj a harmóniu v sebe i vo svojom okolí, všetko je v poriadku. 

Celulitída

Lipnutie na neúspechoch z minulosti a neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, strach vybrať si vlastný smer.
Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, odpúšťam všetkým a odpúšťam všetkému minulému, som slobodný. 

Cukrovka

Túžba po tom, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo a sústavná potreba ovládať iných. Nesmierny smútok, zaťatosť.
Pozitívne tvrdenie: Tento okamih je plný radosti, rád si osladím život. 

Cystická fibróza

Utkvelá predstava, že od života sa nedá očakávať nič dobré, sebaľútosť.
Pozitívne tvrdenie: Život ma má rád, mám rád život a prijímam ho naplno a slobodne. 

Cysty
Spomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, falošný, nesprávny rast.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný myslieť iba na krásne veci a mám sa rád. 

Čeľusť – problémy

Zloba, hnev, túžba po pomste.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný zmeniť spôsob uvažovania, ktorý mi privodil tento stav, mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí. 

Členok

Predstavuje pohyblivosť a smer.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa pohybujem vpred životom. 

Črevá

Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa zbavujem všetkého, čo nepotrebujem. 

Dermatomykóza – pleseň

Sklamanie z toho, že ma okolie neprijíma a neschopnosť postupovať prirodzene vpred.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, môžem sám sebe dovoliť ísť vpred a môj pohyb je bezpečný. 

Dna – ochorenie kĺbov

Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.

Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, som uzmierený so sebou i s ostatnými. 

Duševná choroba

Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie od života.
Pozitívne tvrdenie: Táto myseľ pozná svoju pravú totožnosť, je vyjadrením Božej tvorivosti. 

Dutiny

Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho.
Pozitívne tvrdenie: Vždy ma napĺňa a obklopuje pokoj a harmónia, všetko je v poriadku. 

Dýchacie problémy

Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.
Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je žiť naplno a slobodne. Zaslúžim si lásku a chcem žiť naplno. 

Dýchavičnosť

Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť a stať sa dospelým, svet je bezpečný a som v bezpečí. 

Ekzém

Vnútorné protiklady, "psychická vyrážka".
Pozitívne tvrdenie: Vo mne a v mojom okolí je harmónia, pokoj, láska a radosť. 

Endokrinné žľazy

Zlé rozmiestnenie myšlienok podporujúcich rozhodnosť a aktivitu.
Pozitívne tvrdenie: Boh mi poskytuje všetky potrebné myšlienky, som aktívny, práve teraz, v tomto okamihu postupujem vpred. 

Epilepsia

Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť život ako večný a naplnený radosťou, mám radosť zo života. 

Fistula

Strach, prekážka v procese zbavovania sa už nepotrebných vecí zo života.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, bezvýhradne verím v tok života, život je tu pre mňa. 

Frigidita

Strach, neprijímanie sexuálnej rozkoše a presvedčenie, že sex je niečo zlé, necitliví partneri.
Pozitívne tvrdenie: Mať radosť zo svojho tela je bezpečné a teším sa, že som žena. 

Gastritída 

Dlho trvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí. 

Genitálie 

Predstavujú ženský a mužský princíp. 

Problémy: Obava, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, teším sa zo života, som dokonalý taký, aký som, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Grganie

Príliš rýchle hltanie života.
Pozitívne tvrdenie: Na všetko, čo potrebujem urobiť, mám čas aj priestor. 

Hemoroidy

Strach z termínov, zloba z minulosti, strach zbaviť sa bremena z minulosti.

Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého, čo nie je láska, na všetko, čo chcem urobiť mám dostatok času a priestoru. 

Hluchota

Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia, čo nechceme počuť.
Pozitívne tvrdenie: Počúvam Boha a teším sa zo všetkého, čo môžem počuť, som súčasťou vesmíru. 

Hnačka

Strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam, asimilujem a vylučujem sa úplne normálne, som uzmierený so životom. 

Hnisavá angína

Silné presvedčenie, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem.
Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je uspokojiťvšetky svoje potreby, s láskou a spontánne žiadam o všetko, čo chcem. 

Horúčky

Zloba, rozhorčenie.
Pozitívne tvrdenie: Som spokojným a vyrovnaným stelesnením harmónie a lásky. 

Hypofýza

Sídlo sebaovládania.
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ a moje telo sú v dokonalej rovnováhe, ovládam svoje myšlienky. 

Hypoglykémia

Únava, vyčerpanosť, život je pre mňa príliš ťažkým bremenom.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný urobiť svoj život svetlým, ľahkým a plným radosti. 

Chodidlá

Predstavujú chápanie seba samého, života, ostatných, tiež strach z budúcnosti a z ustrnutia na mieste. 
Pozitívne tvrdenie: Všetkému jasne rozumiem, som ochotný meniť sa zároveň s časom, som v bezpečí a prirodzene kráčam vpred. 

Cholesterol

Upchaté priechody radosti, strach prijímať radosť.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný mať rád život, radosť vo mne voľne prúdi a prijímať je bezpečné. 

Chrápanie

Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov. 
Pozitívne tvrdenie: Vypúšťam z mysle všetko, čo nie je láska a radosť, smerujem od minulosti ku všetkému novému, sviežemu a vitálnemu. 

Chrbtica

Predstavuje životnú oporu.
Pozitívne tvrdenie: Viem, že mi je vždy oporou. 

Bedrová chrbtica

Vina, ustrnutie v problémoch minulosti, túžba mať od všetkého pokoj. 

Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa minulosti, som slobodný, aby som mohol s láskou v srdci postupovať vpred. 

Hrudná chrbtica

Nedostatok citovej opory, pocit, že ma nikto nemá rád, potláčanie prejavov lásky.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, život ma má rád a je mi oporou. 

Krížová kostrč

Strach z peňazí, nedostatok finančnej podpory.
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, všetko čo potrebujem, vždy dostanem, som v bezpečí. 

Krčná chrbtica

Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosť a nepružnosť.
Pozitívne tvrdenie: Pružne a ľahko vidím všetky stránky problému, veci sa dajú robiť nekonečným množstvom spôsobov, som v bezpečí. 

Zakrivená chrbtica

Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého strachu, verím v správny chod života a viem, že život je tu pre mňa. S láskou stojím rovno a vzpriamene. 

Chrípka

Reakcia na všeobecnú negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.
Pozitívne tvrdenie: Som mimo dosahu spoločenských predsudkov, nepodlieham žiadnym vplyvom. 

Chronické choroby

Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty. 
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný rásť a meniť sa, vytváram si bezpečnú budúcnosť. 

Chuť do jedla – nadmerná

Strach, potreba ochrany, odmietanie citov.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a to, čo cítim, je bezpečné, normálne a prijateľné. 

Impotencia

Sexuálny tlak, napätie, vina, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou a spontánne nechávam pôsobiť silu svojho pohlavného princípu. 

Infarkt

Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.
Pozitívne tvrdenie: Vraciam svojmu srdcu radosť, všetkému vyjadrujem lásku. 

Infekcia

Podráždenosť, hnev, rozladenosť.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný žiť v pokoji a harmónii. Tým, že sa o seba starám, starám sa aj o svojich blížnych, som k sebe láskavý a pozorný. 

Ischias

Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti.

Pozitívne tvrdenie: Ustavične smerujem k svojmu vyššiemu dobru, moje dobro je všade a vo všetkom. 

Kandidóza – pleseň u žien

Pocit roztrieštenosti, veľké sklamanie a priveľké nároky a nedôvera vo vzťahu k iným.
Pozitívne tvrdenie: Zasluhujem si v živote iba to najlepšie, mám sa rád aj ostatných, vážim si seba aj ostatných. 

Kinetóza

Strach, že nemám všetko pod kontrolou.

Pozitívne tvrdenie: Svoje myšlienky ovládam v každej situácii, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Klimaktérium

Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Pri všetkých zmenách cyklov som pokojná a vyvážená, s láskou žehnám svoje telo. 

Kĺby

Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť, s akou prebiehajú.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa mením, nad mojím životom bdie Boh a preto sa vždy uberám tým najlepším smerom. 

Koleno

Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Potrebujeme odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.
Pozitívne tvrdenie: Som pružný a prispôsobivý, všetko je v poriadku. 

Kóma

Útek pred niekým alebo niečím.
Pozitívne tvrdenie: Obklopujem Ťa bezpečím a láskou, vytvárame priestor, aby si sa vyliečil, si láska. 

Konečník

Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa zbavujem všetkého, čo už nepotrebujem. 

Kosti

Predstavujú štruktúru vesmíru.
Pozitívne tvrdenie: Som dobre členený a vyvážený. 

Zlomeniny 

Vzbura proti autorite – rodičom, partnerovi, nadriadenému.
Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom svete jedinou autoritou, pretože iba ja ovládam svoju myseľ. 

Deformácie 

Psychický tlak a svaly sa nemôžu pretiahnuť, strata duševnej pohyblivosti.
Pozitívne tvrdenie: Zhlboka vdychujem život, uvoľňujem sa a verím v chod života. 

Koža

Zmyslový orgán, ktorý ochraňuje našu individualitu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou. 

Kožné problémy

Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.
Pozitívne tvrdenie: Láskyplne sa chránim za pomoci harmonických a pokojných myšlienok. Minulosť je odpustená a zabudnutá, som slobodný. 

Krivica

Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.

Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, živí ma láska samotného vesmíru. 

Krk – problémy

Priechod sebavyjadrenia a tvorivosti, problémy vznikajú pri potláčaní tvorivosti a odmietaní zmien.
Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem sa s radosťou, slobodne a tvorivo, ľahko a prirodzene sa hlásim o svoje práva, som ochotný zmeniť sa. 

Krv 

Predstavuje radosť voľne prúdiacu v tele.
Pozitívne tvrdenie: Dávam a prijímam radosť zo života. 

Krvné zrazeniny

Zablokovaný priechod radosti.
Pozitívne tvrdenie: Prebúdzam v sebe nový život, plyniem. 

Krvácanie

Unikanie radosti z tela, zloba.
Pozitívne tvrdenie: Vyvážene dávam a prijímam radosť zo života. 

Krvný tlak – vysoký

Dlhodobo nevyriešený citový problém.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti, som uzmierený. 

Krvný tlak – nízky

Málo lásky v detstve, prehra, pocit, že nič nemá význam, pretože sa to aj tak nepodarí. 
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný žiť vo večne harmonickej prítomnosti, môj život je radosť. 

Kŕče

Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom, v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.
Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený a dovoľujem, aby sa moja myseľ uzmierila. 

Kŕčové žily

Zotrvávanie v nepríjemnej situácii alebo postavení, skľúčenosť, pocit prepracovanosti a preťaženosti. 
Pozitívne tvrdenie: Spočívam v pravde, radujem sa z pohybu, pohybujem sa prirodzene a spontánne, mám rád život a teším sa z každej chvíle. 

Leukémia 

Násilné ubíjanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.

Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa cez minulé obmedzenia do slobodnej prítomnosti a je bezpečné byť sám sebou. 

Lono

Predstavuje zraniteľnosť a citlivosť, lonová kosť predstavuje ochranu genitálií.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť zraniteľný a citlivý, moja sexualita je v bezpečí. 

Lupienka

Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city.
Pozitívne tvrdenie: Žijem preto, aby som sa radoval zo života, zaslúžim si v živote to najlepšie, prijímam svoje dobro a mám sa rád, som so sebou spokojný. 

Lupus – tuberkulóza kože

Celková kapitulácia a pocit, že radšej zomrieť, než sa prihlásiť o svoje práva, zloba a trest.
Pozitívne tvrdenie: Spontánne a prirodzene žiadam o svoje práva, poznám svoju silu a mám sa rád, som so sebou spokojný, som slobodný a som v bezpečí. 

Lymfatické problémy

Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné skutočnosti, na lásku a radosť.
Pozitívne tvrdenie: Som úplne sústredený na lásku a radosť zo života, prispôsobujem sa životu, som pokojný. 

Maternica

Predstavuje sídlo tvorivosti.
Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom tele doma. 

Mdloby

Strach, neschopnosť vyrovnať sa s danou situáciou,"okno".
Pozitívne tvrdenie: Mám silu, schopnosti aj znalosti na to, aby som v živote všetko zvládol. 

Menštruačné ťažkosti

Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú hriešne alebo nečisté.
Pozitívne tvrdenie: Úplne prijímam svoju ženskosť a svoje telesné pochody považujem za normálne a prirodzené. Mám sa rada, som so sebou spokojná. 

Migréna

Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy. Pozitívne tvrdenie: Prispôsobujem sa behu života, nechávam život, aby mi príjemne a ľahko zabezpečil všetko, čo potrebujem. Život je tu pre mňa. 

Močový mechúr

Úzkosť, lipnutie na starých myšlienkach a názoroch, strach zbaviť sa minulosti, hnev väčšinou na partnera.

Pozitívne tvrdenie: Ľahko a spontánne sa zbavujem starého a vítam nové, som v bezpečí. 

Mononukleóza

Návyk znevažovať a bagatelizovať život, presviedčať ostatných, že nemajú pravdu, veľa sebakritiky.
Pozitívne tvrdenie: Som v jednote so životom, vidím sa v druhých a to, čo vidím, mám rád. Teším sa z toho, že žijem. 

Mozog

Predstavuje "počítač", riadiace centrum.
Pozitívne tvrdenie: S láskou riadim svoju myseľ. 

Mozgová mŕtvica

Kapitulácia, odpor a pocit, že radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.
Pozitívne tvrdenie: Život je zmena a ja ľahko prispôsobujem všetkému novému, prijímam život – minulý, prítomný aj budúci. 

Mozgový nádor

Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko mením svoje svoje myslenie, celý život je zmena a moja myseľ sa neustále premieňa. 

Nádcha

Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy a presvedčenie typu: "Každý rok chytím v zime tri razy nádchu!"
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojej mysli, aby sa uvoľnila. Vo mne aj v mojom okolí vládne čistota a harmónia. 

Chronická

Vnútorný plač, detské slzy, obeť. 
Pozitívne tvrdenie: Uznávam, že vo svojom svete som jediná tvorivá sila, som ochotný radovať sa zo života. 

Senná

Nahromadené emócie, strach z presného časového harmonogramu, presvedčenie, že ma niekto alebo niečo prenasleduje, vina.
Pozitívne tvrdenie: Som v jednote s celým svetom, som vždy v bezpečí. 

Nadobličky

Úzkosť, prehra, zanedbaná starostlivosť o seba. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný a je bezpečné starať sa o seba. 

Nádory

Neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť, rastúci odpor. 
Pozitívne tvrdenie: Ľahko odpúšťam, mám sa rád a odmeňujem sa pochvalnými myšlienkami. 

Narkománia

Útek od seba samého, strach, neznalosť, ako mať rád sám seba. 
Pozitívne tvrdenie: Objavujem, aký som dokonalý, som ochotný mať rád sám seba a som ochotný mať radosť zo seba. 

Nehody

Neschopnosť ujímať sa svojich práv, vzbura proti autorite, viera v násilie.

Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku, ktorý túto situáciu spôsobil a som uzmierený, zaslúžim si dobro. 

Nechty

Predstavujú ochranu – ich obhrýzanie znamená sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť, radostne a ľahko zvládam svoj život. 

Nechutenstvo (chorobná pažravosť)

Odopieranie si života, extrémny strach, sebanenávisť a odmietavosť. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, som dokonalý taký, aký som, som ochotný žiť a prijímam sa taký, aký som. 

Neplodnosť

Strach a odpor voči životu, pocit, že nepotrebujeme zažiť rodičovstvo. 
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, som vždy na pravom mieste a robím pravú vec v pravý čas, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Nervové zrútenie

Sebectvo, zablokovaná komunikácia.
Pozitívne tvrdenie: Otváram si srdce a ku každému sa obraciam iba s láskou, som v bezpečí, som v poriadku. 

Nervozita

Úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života.
Pozitívne tvrdenie: Som na nekonečnej ceste večnosti a na všetko je dosť času, komunikujem so svojím srdcom, všetko je v poriadku. 

Nespavosť 

Nedôvera v chod života, vina a strach. 
Pozitívne tvrdenie: S láskou opúšťam deň a oddávam sa pokojnému spánku, lebo viem, že zajtrajšok sa postará sám o seba. 

Neuralgia

Trest za vinu, úzkosť z komunikácie. 
Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, mám sa rád a som so sebou spokojný, ku všetkým a ku všetkému sa obraciam s láskou. 

Nevoľnosť

Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku. 
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím, že chod života mi prináša iba dobro. 

Nohy

Nesú nás životom. 
Pozitívne tvrdenie: Život je tu pre mňa. 

Stehná

Lipnutie na traumách z detstva. 
Pozitívne tvrdenie: S pochopením prijímam to, ako konali a správali sa moji rodičia, lebo robili najlepšie, ako vedeli a mohli, oslobodzujem ich. 

Lýtka
Odpor k pohybu. 

Pozitívne tvrdenie: S radosťou a sebadôverou kráčam dopredu, lebo viem, že v mojej budúcnosti je všetko v poriadku. 

Nos

Predstavuje sebapoznanie a intuíciu. 
Pozitívne tvrdenie: Som si vedomý svojich intuitívnych schopností. 

Nosné mandle

Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa obklopuje láska, toto dieťa chceme a prijímame. 

Obezita

Strach, potreba ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia. 
Pozitívne tvrdenie: Som uzmierený s vlastnými pocitmi, som v bezpečí, vytváram si bezpečné prostredie, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Obličky (zápal, Brightova choroba)

Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa. 
Pozitívne tvrdenie: V mojom živote prebieha vždy všetko správne, z každej mojej skúsenosti pochádza iba dobro, je bezpečné vyrásť! 

Obrna

Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho. 
Pozitívne tvrdenie: Všetkého je dosť pre všetkých a láskyplnými myšlienkami si vytváram radosť a slobodu. 

Oči

Predstavujú schopnosť zreteľne vidieť. 
Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa s radostnými a láskavými očami. 

Astigmatizmus

Strach skutočne vidieť seba samého. 
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť sa v celej svojej kráse a vznešenosti. 

Krátkozrakosť

Strach z budúcnosti. 
Pozitívne tvrdenie: Nechávam sa viesť Bohom a som vždy v bezpečí. 

Ďalekozrakosť

Strach z prítomnosti.
Pozitívne tvrdenie: Vidím, že práve v tomto okamihu a práve tu som v bezpečí. 

Detské problémy s očami

Odmietanie vidieť to, čo sa odohráva v rodine. 
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa teraz obklopuje harmónia, radosť, krása a bezpečie. 

Glaukóm – zelený zákal

Tvrdohlavé neodpúšťanie, tlak spôsobený niekdajšími urážkami a krivdami.
Pozitívne tvrdenie: Pozerám na svet nežne a láskavo. 

Šedý zákal

Temná budúcnosť, neschopnosť hľadieť do budúcnosti s radosťou. 
Pozitívne tvrdenie: Život je večný a plný radosti. 

Rozbiehavá škuľavosť

Strach pozrieť na bezprostrednú prítomnosť. 

Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som spokojný s tým, aký som. 

Zbiehavá škuľavosť

Odmietanie vidieť okolitý svet, nedorozumenie.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vidieť svet. 

Opar

Všeobecné presvedčenie o sexuálnej vine a potrebe trestu, verejná hanba, viera v trestajúceho Boha, zavrhovanie genitálií. 
Pozitívne tvrdenie: Moje chápanie Boha mi je oporou, som normálny a prirodzený, teším sa zo svojej sexuality a zo svojho tela, som dokonalý. 

Opuchy

Čoho alebo koho sa nechceme zbaviť? 
Pozitívne tvrdenie: Rád sa zbavujem všetkého minulého, je to bezpečné, som slobodný. 

Páchnuci dych

Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnivajúce myslenie, špinavé ohováranie. 
Pozitívne tvrdenie: Hovorím vľúdne a láskavo, vydychujem iba dobro. 

Páchnuci pot

Strach z ostatných, odpor voči sebe samému. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, som v bezpečí. 

Pálenie záhy

Strach, strach, strach, zvieravý strach. 
Pozitívne tvrdenie: Dýcham zhlboka a slobodne. Som v bezpečí, verím v dokonalý chod života. 

Pankreas – zápal 

Predstavuje sladkosť života. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sladký život. 

Paradentóza

Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom. 
Pozitívne tvrdenie: Som so sebou spokojný, vždy sa rozhodujem správne. 

Paralýza – ochrnutie

Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor. 
Pozitívne tvrdenie: Som zjednotený so životom, som v bezpečí, s prehľadom zvládam všetky situácie. 

Parkinsonova choroba

Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať. 
Pozitívne tvrdenie: Uvoľňujem sa, lebo viem, že som v bezpečí, život je tu pre mňa, verím v chod života. 

Pásomnica

Silné presvedčenie, že som iba obeťou druhých, pocit, že som nečistý, bezmocnosť nad postojmi ostatných. 

Pozitívne tvrdenie: Moje okolie je odrazom dobrých pocitov, ktoré zo seba mám, mám sa rád a schvaľujem všetko to, čím som. 

Pečeň

Sídlo hnevu a primitívnych emócií. 
Pozitívne tvrdenie: Poznám iba lásku, pokoj a radosť. 

Problémy s pečeňou 

Neustále ťažkosti a nadávky, pocit, že ste zlí, ustavičnou kritikou iba klamete sami seba. 
Pozitívne tvrdenie: Hľadám lásku a nachádzam ju všade a vo všetkom. 

Peptický vred 

Úzkostlivá snaha zavďačiť sa všetkým, presvedčenie, že nestojím za nič. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som dokonalý. 

Plač

Slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu. 
Pozitívne tvrdenie: Som úplne uzmierený so svojimi emóciami, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Platničky

Nerozhodnosť, pocit, že v živote nemám nijakú oporu. 
Pozitívne tvrdenie: Život podporuje všetky moje myšlienky a preto sa mám rád, som so sebou spokojný a v mojom svete je všetko v poriadku. 

Plynatosť

Zvieravé pocity, strach, nestrávené myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený, dovoľujem životu, aby vo mne voľne plynul. 

Pľúca

Schopnosť prijímať život. 
Pozitívne tvrdenie: Prijímam život v dokonalej rovnováhe. 

Pľuzgiere

Odpor, nedostatok citovej ochrany. 
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa prispôsobujem životu a každej novej skúsenosti. 

Pohlavné choroby

Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.
Pozitívne tvrdenie: Láskyplne a radostne prijímam svoju sexualitu a jej vyjadrenie. Prijímam iba myšlienky, ktoré ma podporujú a robia mi dobre. 

Pomliaždeniny

Drobné životné problémy, trestanie seba samého. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a láskyplne sa o seba starám, správam sa k sebe láskavo a nežne. Všetko je v poriadku. 

Pomočovanie (detí)

Strach z rodiča, väčšinou otca. 

Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa na toto dieťa s láskou, súcitom a pochopením. Všetko je v poriadku. 

Popáleniny

Zloba, hnev, podráždenosť. 
Pozitívne tvrdenie: V sebe i okolo seba vytváram iba pokoj a harmóniu, zaslúžim si, aby mi bolo dobre. 

Potrat

Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času. 
Pozitívne tvrdenie: Boh v mojom živote vždy určí pravú chvíľu, mám sa rada a som so sebou spokojná. 

Predmenštruačný syndróm

Podliehanie zmäteným a zavadzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti. 
Pozitívne tvrdenie: Som úplne zodpovedná za svoju myseľ a svoj život, som silná a energická, každučká časť môjho tela vynikajúco pracuje, mám sa rada. 

Prostata
Predstavuje mužský princíp. 
Pozitívne tvrdenie: Prijímam svoju mužskosť a radujem sa z nej. 

Problémy s prostatou

Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, prijímam svoju vlastnú silu a som naveky mladý duchom. 

Prsia

Predstavujú materinskú lásku, starostlivosť a výživu. 
Pozitívne tvrdenie: Prijímam a dávam výživu v dokonalej rovnováhe. 

Uzliny, cysty, nádory v prsiach

Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste. 
Pozitívne tvrdenie: Môžem byť sama sebou a dávam ostatným voľnosť, aby boli tými, kým sú, pre všetkých z nás je bezpečné dospieť a vyrásť. 

Prsty

Predstavujú detaily života.
Malíček – symbolizuje rodinu a predstieranie. 
Pozitívne tvrdenie: Cítim sa dobre v rodine a živote.
Na nohách – symbolizujú detaily budúcnosti. 

Pozitívne tvrdenie: Všetky detaily sa vyriešia samy.
Palec – predstavuje intelekt a obavy. 
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je uzmierená.
Prostredník – predstavuje hnev a sexualitu. 
Pozitívne tvrdenie: Je príjemné byť mužom/ ženou.
Ukazovák – predstavuje ego a strach. 
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí. 

Rakovina

Veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok, ktorým sa človek dlhodobe vnútorne stravuje. Tajená nenávisť a pocit, že nič nemá zmysel. 
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa celej svojej minulosti a s láskou jej odpúšťam. Som ochotný naplniť svoj život radosťou, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Reumatická artritída

Kritika autority a pocit, že ma niekto prenasleduje a týra. 
Pozitívne tvrdenie: Moja osoba je mojou jedinou autoritou, mám sa rád a život je dobrý. 

Reumatizmus 

Pocit diskriminácie, nedostatok lásky, chronická zatrpknutosť, odpor a nenávisť. 
Pozitívne tvrdenie: Svoje zážitky si vytváram sám, moje životné skúsenosti sú čoraz príjemnejšie, pretože mám rád seba aj ostatných a som so sebou i s nimi spokojný. 

Roztrúsená skleróza

Zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť a strach. 
Pozitívne tvrdenie: Vyberám si láskyplné a radostné myšlienky a vytváram si tak láskyplný a radostný svet. Som v bezpečí, som slobodný. 

Ruky

Všemožné spôsoby, ako narábať so skúsenosťami, držanie a manipulácia, zovretie a povolenie, pohladkanie, štipnutie, stisk, hmat. 

Pozitívne tvrdenie: Ľahko, radostne a láskyplne využívam všetky svoje skúsenosti. 

Semenníky

Predstavujú mužský princíp. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť mužom. 

Senilita

Návrat do bezpečia detstva, vyžadovanie starostlivosti a pozornosti, spôsob ovládania blížnych, únik. 
Pozitívne tvrdenie: Božia ochrana, bezpečnosť, pokoj, kozmická inteligencia pôsobí na každej úrovni života. 

Sklerodermia

Pocit neistoty a zraniteľnosti, pocit, že ostatní ma ohrozujú a dráždia, vytváranie vlastnej obrany. 
Pozitívne tvrdenie: Boh ma vždy ochraňuje, všetko, čo robím, je v poriadku, prináša mi to lásku, ktorú s radosťou a potešením prijímam. 

Skolióza

Vláčenie bremien života, bezmocnosť a beznádej. 
Pozitívne tvrdenie: Stojím vzpriamene a slobodne, mám sa rád, môj život je zo dňa na deň lepší a radostnejší. 

Slezina

Posadnutosť, utkvelé predstavy, nutkavé myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Verím, že život je tu pre mňa, som v bezpečí, všetko je v poriadku. 

Srdce

Predstavuje centrum lásky a bezpečia. 
Pozitívne tvrdenie: Moje srdce tlčie v rytme lásky. 

Srdcové ťažkosti

Dlhotrvajúce citové problémy, málo radosti, zaťatosť v srdci, presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese. 
Pozitívne tvrdenie: Radosť, radosť, radosť, s láskou nechávam radosť plynúť celou svojou mysľou, telom a všetkými svojimi zážitkami. 

Starnutie

Spoločenské predsudky, staré myslenie, strach byť sám sebou, zavrhovanie prítomnosti. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný v každom veku. Každý okamih života je dokonalý. 

Strata pamäti

Útek pred životom, strach, neschopnosť ujímať sa svojich práv. 
Pozitívne tvrdenie: Inteligencia, odvaha a sebaúcta sú všadeprítomné, je bezpečné žiť. 

Strata rovnováhy

Roztrieštené myslenie, nevyrovnanosť. 
Pozitívne tvrdenie: Bezpečne nachádzam svoj stred, prijímam dokonalosť svojho života, všetko je v poriadku. 

Strnulosť

Strnulé, rigidné myslenie. 

Pozitívne tvrdenie: Môžem uvažovať pružne, lebo som v úplnom bezpečí. 

Struma

Nenávisť prameniaca z pocitu ublíženia a porážky, obeť, pocit premárneného života, nenaplnenie. 
Pozitívne tvrdenie: Svoj život ovládam iba ja, môžem byť sám sebou. 

Stuhnutie šije

Neústupčivá tvrdohlavosť. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné poznať názory iných. 

Svalová dystrofia

Obrovský strach, nesmierna túžba ovládať všetko a všetkých, naliehavá potreba bezpečia, strata viery a dôvery. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť živý, byť sám sebou. Som dostatočne dobrý taký, aký som, verím si. 

Svrbenie

Túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli, nespokojnosť, výčitky svedomia, nutkanie odísť alebo utiecť. 
Pozitívne tvrdenie: Je mi dobre tam, kde som, prijímam to, čo mi prospieva, lebo viem, že všetky moje túžby a potreby sa naplnia. 

Šedivenie vlasov (predčasné)

Stres, presvedčenie, že je nevyhnutné žiť pod neustálym tlakom a v napätí. 
Pozitívne tvrdenie: Som harmonický, som silný a schopný. 

Štítna žľaza

Poníženie, pocit, že nikdy sa nedostanem k tomu, čo chcem robiť. 
Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa ponad hranice svojich obmedzení, teraz sa môžem vyjadrovať slobodne a tvorivo. 

Hyperfunkcia (zvýšená činnosť štítnej žľazy)

Mimoriadne sklamanie, že nie som schopný robiť to, čo chcem. Uspokojovanie druhých, nie seba.
Pozitívne tvrdenie: Vraciam svoju silu tam, kam patrí, robím svoje vlastné rozhodnutia, uspokojujem svoje vlastné túžby a potreby. 

Tetanus

Potreba zbaviť sa zlostných, trýznivých myšlienok. 
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem láske vo svojom srdci, aby ma celého umyla a očistila a aby zahojila celé moje telo a všetky moje city. 

Trombóza

Pocit osamelosti a strachu, pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nevládzem. 

Pozitívne tvrdenie: Splývam so životom, vesmír ma bezvýhradne podporuje, všetko je v poriadku. 

Tuberkulóza

Sebectvo a panovačnosť, kruté myšlienky odplata. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, vytváram si tak pokojný svet plný radosti. 

Tuk

Predstavuje ochranu, precitlivelosť. 
Pozitívne tvrdenie: Ochraňuje ma Božia láska, som vždy v bezpečí. 

Tvár

Predstavuje to, čo ukazujem svetu. 
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, vyjadrujem, kto som. 

Únava

Odpor, nuda, málo lásky k tomu, čo robím. 
Pozitívne tvrdenie: Som plný energie a nadšenia zo života. 

Ureteritída (zápal močovodu)

Hnev, väčšinou na opačné pohlavie alebo na partnera, obviňovanie ostatných. 
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku vo svojom vedomí, ktorý spôsobil tento stav, som ochotný zmeniť sa, mám sa rád a som so sebou spokojný. 

Ústa

Predstavujú prijímanie výživy a vnímanie nových myšlienok. 
Pozitívne tvrdenie: Žijem z lásky. 

Problémy s ústami

Skostnatené názory, neprístupná myseľ, neschopnosť hlásať nové myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Vítam nové myšlienky a pojmy a pripravujem sa na proces trávenia a asimilácie. 

Uši

Predstavujú schopnosť počuť. 
Pozitívne tvrdenie: Počúvam s láskou. 

Bolesti uší

Zloba, odmietanie počúvať, prílišný rozruch a zmätok, hádky rodičov. 
Pozitívne tvrdenie: Obklopuje ma harmónia, s láskou počúvam všetko ddobré a príjemné, som stredobodom lásky. 

Úzkosť

Nedôvera v prirodzený chod života. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, verím v chod života, som v bezpečí. 

Vaječníky

Predstavujú stvorenie aj tvorivosť. 

Pozitívne tvrdenie: Som vyvážená vo svojej tvorivosti. 

Vitiligo

Pocit, že som úplne mimo hry, nezapadám do nijakého spoločenstva. 
Pozitívne tvrdenie: Som v samotnom strede života, som spojený s láskou. 

Vredy (žalúdočné)

Silné presvedčenie, že nemáte žiadnu hodnotu, čo vás zožiera? 
Pozitívne tvrdenie: Som spokojný sám so sebou, mám sa rád a všetko je v poriadku. 

Vrodené chyby

Karmické, vybrali ste si takto prísť na svet, rodičov si vyberáme sami. 
Pozitívne tvrdenie: Pre môj rast je vhodná každá skúsenosť, som uzmierený s tým, kde som. 

Vypadávanie vlasov

Napätie, snaha všetko ovládať, nedôvera v chod života. 
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím v chod života. 

Vyrážky

Prekypujúca, kvasiaca zloba. 
Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem lásku a radosť, som uzmierený. 

Výron

Odpor, odmietanie postupovať v živote určitým smerom. 
Pozitívne tvrdenie: Verím, že život ma privedie k môjmu najvyššiemu dobru. 

Výtok, biely

Presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím, zlosť na partnera. 
Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje zážitky si vytváram sama, som jediná sila vo svojom živote, teším sa z toho, že som žena, som slobodná. 

Zajakávanie

Neistota, nedostatok sebavyjadrenia, chybná predstava – "nie je dovolené plakať". 
Pozitívne tvrdenie: Môžem sa slobodne vyjadrovať, je to bezpečné, so všetkými komunikujem iba s láskou. 

Zápal

Strach a zloba z toho, čo sa odohráva vo vašom živote. 
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný zmeniť všetky svoje návyky a kritiky, mám sa rád, som so sebou spokojný, moja myseľ je pokojná a vyvážená. 

Zápal bedrovníka

Obavy, presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu. 
Pozitívne tvrdenie: Snažím sa zo všetkých síl, som dokonalý, som uzmierený. 

Zápal hrubého čreva

Prehnané nároky zo strany rodičov, pocit útlaku a prehry, silná potreba lásky a sympatie. 

Pozitívne tvrdenie: Vytváram si svoju vlastnú radosť, som rozhodnutý byť úspešný. 

Zápal kĺbov
Pocit, že ma nikto nemá rád, kritika, nenávisť. 
Pozitívne tvrdenie: Som láska, som ochotný mať sa rád, byť so sebou spokojný, s láskou hľadím na svoje okolie. 

Zápal kostnej drene

Sklamanie a zloba na samú podstatu života, pocit, že ma nikto nepodporuje. 
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života a som s ním uzmierený, som v bezpečí. 

Zápal obličiek

Precitlivená reakcia na sklamanie a neúspech. 
Pozitívne tvrdenie: V mojom živote sa dejú iba správne veci, zbavujem sa starého a vítam nové, všetko je v poriadku. 

Zápal očnej rohovky

Nesmierna zloba, túžba udrieť niekoho alebo veci, ktoré vidíte. 
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby láska plynúca z môjho srdca zahojila všetko, čo vidím. V mojom svete je všetko v poriadku. 

Zápal pečene

Odpor k zmene, strach, hnev, nenávisť. 
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je čistá a slobodná, zbavujem sa minulosti a vítam všetko nové, všetko je v poriadku. 

Zápal pľúc

Zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili. 
Pozitívne tvrdenie: Spontánne prijímam myšlienky, ktoré sú predchnuté dychom a inteligenciou života. Tento okamih je nový. 

Zápal pankreasu

Odmietanie, hnev a sklamanie z pocitu, že život stratil všetku sladkosť. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, iba ja sám si môžem osladiť život a naplniť ho radosťou. 

Zápal pošvy

Hnev na partnera, sexuálna vina, trestanie samej seba. 
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rada, druhí odzrkadľujú moje kladné pocity. Teším sa zo svojej sexuality. 

Zápal slepého čreva

Strach zo života, zablokovanie toku dobra. 
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a uvoľňujem sa a nechávam život radostne plynúť. 

Zápal spojiviek

Hnev a sklamanie z toho, na čo všetko sa v živote pozerám. 
Pozitívne tvrdenie: Hľadím očami lásky, existuje harmonické riešenie, ktoré prijímam. 

Zápal žíl

Zloba a sklamanie, málo radosti v živote, obviňovanie ostatných za svoje vlastné obmedzenia. 

Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby mnou voľne prúdila radosť, som uzmierený so životom. 

Zápästie

Predstavuje pohyb a uvoľnenosť. 
Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje životné skúsenosti ľahko zvládam s láskou a múdrosťou. 

Zápcha

Odmietanie zbaviť sa starých myšlienok, uviaznutie v minulosti, niekedy aj lakomstvo. 
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa starého a to, čo prichádza, je nové, svieže a plné života. Nechávam život prúdiť celou svojou bytosťou. 

Závrat

Prelietavé, neusporiadané myslenie, odmietanie pozrieť sa niečo alebo niekoho. 
Pozitívne tvrdenie: Som hlboko sústredený, vyvážený a uzmierený. Je bezpečné žiť a radovať sa. 

Zdurenie
Slepá ulička, bezradnosť v myslení, obmedzujúce, bolestné myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Moje myšlienky plynú ľahko a spontánne. 

Zimnica

Psychické chvenie, túžba stiahnuť sa do seba, tvrdenie typu "nechajte ma na pokoji". 
Pozitívne tvrdenie: Som vždy v bezpečí, som obklopený láskou, ktorá ma chráni, všetko je v poriadku. 

Zuby

Predstavujú rozhodnutie. Problémy so zubami znamenajú dlhotrvajúcu nerozhodnosť, neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia. 
Pozitívne tvrdenie: Rozhodujem sa na základe princípov pravdy, cítim sa bezpečne, lebo viem, že v mojom živote sa dejú iba správne veci. 

Zuby múdrosti – ťažké prerezávanie

Nedostatočný psychický priestor pre vytvorenie pevného základu. 
Pozitívne tvrdenie: Otváram svoje vedomie rozkvetu života, mám dosť priestoru na to, aby som mohol rásť a meniť sa. 

Žalúdok

Obsahuje výživu nielen fyzickú, ale aj psychickú, zažíva myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene zažívam život. 
Problémy odzrkadľujú hrôzu a neschopnosť asimilovať nové veci a myšlienky. 
Pozitívne tvrdenie: Život mi robí dobre, v každom okamihu asimilujem všetko, čo je nové, všetko je v poriadku. 

Ženské choroby

Popieranie seba samej, zavrhovanie ženskosti a ženského princípu. 
Pozitívne tvrdenie: Teším sa zo svojej ženskosti a ženského princípu. Som rada, že som žena, mám rada svoje telo. 

Žihľavka

Zveličovanie problémov, robíme z "komára slona", utajovaný strach. 
Pozitívne tvrdenie: Vnášam pokoj do každého okamihu svojho života. 

Žily

Roznášajú radosť zo života. 
Pozitívne tvrdenie: Napĺňa ma radosť, prúdi mnou pri každom údere srdca. 

Žlčové kamene

Zatrpknutosť, skostnatené myšlienky, odsudzovanie druhých, pýcha. 
Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti, život je príjemný, je mi sladko. 

Žltačka

Predsudky voči sebe i druhým, nevyrovnanosť. 
Pozitívne tvrdenie: Som tolerantný, súcítiaci a láskyplný ku všetkým ľuďom i k sebe samému.

Úryvok je z knihy autorky L. L. Hayovej "Miluj svoj život"


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese


Súvisiace:

Duchovné príčiny chorôb
http://www.cez-okno.net/stitok/duchovne-priciny-chorob


august 05, 2011 05:17 dopoludnia

 

 

Top